Thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Quỳnh Hoa | 12/11/2015, 12:07

Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10, sáng 12/11, với 88,26% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 bao gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

Thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mục tiêu tổng quát xác định xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh, trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Phạm vi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gồm các xã trên phạm vi cả nước, từ năm 2016 đến hết năm 2020. 

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, mục tiêu tổng quát là thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người nghèo giai đoạn 2016-2020 . Mục tiêu cụ thể: Góp phần giảm tỷ lệ nghèo cả nước bình quân 1,0%-1,5%/năm; riêng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020. 

Thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thực hiện trên phạm vi cả nước, trong đó ưu tiên tập trung các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (nay là 64 huyện nghèo); các huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135). Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 đến hết năm 2020. 

Nghị quyết nêu rõ; đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tổng mức vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tối thiểu là 193.155,6 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Trung ương: 63.155,6 tỷ đồng; ngân sách địa phương: 130.000 tỷ đồng. Trong quá trình điều hành, Chính phủ tiếp tục cân đối ngân sách Trung ương để có thể hỗ trợ thêm cho Chương trình và có giải pháp huy động hợp lý mọi nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện. 

Thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Quốc hội thông qua toàn văn Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Tổng mức vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tối thiểu là 46.161 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Trung ương: 41.449 tỷ đồng; ngân sách địa phương: 4.712 tỷ đồng. Trong quá trình điều hành, Chính phủ tiếp tục cân đối ngân sách Trung ương để có thể hỗ trợ thêm cho Chương trình và có giải pháp huy động hợp lý mọi nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện. 

Nghị quyết giao Chính phủ tiếp tục rà soát 21 chương trình mục tiêu được ban hành kèm theo Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; loại bỏ các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu trùng lặp với mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

Nghị quyết cũng nêu rõ về nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình; giải pháp và cơ chế quản lý, điều hành; giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia... 

Thời gian còn lại của phiên làm việc sáng 12/11, các đại biểu Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Trưng cầu ý dân.

Bài liên quan
Bộ trưởng Bộ GDĐT và nhiều nhà giáo trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
Mới đây, Hội đồng bầu cử quốc gia đã họp báo chính thức công bố kết quả và danh sách đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020