Chính trị

Tôn vinh 200 người có uy tín tiêu biểu, "điểm tựa của bản làng"

17/06/2024 - 08:17

Gần 200 đại biểu được tôn vinh tại chương trình là những người có uy tín tiêu biểu, là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động tại địa phương, là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của bản, làng, địa phương.

Đại tướng Lương Cường và đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Biểu trưng, Giấy chứng nhận của Chương trình tặng các đại biểu người có uy tín tiêu biểu.
Đại tướng Lương Cường và đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Biểu trưng, Giấy chứng nhận của Chương trình tặng các đại biểu người có uy tín tiêu biểu.

Tối 16/6, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, Hà Nội, Tạp chí Cộng sản, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ II năm 2024.

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và gần 200 đại biểu là những già làng, trưởng bản uy tín, tiêu biểu đến từ 42 tỉnh, thành phố biên giới, biển đảo thuộc 47 dân tộc thiểu số.

Chương trình nhằm mục tiêu tôn vinh và phát huy vai trò của những người có uy tín tiêu biểu ở vùng biên giới, hải đảo; biểu dương kịp thời những đóng góp hết sức quan trọng của người có uy tín trong cộng đồng và những người có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Qua đó, nhân rộng, lan tỏa những cách làm hay, gương người tốt và động viên, khích lệ người có uy tín tiếp tục có những cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của mỗi cộng đồng dân tộc.

Tôn vinh 200 người có uy tín tiêu biểu,
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại Chương trình, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm tới công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng việc kịp thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách sát hợp, hiệu quả. Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ, cần “chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số là những cá nhân ưu tú tiêu biểu về nhân cách, có sự hiểu biết sâu sắc về văn hóa, phong tục, tập quán địa phương được cộng đồng kính trọng, suy tôn.

Ngày 1/2/2008 của, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg về “Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Qua 15 năm tích cực triển khai Chỉ thị, cả nước hiện có hơn 30 nghìn người có uy tín, được cộng đồng ghi nhận, kính nể, góp phần tạo nên sự đồng thuận, đoàn kết và phát triển trong mỗi thôn bản, buôn làng, phum sóc.

Trong mọi thời kỳ, các già làng trưởng bản trưởng dòng họ, các vị chức sắc tôn giáo luôn giữ vai trò quan trọng trong các bản làng, là hạt nhân đoàn kết tập hợp sức mạnh của đồng bào để phát triển sản xuất kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Qua thực tiễn, nhiều chương trình, tấm gương tiêu biểu của người có uy tín đã xuất hiện mà điển hình là 200 đại biểu có mặt trong lễ tôn vinh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Lương Cường bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc với những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức to lớn của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam, đặc biệt là những đóng góp vào việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực trên các tuyến biên giới,đất liền và biển đảo của đất nước.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Biên giới quốc gia có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là tài sản vô giá mà cha ông ta đã tạo dựng qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước với bao hy sinh, gian khó để giữ gìn và trao truyền cho các thế hệ con cháu hôm nay mà mai sau.

Bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ thiêng liêng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, mà lực lượng nòng cốt, chuyên trách là Bộ đội Biên phòng.

Tôn vinh 200 người có uy tín tiêu biểu,
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trao Biểu trưng và Giấy chứng nhận của Chương trình tặng các đại biểu.

Để mỗi người dân nơi biên giới là một cột mốc sống, trong đó có vai trò quan trọng hàng đầu của người có uy tín, Đại tướng Lương Cường đề nghị các bộ, ban, ngành, lực lượng vũ trang và cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò hết sức quan trọng của người có uy tín gắn trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Công tác vận động và phát huy vai trò của người có uy tín cần trở thành một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Sớm phát hiện, bồi dưỡng, chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho những nhân tố có triển vọng để trở thành lớp người có uy tín kế cận, kế tiếp, dồi dào và vững mạnh. Các chính sách đến với người có uy tín cần kịp thời, đầy đủ, thiết thực.
Ngoài quy định chung của Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp cần nghiên cứu thêm các chính sách đối với người có uy tín phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình riêng của đơn vị, địa phương, nhất là trong việc hỗ trợ những điều kiện cần thiết để người uy tín hoạt động.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của người có uy tín, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an gắn bó chặt chẽ và phối hợp công tác hiệu quả với đội ngũ người có uy tín ở khu vực biên giới.

Tùy thuộc vào đặc điểm vùng miền, dân tộc, điều kiện của địa phương để đổi mới cách thức vận động quần chúng phù hợp, đa dạng, linh hoạt, hiệu quả nhằm phát huy cao nhất thế mạnh và khả năng của từng người có uy tín trên các mặt công tác, các lĩnh vực của đời sống xã hội ở địa phương.

Đối với những cá nhân được tôn vinh tại chương trình, Đại tướng Lương Cường mong muốn và đề nghị các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, các vị chức sắc tôn giáo người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò,trách nhiệm gương mẫu trong lời nói, việc làm để gia đình, dòng họ, thôn bản, cộng đồng noi gương, học tập và làm theo.

Thường trực Ban Bí thư mong muốn đồng bào các dân tộc, trong đó có những người có uy tín tiêu biểu luôn ghi nhớ lời căn dặn sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt của Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ nhất, năm 2018 là “Mong bà con luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào tiền đồ tốt đẹp của dân tộc, không nghe kẻ xấu xúi giục, không làm điều gì ảnh hưởng tới khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực sự là những “Điểm tựa của bản làng”.

Với ý nghĩa chính trị sâu sắc của Chương trình “Điểm tựa của bản làng”, đồng chí Lương Cường đề nghị Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng định kỳ tổ chức Chương trình hai năm một lần nhằm kịp thời tôn vinh, động viên những người có uy tín tiêu biểu cùng với đồng bào các dân tộc và lực lượng chức năng đang ngày đêm sát cánh cùng thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tôn vinh 200 người có uy tín tiêu biểu, "điểm tựa của bản làng"