Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bộ GTVT phải đi đầu về phòng chống tham nhũng

Xuân Lan | 28/04/2021, 15:40

Là cơ quan quản lý cơ sở vật chất, nguồn vốn lớn, Bộ GTVT phải đi đầu về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, từ lãnh đạo bộ đến cán bộ, công chức, viên chức một cách đồng bộ, mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ.

thu-tuong-lam-viec-gtvt.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ GTVT

Ngày 27/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của Bộ và định hướng thời gian tới.

Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát

Tại buổi làm việc, sau khi lắng nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu về tình hình chung của Bộ GTVT, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao báo cáo của Bộ GTVT, báo cáo đã cơ bản phản ánh bức tranh chung của Bộ, khắc họa được các vấn đề mà lãnh đạo Bộ trăn trở, nêu được các khó khăn, thách thức và một số kiến nghị.

Đề nghị Bộ GTVT tiếp thu các ý kiến góp ý của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và các đồng chí lãnh đạo VPCP, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh một số nội dung Bộ GTVT cần triển khai.

Theo Thủ tướng trước hết, Bộ GTVT phải coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Bộ GTVT trong sạch vững mạnh toàn diện. Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Là cơ quan quản lý cơ sở vật chất, nguồn vốn lớn, Bộ GTVT phải đi đầu về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, từ lãnh đạo bộ đến cán bộ, công chức, viên chức một cách đồng bộ, mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa.

Muốn vậy, phải nắm vững 5 nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng, 5 phương thức lãnh đạo của Đảng và vận dụng sáng tạo trong điều kiện cụ thể của Bộ, nhất là phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Nhấn mạnh việc phát huy các bài học kinh nghiệm tốt, Thủ tướng cho rằng, phải tổng kết thực tiễn, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong ngành GTVT cũng như cả nước. “Bám sát thực tiễn để điều chỉnh, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo”.

Thủ tướng yêu cầu Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ phải quan tâm hơn nữa tới công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết. Đi đôi với đó là xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh. Công tác cán bộ phải công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm. Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT đẩy mạnh áp dụng hình thức thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Làm tốt hơn công tác xây dựng thể chế, tập trung tháo gỡ vướng mắc

Về công tác quản lý Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ phải có chiến lược và chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII và phải hết sức chú trọng công tác quy hoạch. Các quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà Bộ đang xây dựng phải kết nối chặt chẽ với nhau, thành mạng lưới giao thông tổng thể quốc gia. Từ quy hoạch, phải xác định được các dự án trọng tâm, trọng điểm để tập trung nguồn lực thực hiện. Thủ tướng nhấn mạnh: “Có quy hoạch tốt, có dự án tốt, ắt sẽ có nhà đầu tư tốt”.

Bộ GTVT cần mạnh dạn phân cấp, phân quyền, giao cho địa phương làm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với dự án trên địa bàn của mình và một lần nữa, Thủ tướng nhắc lại cá thể hóa trách nhiệm cá nhân và tăng cường kiểm tra, giám sát để phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phải làm tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa công tác xây dựng thể chế, tập trung tháo gỡ vướng mắc, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ. Ưu tiên lĩnh vực nào thì phải có cơ chế, chính sách cho lĩnh vực đó để thu hút các nhà đầu tư. Nếu nói ưu tiên mà không có cơ chế chính sách thì sẽ không làm được.

Về vấn đề huy động nguồn lực, Thủ tướng nhấn mạnh, nguồn lực Nhà nước còn hạn chế, mà Bộ còn gặp nhiều khó khăn, do đó, phải phát huy tính tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo. Đẩy mạnh hình thức hợp tác công-tư và một số hình thức đầu tư khác, tham khảo các mô hình hiệu quả từ các nước tiên tiến, nhất là từ các địa phương trong nước đã làm có hiệu quả.

Nhấn mạnh việc phát huy mọi nguồn lực hợp pháp, hiệu quả để phát triển, Thủ tướng cho rằng, Bộ GTVT phải chủ động bám sát thực tiễn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để đề xuất các cơ chế, chính sách cho vấn đề này.

Công việc càng khó, càng phức tạp, nhạy cảm thì càng phải giữ nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, khiêm tốn, cầu thị lắng nghe và quyết định theo đa số. Cái gì đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, đa số đồng tình thì cứ thế mà làm. Cái gì chưa có quy định hay thực tế vượt quá quy định thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn và không nóng vội.

Tại buổi họp, Thủ tướng đã xem xét, cho ý kiến đối với các kiến nghị của Bộ GTVT và giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cùng các bộ, ngành liên quan xem xét kỹ lưỡng, giải quyết có lộ trình, phù hợp, hiệu quả

Bài liên quan
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Vận động các đối tác ủng hộ tiếp cận và tìm kiếm giải pháp cho Myanmar
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh nội dung trên tại Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN, diễn ra chiều ngày 24/4, tại trụ sở Ban thư ký ASEAN (Jakarta, Indonesia).

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bộ GTVT phải đi đầu về phòng chống tham nhũng