Tổng Bí thư: Cần Thơ cần vươn lên mạnh mẽ, quyết liệt, năng động sáng tạo hơn

PV | 16/09/2016, 07:18

Cần Thơ cần tiếp tục đoàn kết, vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt, năng động sáng tạo, huy động được nhiều nguồn lực hơn nữa. Nguồn lực ở đây là nhân lực, vật lực, tài lực, nguồn lực vật chất, nguồn lực tinh thần", Tổng Bí thư chỉ rõ.

Chiều 15/9, tại Trụ sở Trung ương, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cho ý kiến về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc.

Kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng

Báo cáo tại cuộc làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung nêu rõ: 10 năm qua, trong điều kiện còn khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Cần Thơ đã đoàn kết, có nhiều cố gắng, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế tăng trưởng khá cao, đạt 13,98%/năm, GDP bình quân đầu người đạt 79,4 triệu đồng, tương đương 3.636 USD/năm, tăng gần 3,65 lần so với năm 2005 và cao hơn nhiều so với bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Thu ngân sách tăng bình quân 18,86%/năm. Thương mại, dịch vụ phát triển mạnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được tập trung đầu tư xây dựng, nhiều công trình trọng điểm được hoàn thành đưa vào sử dụng, nhất là hạ tầng giao thông phát huy tốt hiệu quả, bước đầu tạo sự kết nối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và toàn vùng.

Văn hóa - xã hội có bước phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực, các chính sách an sinh xã hội được chú trọng thực hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố xuống còn 1,71%. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến tích cực. Cần Thơ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa IX "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Tuy nhiên, so với mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết số 45-NQ/TW đã đề ra, Cần Thơ còn những mặt hạn chế: Kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; công nghiệp phát triển nhanh nhưng quy mô sản xuất còn nhỏ, chất lượng, năng lực cạnh tranh còn thấp; việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp triển khai còn chậm; môi trường, cơ chế, chính sách chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút mạnh đầu tư; chất lượng quy hoạch còn thấp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông. Vai trò trung tâm, động lực, sức lan tỏa của Cần Thơ trong vùng còn hạn chế.

Tại buổi làm việc, tập thể Bộ Chính trị đã cho ý kiến về các mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục phát triển thành phố Cần Thơ trong thời gian tới, cũng như các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ nhằm tạo điều kiện, cơ chế, chính sách phù hợp, ưu đãi hơn, tạo thêm nguồn lực để thành phố phát triển nhanh, hiệu quả hơn, phát huy vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Năng động sáng tạo, huy động được nhiều nguồn lực hơn

Sau khi nghe Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ báo cáo, tổng hợp ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí trong Bộ Chính trị thảo luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Cần Thơ có vị trí chiến lược quan trọng đối với vùng và cả nước cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh; có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Cần Thơ có nhiều tiềm năng, thế mạnh là động lực phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tổng Bí thư: Cần Thơ cần vươn lên mạnh mẽ, quyết liệt, năng động sáng tạo hơn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi họp. Ảnh : Trí Dũng

Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư nhấn mạnh, 10 năm qua, Cần Thơ đã có nhiều cố gắng, phối hợp tốt với các ngành, các địa phương, tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi bộ mặt của thành phố, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Kinh tế tăng trưởng nhanh, duy trì mức cao, bình quân đạt 13,98%/năm; GDP đầu người đạt 79,4 triệu đồng, tăng gần 3,65 lần so với năm 2005 và cao hơn nhiều so với bình quân cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao,… Giao thông kết nối nhanh; giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,71%. Chỉ số phát triển con người đứng thứ sáu cả nước. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt những kết quả tích cực,…

Tổng Bí thư cũng phân tích, chỉ rõ những hạn chế của Cần Thơ trong 10 năm qua, đó là chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh; chưa đạt mục tiêu mà Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đề ra; chưa thật sự là vai trò trung tâm, là động lực của đồng bằng sông Cửu Long. Môi trường đầu tư còn hạn chế, hạ tầng giao thông còn bất cập, chưa tạo được điểm nhấn.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp từ nay đến năm 2020, Tổng Bí thư cho rằng, Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị vẫn còn giá trị, Cần Thơ cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 45-NQ/TW, vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương. Trên cơ sở những thành tích, kinh nghiệm đã có, từ nay đến năm 2020 Cần Thơ cần phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế, tìm ra động lực mới để xây dựng và phát triển thành phố thực sự là trung tâm kinh tế-xã hội, đóng vai trò động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Cần Thơ tiếp tục thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó dịch vụ vẫn là hàng đầu, bên cạnh đó cần phát triển mạnh công nghiệp, nông nghiệp, chú trọng phát triển nông nghiệp trình độ cao, chất lượng cao, công nghệ hiện đại, chú ý đừng để ảnh hưởng tới môi trường. Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Muốn như thế, có nhiều việc phải làm, như nhiều đồng chí Bộ Chính trị mong muốn, Cần Thơ tiếp tục đoàn kết, vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt, năng động sáng tạo, huy động được nhiều nguồn lực hơn nữa. Cái vướng, cái khó chính là không có nguồn lực. Nguồn lực ở đây là nhân lực, vật lực, tài lực, nguồn lực vật chất, nguồn lực tinh thần."

Tổng Bí thư cũng đề nghị Cần Thơ tập trung giải quyết vấn đề cơ chế để phát huy cho được nguồn lực và động lực tại chỗ, nguồn lực toàn vùng, bên cạnh sự hỗ trợ của Trung ương. Thành phố phát triển mạnh hơn nữa cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, cả đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không, nhằm tăng cường liên kết vùng, hấp dẫn khách du lịch, thu hút đầu tư; đồng thời phải tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn nữa, phải cải cách hành chính mạnh hơn, giản tiện những thủ tục phiền hà, chống tiêu cực, lãng phí, móc ngoặc, lợi ích nhóm... Mong muốn Cần Thơ xung phong đi đầu thực hiện những việc này, đồng thời Tổng Bí thư nhấn mạnh, vấn đề quan trọng là con người, đào tạo nguồn nhân lực cho tốt. Mỗi cán bộ đảng viên, công chức viên chức phải thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Về các kiến nghị của thành phố Cần Thơ, Bộ Chính trị cho rằng các kiến nghị là chính đáng, xuất phát từ thực tế với mong muốn để Cần Thơ phát triển mạnh hơn. Bộ Chính trị sẽ có Kết luận buổi làm việc để làm cơ sở cho Cần Thơ, cũng như các địa phương liên quan, các cơ quan có thẩm quyền phối hợp giải quyết, thực hiện cho được mục tiêu xây dựng thành phố Cần Thơ sớm trở thành trung tâm, là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bài liên quan
Bộ Chính trị: 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam
Ngày 12/6, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, trong đó nêu rõ 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng Bí thư: Cần Thơ cần vươn lên mạnh mẽ, quyết liệt, năng động sáng tạo hơn