Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số VI TANDTC

Mai Đỉnh | 12/10/2020, 22:33

Ngày 12/10, tại Học viện Tòa án (HVTA), Cụm thi đua số VI TANDTC tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ chủ trì Hội nghị.

Cụm thi đua số VI TANDTC gồm 12 đơn vị: Văn phòng TANDTC, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Cục Kế hoạch - Tài chính, Ban Thanh tra (đơn vị Phó cụm), Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Công tác phía Nam, Học viện Tòa án (đơn vị Trưởng cụm), Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân.

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2021 của Cụm thi đua số VI, đồng chí Hồ Sỹ Hưng, Phó Ban thanh tra (đơn vị Phó Cụm trưởng) cho biết: Năm 2020 là năm Cụm thi đua số VI hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống TAND và Đại hội Thi đua yêu nước TAND lần thứ IV.

Theo đó, ngay từ đầu năm, các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai tại các đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Cụm thi đua đã không ngừng phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hăng hái ra sức thi đua với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo và đạt kết quả cao trên mọi lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu công tác đã đề ra. 

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số VI TANDTC

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TANDTC, Giám đốc HVTA phát biểu ý kiến chỉ đạo 

Cụ thể, phong trào thi đua năm 2020 của hệ thống TAND với chủ đề xuyên suốt là: “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TAND đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống TAND (13/9/2045 – 13/9/2020), tiến tới Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ IV”.

Cùng với chủ đề thi đua của TAND: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, phương châm “ phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”,  các đơn vị trong Cụm thi đua đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua của đơn vị với chủ đề, khẩu hiệu, nội dung thi đua cụ thể, rõ ràng, bám sát Nghị quyết của Ban cán sự đảng, Chỉ thị của Chánh án TANDTC về nhiệm vụ trọng tâm công tác Toà án năm 2020, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Các phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng đến từng tập thể và cá nhân trong Cụm thi đua số VI. Nhờ vậy, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị luôn nêu cao tinh thần làm việc hăng say, đổi mới lề lối làm việc; Xây dựng tác phong làm việc theo kế hoạch khoa học, khẩn trương; Thường xuyên trau dồi, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. 

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số VI TANDTC

Đồng chí Nguyễn Minh Sử, Phó Giám đốc HVTA, đại diện đơn vị Trưởng Cụm VI phát biểu khai mạc Hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, Báo cáo cũng nêu rõ: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành... Chỉ tiêu thi đua sát với nhiệm vụ trọng tâm công tác của các Tòa án; Gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ… 

Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống TAND; Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, về truyền thống Tòa án nhân dân; Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các ngành, các cấp phát động; Xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua của TAND gắn với đẩy mạnh học ập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị...

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số VI TANDTC

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021 và chụp ảnh lưu niệm

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo; trao đổi về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, những khó khăn, vướng mắc, các giải pháp đã áp dụng để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, công tác chuyên môn nghiệp vụ. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương kết quả đạt được của Cụm thi đua số VI. Các đơn vị đã nghiên cứu, đề ra nhiều giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh vị trí, vai trò của 12 thành viên trong Cụm VI, đồng chí Phó Chánh án TANDTC yêu cầu các đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI tiếp tục tăng cường và không ngừng đổi mới các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua trên khắp các mặt công tác. Từ đó đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác TAND 2021. 

Cùng với phong trào thi đua của TAND, các đơn vị tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, góp phần quan trọng thực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số VI TANDTC

Quang cảnh Hội nghị

Thay mặt Cụm thi đua số VI, đồng chí Nguyễn Minh Sử, Phó Giám đốc HVTA (đại diện đơn vị Trưởng Cụm VI), tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ. Đồng chí Nguyễn Minh Sử cũng khẳng định, sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức các đơn vị trong Cụm thi đua đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để cụ thể hoá những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án TANDTC bằng những chương trình, hoạt động thiết thực; không ngừng phấn đấu xây dựng Cụm trong sạch, vững mạnh; góp phần cùng TAND các cấp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp đó, Hội nghị đã bỏ phiếu kín bình xét, suy tôn, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND xét tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ năm 2020 cho đơn vị HVTA và Văn phòng TANDTC; Cờ thi đua TAND cho Vụ Tổng hợp, Văn phòng TANDTC, Học viện Tòa án, Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra làm Cụm trưởng và Tạp chí Tòa án nhân dân làm Cụm phó Cụm thi đua số VI TAND năm 2021. Sau đó, các đơn vị trong Cụm cũng đã tiến hành ký giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài liên quan
Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC
Sáng nay 28/7, với tỷ lệ 472/476 (94,54%) đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm Thẩm phán TANDTC.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số VI TANDTC