Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 28/2021)

BCL | 07/04/2021, 08:20

Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND huyện huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông thông báo cho:
+ Hộ gia đình bà Tô Thị Loan Anh, SN 1952 và ông Nguyễn Thế Trung, SN 1974; Nơi cư trú cuối cùng: Thôn 7, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 6/2018 đến nay không có tin tức xác thực bà Anh và ông Trung còn sống hoặc đã chết. Hiện nay bà Tô Thị Loan Anh, SN 1952 và ông Nguyễn Thế Trung, SN 1974 đang ở đâu về ngay TAND huyện Đắk Song, tỉnh tỉnh Đắk Nông (Tổ dân phố 3, TT Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông) để giải quyết việc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông - Phòng giao dịch Đắk Song yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với hộ gia đình bà Tô Thị Loan Anh, SN 1952 và ông Nguyễn Thế Trung, SN 1974. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu Hộ gia đình bà Tô Thị Loan Anh, SN 1952 và ông Nguyễn Thế Trung, SN 1974 không có mặt thì TAND huyện Đắk Song sẽ giải quyết việc yêu cầu tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật.
+ Hộ gia đình bà Phạm Thị Chi, SN 1975, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 3A3, xã Đắk Mol, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 06 năm 2018 đến nay không có tin tức xác thực bà Chi còn sống hoặc đã chết . Hiện nay bà Phạm Thị Chi, SN 1975 đang ở đâu về ngay TAND huyện Đắk Song, tỉnh tỉnh Đắk Nông (Tổ dân phố 3, TT Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông) để giải quyết việc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông - Phòng giao dịch Đắk Song yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với Hộ gia đình bà Phạm Thị Chi, SN 1975. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu Hộ gia đình bà Chi không có mặt thì TAND huyện Đắk Song, tỉnh sẽ giải quyết việc yêu cầu tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật.
+ Hộ gia đình chị Phùng Mỹ Linh, SN 1997 và chị Phùng Thị Hương Giang, SN 2002, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Đắk Kual 5, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 06 năm 2018 đến nay không có tin tức xác thực chị Linh và chị Giang còn sống hoặc đã chết. Hiện nay chị Phùng Mỹ Linh, SN 1997 và chị Phùng Thị Hương Giang, SN 2002 đang ở đâu về ngay TAND huyện Đắk Song, tỉnh tỉnh Đắk Nông (Tổ dân phố 3, TT Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông) để giải quyết việc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông - Phòng giao dịch Đắk Song yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với Hộ gia đình chị Phùng Mỹ Linh, SN 1997 và chị Phùng Thị Hương Giang, SN 2002. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu Hộ gia đình chị Phùng Mỹ Linh, SN 1997 và chị Phùng Thị Hương Giang, SN 2002 không có mặt thì TAND huyện Đắk Song sẽ giải quyết việc yêu cầu tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật.
+ Hộ gia đình ông Trần Văn Tuyến, SN 1967 và bà Nguyễn Thị Hương, SN 1976, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 11, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông, bỏ nhà đi khỏi địa phương từ cuối năm 2018 đến nay không có tin tức xác thực ông Tuyến và bà Hương còn sống hoặc đã chết. Hiện nay ông Trần Văn Tuyến, SN 1967 và bà Nguyễn Thị Hương, SN 1976 đang ở đâu về ngay TAND huyện Đắk Song, tỉnh tỉnh Đắk Nông (Tổ dân phố 3, TT Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông) để giải quyết việc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông - Phòng giao dịch Đắk Song yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với Hộ gia đình ông Trần Văn Tuyến, SN 1967 và bà Nguyễn Thị Hương, SN 1976. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu Hộ gia đình ông Trần Văn Tuyến, SN 1967 và bà Nguyễn Thị Hương, SN 1976 không có mặt thì TAND huyện Đắk Song, tỉnh tỉnh Đắk Nông sẽ giải quyết việc yêu cầu tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật.
