Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 97) P2

BCL | 04/12/2015, 08:48

Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa thông báo cho anh Lưu Quốc Cường, SN 1991, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Ninh Tân, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã biệt tích từ tháng 10/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Cường ở đâu về ngay TAND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (địa chỉ: số 477 đường Hùng Vương thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) để giải quyết việc ông Lưu Phát Thín, SN 1967, địa chỉ: Thôn Ninh Tân, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Lưu Quốc Cường đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Lưu Quốc Cường không có mặt thì TAND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa thông báo cho anh Phạm Văn Nhạn, SN 1978, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã biệt tích từ tháng 10/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Nhạn ở đâu về ngay TAND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (địa chỉ: số 477 đường Hùng Vương thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) để giải quyết việc ông Phạm Văn Sành, SN 1937, địa chỉ: Thôn Ninh Tân, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Phạm Văn Nhạn đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Phạm Văn Nhạn không có mặt thì TAND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa thông báo cho anh Trần Minh Nhàn, SN 1989, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Ninh Đảo, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã biệt tích từ tháng 10/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Nhàn ở đâu về ngay TAND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (địa chỉ: số 477 đường Hùng Vương thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) để giải quyết việc ông Trần Minh Trường, SN 1968, địa chỉ: Thôn Ninh Đảo, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh Trần Minh Nhàn đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Trần Minh Nhàn không có mặt thì TAND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông báo cho bà Nguyễn  Thị Yến, SN 1980, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 18, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, đã bỏ nhà đi từ tháng 6/2013 đến nay không có tin tức và không biết ở đâu. Nay bà Yến ở đâu về ngay TAND huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk để giải quyết việc ông Nguyễn Văn Thạch, SN 1976, trú tại: Thôn 18, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Toà án tuyên bố bà Yến mất tích. Trong thời gian 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu bà Yến không có mặt thì TAND huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thông báo cho ông Phạm Văn Liêm, SN 1965, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 4, xã Dun (nay là xã Ia Pal), huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã bỏ nhà đi từ tháng 10/2008 cho đến nay không có tin tức gì. Nay ông Phạm Văn Liêm ở đâu đến ngay TAND huyện Chư Sê để giải quyết việc vợ ông là bà Vũ Thị Thục, SN 1966, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích. A ai biết tin tức gì của ông Phạm Văn Liêm đề nghị thông báo về TAND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (đường Phan Đình Phùng, tổ dân phố 8, thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức xác thực của ông Liêm thì TAND huyện Chư Sê sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho chị Quách Thị Quế, SN 10/10/1992, trú tại thôn 5, xã Định Thành, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, bỏ đi khỏi nơi cư trú từ ngày 20/11/2013 đến nay không rõ địa chỉ. Nay chị Quế ở đâu về ngay TAND huyện Yên Định để giải quyết việc anh Nguyễn Văn Tấn, SN 1984, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Quế không có mặt thì TAND huyện Yên Định sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn thông báo cho anh Hoàng Văn Út, SN 1984, HKTT và nơi ở cuối cùng: Thôn Nà Sla, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, bỏ đi khỏi nơi cư trú từ năm 2009 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Út ở đâu về ngay TAND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (địa chỉ thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để giải quyết việc chị Lương Thị Sláy, SN 1983, trú tại thôn Bản Rọi, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với anh. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Út không có mặt thì TAND huyện Cao Lộc sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc thông báo cho anh Lương Văn Vui, SN 1983, nơi cư trú cuối cùng thôn Chùa Tiếng, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, bỏ nhà đi từ tháng 6/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Vui ở đâu về ngay TAND huyện Bình Xuyên (địa chỉ: thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) để giải quyết việc ông Lương Quốc Hộ, SN 1955, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Vui không có mặt thì TAND huyện Bình Xuyên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho chị Lê Thị Tươi, SN 1984, nơi cư trú cuối cùng thôn Đông Trung 2, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, bỏ nhà đi từ tháng 6/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Tươi ở đâu về ngay UBND xã Hà Bình, huyện Hà Trung để giải quyết việc gia đình. Cá nhân, cơ quan, tổ chức nào biết tin tức gì về chị Tươi báo cho anh Nguyễn Văn Hậu, SN 1987, trú tại Đông Trung 2, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Tươi không có mặt hoặc không có tin tức gì thì anh Hậu sẽ đề nghị TAND huyện Hà Trung sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ thông báo cho anh Đàm Việt Hùng, SN 1975, nơi cư trú cuối cùng số nhà 37, tổ 40, khu 4, phường Nông Trang, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, bỏ nhà đi từ tháng 3/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Hùng ở đâu về ngay TAND Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để giải quyết việc chị Đinh Thị Hồng Nhung, SN 1983, trú tại số nhà 96, phố Tân Thành, phường Tân Dân, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với anh Hùng. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Hùng không có mặt thì TAND Tp. Việt Trì sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên thông báo cho anh Lê Thạch Tùng, SN: 1986; nơi cư trú cuối cùng: thôn Phước Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, đã bỏ nhà đi từ tháng 2/2015 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Tùng ở đâu, về ngay TAND huyện Đông Hòa để giải quyết việc vợ anh là chị Đỗ Thị Mỹ Dung xin ly hôn. