Xã hội

Toạ đàm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề luật sư

Kim Sáng 15/04/2024 - 13:26

Việc nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng và đạo đức cho luật sư là nhân tố quan trọng để luật sư đưa ra các quyết định đúng đắn và công bằng, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Ngày 14/4, tại TP.HCM, Học viện Tư pháp tổ chức Tọa đàm “Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp luật sư trong giai đoạn hiện nay”.

Tọa đàm thu hút hơn 600 học viên các lớp đào tạo nghề luật sư, lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư, thẩm phán và kiểm sát viên đang theo học tại TP.HCM.

Việc nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng và đạo đức cho đội ngũ luật sư nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Đây cũng là nhân tố quan trọng để luật sư đưa ra các quyết định đúng đắn và công bằng, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ hội nhập quốc tế.

z5349436475064_e08b8dafc901179627a417ee6eca3c4d.jpg
Tọa đàm “Nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp luật sư trong giai đoạn hiện nay”.

Hiểu rõ được điều đó, thời gian qua, Học viện Tư pháp luôn quan tâm, nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng, trau dồi kiến thức nghề nghiệp cho đội ngũ luật sư.

Học viện Tư pháp xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp nhằm tạo hình ảnh, uy tín nghề nghiệp, địa vị của luật sư đối với xã hội, góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân, xã hội và khách hàng với đội ngũ luật sư.

Ông Nguyễn Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ nội chính, Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, vị trí, vai trò, địa vị pháp lý của luật sư được thể hiện trong nhiều văn bản của Đảng, quy định chủ trương, đường lối, chính sách đối với Luật sư, trong đó có Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

z5349436476235_c2da78e2ae03ac0f4a3d58c052300a88.jpg
Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu chia sẻ tại tọa đàm.

Trong đó nhấn mạnh quy định về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển chất lượng đội ngũ luật sư Việt Nam: “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, am hiểu pháp luật, giỏi về kỹ năng hành nghề và ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế”.

Cũng tại buổi tọa đàm, diễn giả khách mời và các học viên đã trao đổi nhiều nội dung, chia sẻ về chủ trương của Đảng đối với tổ chức hoạt động luật sư và vị trí vai trò của luật sư trong hệ thống chính trị đối với quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng thời đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư.

Qua đó, kịp thời phát hiện uốn nắn những sai sót, kiên quyết xử lý các luật sư vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức nghề nghiệp, loại bỏ khỏi đội ngũ luật sư những cá nhân thoái hóa, biến chất, lợi dụng hoạt động luật sư để trục lợi, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của Nhân dân.

z5349436969536_170339fd820ca4920f922b282abd67bb.jpg
Các đại biểu chụp hình sau buổi tọa đàm.

Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu nhấn mạnh, đạo đức con người nói chung, đạo đức nghề luật sư nói riêng là thứ mà yêu cầu chúng ta luôn phải tự tu dưỡng, tự trau dồi; bản lĩnh là mỗi chúng ta tự rèn luyện, tự khổ luyện để chúng ta thực sự là người có bản lĩnh vững vàng, vượt qua được những khó khăn, thách thức, những cám dỗ của nghề.

"Khi làm được điều đó thì các bạn sẽ trở thành những người có ích cho chính mình, gia đình và cả xã hội", ông Thu nói.

Giám đốc Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu hy vọng, sau tọa đàm, các học viên sẽ có góc nhìn đúng đắn về nghề luật sư và nhiều kiến thức bổ ích, từ đó mỗi học viên sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị và đạo đức, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Toạ đàm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề luật sư