Chính trị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

25/12/2023 - 16:55

Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, làm mẫu về mọi mặt. Muốn vậy, Quân ủy Trung ương cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh; chỉ đạo làm tốt công tác cán bộ ở tất cả các khâu, các bước để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ,… Đây là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ tám.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị được tổ chức ngày 25/12, tại Hà Nội để đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2023; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo trong năm 2024.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương; Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương,…

Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng điều hành Hội nghị.

Dự Hội nghị, có đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương,…

Hội nghị đánh giá năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ với kết quả cao hơn năm 2022, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Quân đội luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” và khu vực phòng thủ vững chắc; thực hiện nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Quân ủy Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “Ba đột phá” và nhiệm vụ, giải pháp “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”. Trọng tâm là hoàn thành Đề án danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong Quân đội nhân dân Việt Nam; giải thể, sáp nhập, điều chuyển, thành lập mới một số cơ quan, đơn vị theo kế hoạch; chất lượng huấn luyện, đào tạo, hội thi, hội thao được nâng lên; chỉ đạo, tổ chức, điều hành các cuộc diễn tập trên các hướng chiến lược với quy mô lớn, nhiều nội dung, phương pháp mới, qua đó nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng bảo đảm, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.

Các cấp ủy có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Quân đội vững mạnh về chính trị. Các đơn vị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, học tập hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Các cấp ủy, tổ chức đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được giữ vững và tăng cường; công tác phát triển đảng đã gắn với công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, sàng lọc đội ngũ đảng viên. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng gắn với các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thi đua khen thưởng đáp ứng được yêu cầu xây dựng Quân đội về chính trị trong tình hình mới; triển khai chặt chẽ, đồng bộ Đề án, Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Về nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Quân ủy Trung ương xác định một số nhiệm vụ, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trọng tâm là chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện “Ba đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và chủ đề năm 2024 “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”. Chủ động, linh hoạt, xử lý tốt quan hệ, hợp tác quốc phòng, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, giải quyết hài hòa mối quan hệ với các nước, khu vực trên cơ sở kiên định chính sách quốc phòng “Bốn không” của Việt Nam trong quan hệ quốc tế,...

Hội nghị xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Quân đội vững mạnh về chính trị; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội và phòng chống hiệu quả các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,v.v.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xử lý kịp thời linh hoạt, mềm dẻo, hiệu quả các vấn đề nảy sinh, giữ vững thế chủ động, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Toàn quân bảo đảm duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, không để xảy ra bị động bất ngờ; chủ động phối hợp với các lực lượng, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư cho rằng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bài bản, hiệu quả việc điều chỉnh tổ chức lực lượng theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Các đơn vị trong toàn quân có nhiều đổi mới trong huấn luyện, diễn tập, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Đây là việc làm thể hiện tư duy mới, cách nghĩ mới, tính chủ động, sáng tạo, khả năng làm chủ trong khai thác sử dụng và nghiên cứu, sản xuất các loại trang bị kỹ thuật mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Công tác xây dựng Quân đội vững mạnh, toàn diện về chính trị, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, thật sự là đảng bộ gương mẫu. Quân đội, các đảng bộ trong toàn quân tiếp tục khẳng định là một trong những lực lượng nòng cốt, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Quân uỷ Trung ương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành có chất lượng việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Quân đội quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Theo Tổng Bí thư, cùng với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, hội nhập quốc tế là điểm sáng của năm 2023, thì đối ngoại quốc phòng tiếp tục có vai trò trụ cột, đã được triển khai thực hiện có hiệu quả trên cả bình diện song phương và đa phương. Chúng ta đã xử lý hài hòa, mềm dẻo trong quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống,… Điểm tích cực trong năm nay là chúng ta chủ động cử lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại Thổ Nhĩ Kỳ, được nước bạn và dư luận quốc tế đánh giá cao, góp phần củng cố lòng tin, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và đất nước ta trên trường quốc tế. Công tác hậu cần kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự đạt những tiến bộ mới rất đáng mừng.

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ Quân đội không được chủ quan, cần chủ động, tích cực khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, nhất là trong các vụ việc nghiêm trọng, trong công tác quản lý cán bộ, quản lý dự án.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Tổng Bí thư yêu cầu Quân ủy Trung ương cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; triển khai hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đồng bộ với các chiến lược trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng và các nghị quyết về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh sáu vùng kinh tế của đất nước.

Quân đội cần tiếp tục nâng cao năng lực dự báo chiến lược, nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách thích hợp, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tuyệt đối không để xảy ra bị động bất ngờ; phải giữ nước từ khi nước chưa nguy. Các tổ chức đảng trong Quân đội chú ý tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt khâu triển khai thực hiện để nhanh chóng đưa các chủ trương, chính sách về quân sự, quốc phòng vào thực tiễn cuộc sống.

Quân đội cần tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Quyết liệt thực hiện việc điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội năm 2024 theo hướng tinh, gọn, mạnh để đến năm 2025 chúng ta cơ bản hoàn thành mục tiêu “tinh, gọn, mạnh”, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, làm mẫu về mọi mặt. Muốn vậy, Quân ủy Trung ương cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh; chỉ đạo làm tốt công tác cán bộ ở tất cả các khâu, các bước để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Các cấp ủy tổ chức đảng cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy. Bởi thực hiện tốt, đầy đủ, đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ là “chìa khóa vạn năng” tạo nên sức mạnh của tổ chức, là “vũ khí sắc bén” để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo Tổng Bí thư, Quân đội cần tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo đúng tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2030 và những năm tiếp theo, góp phần tạo lập thế cân bằng chiến lược trong quan hệ với các đối tác, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; ngăn ngừa từ sớm, từ xa mọi nguy cơ chiến tranh, xung đột,vv.

Quân đội cần tiếp tục tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ chiến sĩ, nhất là ở những nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đồng thời thực hiện tốt các chính sách hậu phương, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ,…

Tổng Bí thư tin tưởng và mong rằng năm 2024, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương