Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2014

Trần Minh Giang | 14/02/2014, 14:29

Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội là đơn vị tập trung nhiều Thẩm phán có bản lĩnh chính trị, có trình độ, kinh nghiệm xét xử lâu năm, đó là điều kiện thuận lợi để đơn vị ngày càng vững mạnh...

Đồng chí Nguyễn Sơn - Phó Chánh án TANDTC đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội mới đây.

Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội được phân bổ 80 biên chế, có 3 phòng chức năng là: Phòng Nghiệp vụ, Phòng Thống kê - Tổng hợp, Phòng Hành chính - Quản trị, thực hiện nhiệm vụ trực tiếp xét xử phúc thẩm các bản án, quyết định của 29 TAND cấp tỉnh, thành phố phía Bắc (từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra) xét xử sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị. Là đơn vị có khối lượng công việc rất lớn nhưng năm qua đơn vị luôn có những giải pháp hữu hiệu, đẩy mạnh các phong trào thi đua để việc giải quyết, xét xử các loại án đạt hiệu quả cao nhất.

Áp dụng các giải pháp nâng cao năng lực xét xử phúc thẩm

Năm 2013, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong việc giải quyết, xét xử các loại vụ án, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; đồng thời với việc triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp; tham gia góp ý kiến tổng kết việc thi hành Hiến pháp và đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung; tham gia góp ý xây dựng hoàn thiện pháp luật…

Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2014

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn trao tặng Cờ thi đua TAND năm 2013 cho Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội

Để hoàn thành các yêu cầu trên, lãnh đạo, Thẩm phán và toàn thể cán bộ công chức của đơn vị luôn trăn trở để tìm các biện pháp nâng cao năng lực xét xử phúc thẩm, hạn chế hoãn phiên tòa nhằm giải quyết vụ án có hiệu quả nhất. Đối với những vụ án hình sự lớn, lãnh đạo đơn vị chủ động phân công sớm để Thẩm phán có thời gian nghiên cứu kỹ hồ sơ cũng như các văn bản pháp luật liên quan. Ngoài ra, ban lãnh đạo luôn duy trì việc tổ chức các buổi họp thường kỳ để qua đó động viên kịp thời những việc làm tốt và rút kinh nghiệm đối với những vấn đề còn tồn tại. Bên cạnh đó, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội tìm nhiều biện pháp để hạn chế hoãn phiên tòa, thường xuyên phối hợp với Viện kiểm sát xét xử phúc thẩm để có kế hoạch xét xử khoa học hợp lý.

Những biện pháp tổng hợp nêu trên đã mang lại kết quả rõ rệt góp phần đảm bảo các vụ án đưa ra xét xử đúng thời gian quy định và đạt chất lượng cao nhất. Đây cũng là yếu tố góp phần giảm số bản án phúc thẩm bị kháng nghị, bị hủy theo thủ tục giám đốc thẩm. Kết quả, năm 2013, về cơ bản đơn vị đã giải quyết các vụ án đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, đảm bảo sự công bằng xã hội. Đã xét xử, giải quyết đạt kết quả tốt nhiều vụ án phức tạp, có tính chất án điểm của cả nước như: vụ án Nguyễn Kim Nhàn ở Bắc Giang, vụ án Lê Thanh Tùng ở Hà Nội, vụ án Hồ Đức Hòa cùng các bị cáo khác phạm tội “Tuyên truyền chống Nhà nựớc CHXHCN Việt Nam” ở Nghệ An; vụ án Đoàn Văn Vươn và các bị cáo khác phạm tội “Giết người” và tội “Chống người thi hành công vụ” ở Hải Phòng; vụ án Nguyễn Xuân Khanh và các bị cáo khác bị kết án về tội “Hủy hoại tài sản” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” ở Hải Phòng...

Cũng trong năm 2013, hầu hết các bản án, quyết định của Toà phúc thẩm được ban hành đúng pháp luật thể hiện sự nghiêm minh và có tính thuyết phục cao. Việc cải sửa hoặc huỷ bản án sơ thẩm đều có căn cứ vững chắc; có sự cân nhắc, thận trọng khi quyết định. Việc áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng treo đều đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán TANDTC, nên có tác dụng tốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đáp ứng yêu cầu giáo dục riêng.

Lấy phong trào thi đua làm "đòn bẩy", tạo sức bật trong toàn đơn vị

Xác định phong trào thi đua yêu nước là quan trọng, "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, trong những năm qua, đặc biệt là năm 2013, đơn vị đã phát động và tiến hành nhiều biện pháp, lấy thi đua là "đòn bẩy", vừa là mục tiêu vừa là động lực để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. "Chúng tôi tổ chức tốt các phong trào thi đua, đảm bảo việc thi đua thực sự là động lực thúc đẩy việc hoàn thành tốt các mặt công tác, mà trọng tâm là công tác xét xử. Việc đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng giờ đây thực sự trở thành tự giác của các tập thể và từng cán bộ, công chức trong đơn vị…" -  Thẩm phán Đào Thị Nga, Phó Chánh tòa phụ trách Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội chia sẻ.

Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2014

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua TAND cho các cán bộ, công chức tiêu biểu Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội

Thực tế cho thấy trong những đợt thi đua và kết quả từ các đợt thi đua, các Thẩm phán, thư ký ở đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ án, không vi phạm thời hạn xét xử, hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy; đảm bảo không kết án oan người không có tội, các bị cáo được cho hưởng án treo đúng quy định; đảm bảo tính đúng đắn, khả thi của các bản án, quyết định phúc thẩm. Qua các phong trào thi đua, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội từng bước “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức TAND có bản lĩnh chính trị vững vàng; có năng lực chuyên môn giỏi; tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, với nhân dân; đoàn kết, tự trọng, trách nhiệm, danh dự và năng động. Xây dựng TAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp”. Kết quả của các đợt thi đua đã góp phần hạn chế được tình trạng án tồn đọng, án tuyên không rõ ràng, án bị cải sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán...

Thẩm phán Đào Thị Nga, Phó Chánh tòa phụ trách đơn vị cho biết: Năm 2014 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả hệ thống TAND cũng như đối với từng cán bộ, công chức Tòa án các cấp. Việc Hiến pháp 2013 hiến định “TAND là cơ quan xét xử của nước CHXHCN Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp” là sự khẳng định vị trí, vai trò to lớn của Tòa án, song cũng đặt ra trách nhiệm nặng nề đòi hỏi các tập thể, cá nhân trong toàn hệ thống TAND phải nỗ lực, hăng hái thi đua để hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Tòa phúc thẩm, năm 2014 các tập thể, cá nhân đã chủ động xây dựng các tiêu chí thi đua, chỉ tiêu thi đua cụ để làm căn cứ khen thưởng. Phong trào thi đua đều gắn với cuộc nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng hình ảnh đẹp về người Thẩm phán, về cán bộ công chức TAND. Chủ đề của phong trào thi đua năm 2014 là: “Tăng cường đổi mới và không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước làm động lực thúc đẩy, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua phát huy tinh thần trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; nâng cao năng lực trình độ, đoàn kết, chủ động sáng tạo; xây dựng Tòa Phúc thẩm trong sạch, vững mạnh; đáp ứng yêu cầu  nhiệm vụ cải cách tư pháp và sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước”. Theo đó nhiều đợt thi đua trong từng thời gian đã được đề ra với tên gọi, nội dung, biện pháp thực hiện và mục tiêu phấn đấu đạt được của toàn đơn vị.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội mới đây, đồng chí Nguyễn Sơn - Phó Chánh án TANDTC nhấn mạnh: Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội là đơn vị tập trung nhiều Thẩm phán có bản lĩnh chính trị, có trình độ, kinh nghiệm xét xử lâu năm, đó là điều kiện thuận lợi để đơn vị ngày càng vững mạnh. Phát huy kết quả đạt được, năm 2014 đơn vị cần có bước đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong phong trào thi đua, đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xét xử; tham gia công tác tổng kết xét xử; tham gia công tác giảng dạy để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của hệ thống TAND. "Tôi khẳng định chắc chắn rằng với tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tập thể cán bộ, công chức Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TANDTC và nhân dân đã tin tưởng giao phó…" - đồng chí Nguyễn Sơn nhấn mạnh. 

Năm 2013, Chánh án TANDTC đã tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua của TANDTC cho Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội; tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cho Phòng Nghiệp vụ và Phòng Thống kê - Tổng hợp”; tặng thưởng danh hiệu thi đua “Chiến sỹ thi đua TAND” cho 18 cá nhân.

Đặc biệt, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, Thẩm phán TANDTC Nguyễn Vinh Quang công tác tại Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội đã được vinh danh là Thẩm phán mẫu mực của hệ thống TAND. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội: Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2014