Thu hồi tất cả nhà công vụ sử dụng sai mục đích

Trang Nhi | 28/05/2021, 15:37

Chính phủ đặt ra chỉ tiêu trong thời gian tới là thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, hết thời gian sử dụng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Đến cuối năm 2020, các bộ, cơ quan ở trung ương đã báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý 37.468 cơ sở nhà đất. Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho biết, vẫn còn 2/63 địa phương (Đồng Tháp và TP.HCM) chưa gửi báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Một số báo cáo còn hình thức, chưa đánh giá đầy đủ kết quả.

nha-cong-vu-su-dung-sai-muc-dich.jpg
Thu hồi tất cả nhà công vụ sử dụng sai mục đích

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2020, Bộ trưởng bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, đến năm 2020, hệ thống văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng đã được ban hành tương đối đồng bộ, giúp cho việc quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Về vấn đề sử dụng nhà công, đất công, báo cáo của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nêu rõ, năm 2020, bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 1.427 cơ sở nhà, đất và một phần diện tích của 1 cơ sở nhà, đất do 11 doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý; phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý 1.503 cơ sở nhà, đất, phê duyệt điều chỉnh phương án đối với 149 cơ sở nhà, đất của khối đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc các bộ, cơ quan ở trung ương.

Đến cuối năm 2020, các bộ, cơ quan ở Trung ương đã thực hiện báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý 37.468 cơ sở nhà đất, bộ Tài chính đã phê duyệt phương án đối với 28.182 cơ sở nhà, đất.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công tiếp tục vận hành có hiệu quả, đã tổng hợp thông tin về tài sản công của 109.578 đơn vị, chiếm 99% các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công; đã cập nhật thông tin của 6 loại tài sản với tổng nguyên giá trên 6,14 triệu tỷ đồng.

Về vấn đề này, Chính phủ cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế, như nguồn gốc nhà, đất công được hình thành qua nhiều giai đoạn, việc lưu giữ hồ sơ không đầy đủ, chưa được quan tâm nên bị thất lạc, ảnh hưởng đến tiến độ sắp xếp nhà, đất...

Công tác triển khai phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất được phê duyệt còn chậm, do phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính tại địa phương.

Vì vậy, Chính phủ đặt ra chỉ tiêu trong thời gian tới là quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết; thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định; thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định.

Cũng tại cuộc họp, Đại diện Chính phủ, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết thêm, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và tình hình kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020.

Nhờ vậy, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 cao hơn năm 2019 và cao nhất trong giai đoạn 2011-2020, tạo sức bật mới cho kinh tế địa phương, vùng và quốc gia, trở thành một động lực để nền kinh tế chống đỡ với khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19 gây ra, góp phần không nhỏ vào việc duy trì mức tăng trưởng dương của Việt Nam năm 2020.

Tính đến ngày 31/12/2020, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua Kho bạc Nhà nước thuộc kế hoạch năm 2020 là 382,8 nghìn tỷ đồng, bằng 86,7% kế hoạch.

Bài liên quan
Thu hồi nhà công vụ: Khó!?
Mấy hôm nay, “nhà công vụ” bỗng nổi lên như một vấn đề nhức nhối, dù quy định về nhà công vụ đã có hiệu lực từ ngày 6/3/2014 khi vấn đề quản lý nhà công vụ được chuyển giao từ Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) sang Bộ Xây dựng.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thu hồi tất cả nhà công vụ sử dụng sai mục đích