Thu hồi giấy phép Tạp chí Doanh nghiệp Doanh nhân và Thương hiệu

Đoàn Nga | 30/10/2015, 12:10

Không có người đứng đầu, nội bộ mất đoàn kết kéo dài không thể khắc phục nên Tạp chí Doanh nghiệp Doanh nhân và Thương hiệu giao cho đơn vị ngoài tổ chức in bài, ảnh, tổ chức biên tập, xuất bản tạp chí nên Bộ TT&TT đã quyết định thu hồi giấy phép.

Ngày 30/10/2015, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định số 1837 về việc thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí của Tạp chí Doanh nghiệp Doanh nhân và Thương hiệu vì không đủ điều kiện hoạt động.

Quyết định này căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999; Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ kết luận kiểm tra cơ quan Tạp chí Doanh nghiệp-Doanh nhân và Thương hiệu tại văn bản số 111/KT-TWH ngày 7/9/2015 của Ban Kiểm tra Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam.

Thu hồi giấy phép Tạp chí Doanh nghiệp Doanh nhân và Thương hiệu

Lễ ra mắt củaTạp chí Doanh nghiệp-Doanh nhân và Thương hiệu 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền Thông quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí số 224/GP-BTTTT ngày 18/6/2013 đã cấp cho Tạp chí Doanh nghiệp, Doanh nhân và Thương hiệu vì không đủ điều kiện hoạt động.

Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực và nhân tài Việt Nam có trách nhiệm thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí của Tạp chí Doanh nghiệp, Doanh nhân và Thương hiệu nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Báo chí) trước ngày 15/11/2015.

Trước đó, theo kết luận kiểm tra của Ban Kiểm tra Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam, hiện nay tạp chí không có người đứng đầu, nội bộ mất đoàn kết kéo dài không thể khắc phục; giao cho đơn vị ngoài tổ chức in bài, ảnh, tổ chức biên tập, xuất bản tạp chí... do đó không đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thu hồi giấy phép Tạp chí Doanh nghiệp Doanh nhân và Thương hiệu