Xã hội

Thông tin những điểm mới của chính sách về lao động, việc làm và an sinh xã hội

Minh Lý 28/11/2023 - 18:33

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Bộ LĐTB&XH tổ chức Hội thảo “Thông tin chính sách về lao động, việc làm và an sinh xã hội”.

Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần thông tin rộng rãi những nội dung dự kiến sửa đổi và những điểm mới của chính sách về lao động, việc làm và an sinh xã hội đến các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là cộng đồng đối tác quốc tế, các doanh nghiệp FDI.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh cho biết, việc bảo đảm việc làm và an sinh xã hội cho người dân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Qua đó, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, đồng thời thể hiện cam kết của Việt Nam với quốc tế trong thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

thu-truong-bo-ldtbxh-le-van-thanh-phat-bieu-khai-mac..png
Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Văn Thanh phát biểu khai mạc

Những năm qua, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản nhằm thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về lao động, việc làm và an sinh xã hội, trong đó có 02 văn bản rất quan trọng đó là Luật Việc làm và Luật Bảo hiểm xã hội.

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ LĐTB&XH được giao chủ trì soạn thảo Đề án xây dựng Luật Việc làm và Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi trong năm 2023-2024.

Tại hội thảo, Phó vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ LĐTB&XH) Trần Hải Nam, cho biết: “Sau nhiều năm thi hành, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế bất cập như diện bao phủ còn thấp so với tiềm năng, tính tuân thủ pháp luật Bảo hiểm xã hội còn chưa cao, tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội diễn ra ở nhiều doanh nghiệp, địa phương.

Chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa thật sự hấp dẫn, cùng với đó là một số quy định không còn phù hợp với bối cảnh thực tiễn. Do đó, việc sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội hướng tới khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành. Đồng thời đáp ứng tốt tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế, nâng cao tính khả thi, phù hợp trong tổ chức thực hiện nhằm, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật”.

quang-canh-hoi-thao..png
Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu được thông tin nhiều nội dung liên quan những điểm mới của các dự thảo Luật sửa đổi: Những nội dung mới trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi; Luật Việc làm và định hướng sửa Luật Việc làm; Vấn đề quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 70/2023/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ...

Hội thảo cũng tạo diễn đàn cho các đại biểu học tập, trao đổi kinh nghiệm của Hàn Quốc trong xây dựng chính sách về bảo hiểm việc làm và dịch vụ việc làm; Những khuyến nghị chính sách của ILO về an sinh xã hội Việt Nam; Kinh nghiệm về thực hiện chính sách lao động, việc làm và an sinh xã hội tại doanh nghiệp. Đồng thời, giúp các đơn vị chủ trì soạn thảo lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý làm cơ sở hoàn thiện thể chế chính sách trong thời gian tới...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông tin những điểm mới của chính sách về lao động, việc làm và an sinh xã hội