Thông qua Nghị quyết về việc thành lập 3 thị xã thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên và Bình Định

PV | 22/04/2020, 21:51

Chiều nay 22/4, với 100% thành viên tán thành, UBTVQH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập 3 thị xã thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên và Bình Định. Phiên họp do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành.

Trước khi biểu quyết thông qua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra việc thành lập 3 thị xã thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên và Bình Định trước UBTVQH.

Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày nêu rõ: Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với sự cần thiết thành lập thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và các phường trực thuộc các thị xã với những lý do nêu trong các Tờ trình và Đề án của Chính phủ.

Thông qua Nghị quyết về việc thành lập 3 thị xã thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên và Bình Định

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại phiên họp

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị UBTVQH ban hành Nghị quyết về việc thành lập các thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và các phường thuộc các thị xã với những nội dung nêu trong Tờ trình, Đề án của Chính phủ và đề nghị của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, ý kiến tham gia thẩm tra của Ủy ban Tư pháp Quốc hội.

Tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Pháp luật trước đó, một số thành viên Ủy ban cho rằng, một số tiêu chí về phân loại đô thị trong Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của UBTVQH chưa thật sự phù hợp với thực tế phát triển đô thị của nước ta là hướng tới các đô thị sinh thái, đô thị xanh,… chẳng hạn như vấn đề quy mô và mật độ dân số, vấn đề tỷ lệ diện tích đất xây dựng đô thị, đất phi nông nghiệp trên diện tích đất nông nghiệp,… Vì vậy, đề nghị Chính phủ trong quá trình tổ chức thực hiện cần rà soát, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để tổng kết, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hinh thực tế.

Về các dự thảo Nghị quyết, Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung một số nội dung liên quan đến vị trí tiếp giáp và số lượng các đơn vị hành chính (đối với Nghị quyết thành lập thị xã Hoài Nhơn), nội dung thành lập Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và trách nhiệm của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC (đối với Nghị quyết thành lập thị xã Đông Hòa) và chỉnh lý hoàn thiện các Nghị quyết.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Việc thành lập 3 thị xã thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên và Bình Định là 3 đề án nâng cấp đô thị thành lập thị xã và phường trên cơ sở nguyên trạng các đơn vị hành chính cùng cấp. Theo báo cáo thẩm tra việc việc thành lập 3 thị xã cho thấy, hồ sơ các đề án đã được Chính phủ, chính quyền các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên và Bình Định chuẩn bị công phu, nghiêm túc, đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật.

Với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với Nghị quyết về việc thành lập 3 thị xã thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên và Bình Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 01/6/2020.

Bài liên quan
Phiên toàn thể lần thứ 27 của UBPL: Thẩm tra về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021
Ngày 16/4, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đã diễn ra Phiên họp toàn thể lần thứ 27 của Ủy ban Pháp luật bằng hình thức trực tuyến để thẩm tra các nội dung theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thông qua Nghị quyết về việc thành lập 3 thị xã thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên và Bình Định