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo nếu anh Tùng không có mặt thì TAND huyện Đông Hòa sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre thông báo cho bà Nguyễn Thị Tiền – SN: 1989. Nơi cư trú cuối cùng: ấp Tân Hòa, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre đã bỏ đi khỏi địa phương năm 2011 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Tiền ở đâu về ngay TAND huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre để giải quyết việc  ông Phạm An Khang – SN: 1974. Địa chỉ: 258, Tân Phước, phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (là chồng của bà) yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích đối với bà với lý do để giải quyết việc ly hôn. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo nếu bà Nguyễn Thị Tiền không có tin tức gì thì ông Phạm An Khang sẽ yêu cầu TAND huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai thông báo cho anh Huỳnh Ngọc Ẩn, SN 1975, nơi cư trú cuối cùng thôn Hà Lòng 1, xã K’Dang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, bỏ nhà đi từ ngày 10/8/2013 cho đến nay không có tin tức gì. Nay anh Huỳnh Ngọc Ẩn ở đâu về ngay TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai để giải quyết việc chị Đinh Thị Thanh Thúy, SN 1982, địa chỉ: Thôn Hà Lòng 1, xã K’Dang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai (vợ của anh Huỳnh Ngọc Ẩn) có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với anh Huỳnh Ngọc Ẩn. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Huỳnh Ngọc Ẩn không có mặt thì TAND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thông báo cho bà Võ Thị Liên, bà Võ Thị Lệ (cư trú tại tỉnh Kon Tum) là con ruột của ông Võ Quốc Sỹ và bà Đặng Thị Bính (địa chỉ: thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa). Mời bà Lệ và bà Liên đến trụ sở TAND Tp. Nha Trang, địa chỉ: 104 Nguyễn Trãi, Nha Trang, Khánh Hòa để giải quyết vụ án tranh chấp di sản thừa kế. Hết thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng tin, nếu bà Võ Thị Liên, bà Võ Thị Lệ không có mặt tại trụ sở Tòa án hoặc không có văn bản gửi về TAND Tp. Nha Trang thì Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thông báo cho chị Nguyễn Thị Thủy, SN 1985, nơi cư trú cuối cùng thôn Đồng Đông, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, bỏ nhà đi từ tháng 4/2012 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thủy ở đâu về ngay TAND huyện Thuận Thành để giải quyết việt anh Nguyễn Thế Khởi có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Thủy không có mặt thì TAND huyện Thuận Thành sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thông báo cho chị Nguyễn Thị Thương, SN 1992, nơi cư trú cuối cùng thôn Cửu Yên, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, bỏ nhà đi từ tháng 5/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay chị Thương ở đâu về ngay TAND huyện Thuận Thành để giải quyết việc anh Nguyễn Văn Thường có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Thương không có mặt thì TAND huyện Thuận Thành sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thông báo cho anh Nguyễn Chí Tân, SN 1984, nơi cư trú cuối cùng thôn Cửu Yên, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc inh, bỏ nhà đi từ tháng 10/2010 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Tân ở đâu về ngay TAND huyện Thuận Thành để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Trang có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Tân không có mặt thì TAND huyện Thuận Thành sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thông báo cho anh Lầu Văn Giang, tên gọi khác Lầu Xuân Giang, SN 1987, nơi cư trú cuối cùng thôn Pha, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, bỏ nhà đi từ ngày 1/11/2010 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Giang ở đâu về ngay TAND huyện Văn Yên để giải quyết việc chị Chu Thị Năm, SN 1989, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Giang không có mặt thì TAND huyện Văn Yên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An thông báo cho bà Trần Thị Thu Hà, SN 1979, nơi ĐKHKTT tr-ước khi vắng mặt: Khối 2, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An, tỉnh Nghệ An đã bỏ nhà đi từ tháng 01 năm 2013 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Trần Thị Thu Hà ở đâu yêu cầu về liên hệ với TAND Tp. Vinh, Nghệ An (Địa chỉ: số 105A - Đư¬ờng Minh Khai - Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An) để giải quyết việc ông Nguyễn Hữu Đỉnh, địa chỉ: Khối 2, phường Quán Bàu, Tp. Vinh, Nghệ An có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với bà Hà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo, nếu bà Trần Thị Thu Hà không có mặt thì TAND Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An sẽ giải quyết vụ việc trên theo qui định của pháp luật.

TAND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thông báo cho chị Hồ Thị Hồng Thuần, SN 1983, nơi cư trú cuối cùng thôn Chương Bình, xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, bỏ nhà đi từ khoảng đầu năm 2013 đến nay không có tin tức, địa chỉ. Nay chị Thuần ở đâu về ngay TAND huyện Thạch Hà để giải quyết việc chồng chị là anh Nguyễn Anh Tuấn, SN 1976, trú tại thôn Chương Bình, xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Thuần. Hết thời hạn 4 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu chị Thuần không có mặt thì TAND huyện Thạch Hà sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu thông báo cho anh Huỳnh Văn Vũ, SN 1973, bỏ nhà đi từ tháng 1/2013 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Vũ ở đâu về ngay TAND huyện Phước Long để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Ngọc Linh, SN 1975, trú tại số 51/5 đường Trần Hưng Đạo, phường 6, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Vũ không có mặt thì TAND huyện Phước Long sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: (04).39365550, DĐ: 0913.033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

Bài liên quan
TAND TP Bắc Ninh tích cực phấn đấu trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Trong 5 năm qua, lãnh đạo TAND TP Bắc Ninh luôn chú trọng và xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng TAND, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vừa có trình độ chuyên môn vừa có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 97) P2