+ Hộ gia đình ông Bùi Văn Tuyên, SN 1975 và bà Nguyễn Thị Chúc, SN 1975; nơi cư trú cuối cùng: Bon Păng Sim, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 12 năm 2018 đến nay không có tin tức xác thực ông Tuyên bà Chúc còn sống hoặc đã chết. Hiện nay ông Bùi Văn Tuyên, SN 1975 và bà Nguyễn Thị Chúc, SN 1975 đang ở đâu về ngay TAND huyện Đắk Song, tỉnh tỉnh Đắk Nông (Tổ dân phố 3, TT Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông) để giải quyết việc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông - Phòng giao dịch Đắk Song yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với Hộ gia đình ông Bùi Văn Tuyên, SN 1975 và bà Nguyễn Thị Chúc, SN 1975. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu Hộ gia đình ông Bùi Văn Tuyên, SN 1975 và bà Nguyễn Thị Chúc, SN 1975 không có mặt thì TAND huyện Đắk Song, tỉnh tỉnh Đắk Nông sẽ giải quyết việc yêu cầu tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật.
+ Hộ gia đình ông Bùi Ngọc Bảy, SN 1983 và bà Vũ Thị Oanh, SN 1984; nơi cư trú cuối cùng: Thôn 1, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 06 năm 2018 đến nay không có tin tức xác thực ông Bảy bà Oanh còn sống hoặc đã chết. Hiện nay ông Bùi Ngọc Bảy, SN 1983 và bà Vũ Thị Oanh, SN 1984 đang ở đâu về ngay TAND huyện Đắk Song, tỉnh tỉnh Đắk Nông (Tổ dân phố 3, TT Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông) để giải quyết việc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông - Phòng giao dịch Đắk Song yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với Hộ gia đình ông Bùi Ngọc Bảy, SN 1983 và bà Vũ Thị Oanh, SN 1984. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu Hộ gia đình ông Bùi Ngọc Bảy, SN 1983 và bà Vũ Thị Oanh, SN 1984 không có mặt thì TAND huyện Đắk Song sẽ giải quyết việc yêu cầu tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật.
+ Hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Hải, SN 1964, nơi cư trú cuối cùng: Thôn E29, xã Đắk Mol, huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông bỏ nhà đi khỏi địa phương từ cuối năm 2018 đến nay không có tin tức xác thực ông Hải còn sống hoặc đã chết. Hiện nay ông Nguyễn Xuân Hải, SN 1964 đang ở đâu về ngay TAND huyện Đắk Song, tỉnh tỉnh Đắk Nông (Tổ dân phố 3, TT Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông) để giải quyết việc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông - Phòng giao dịch Đắk Song yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với Hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Hải, SN 1964. Trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu Hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Hải, SN 1964 không có mặt thì TAND huyện Đắk Song, tỉnh tỉnh Đắk Nông sẽ giải quyết việc yêu cầu tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật.
+ Hộ gia đình ông Tô Đình Nhật, SN 1975 và bà Vũ Nông Ngọc Diễm, SN 1978; Nơi cư trú cuối cùng: Thôn 11, xã Nâm N’ Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 12 năm 2018 đến nay không có tin tức xác thực ông Nhật bà Diễm còn sống hoặc đã chết. Hiện nay ông Tô Đình Nhật, SN 1975 và bà Vũ Nông Ngọc Diễm, SN 1978 đang ở đâu về ngay TAND huyện Đắk Song, tỉnh tỉnh Đắk Nông (Tổ dân phố 3, TT Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông) để giải quyết việc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông - Phòng giao dịch Đắk Song yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với Hộ gia đình Tô Đình Nhật, SN 1975 và bà Vũ Nông Ngọc Diễm, SN 1978. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu Hộ gia đình Tô Đình Nhật, SN 1975 và bà Vũ Nông Ngọc Diễm, SN 1978 không có mặt thì TAND huyện Đắk Song, tỉnh tỉnh Đắk Nông sẽ giải quyết việc yêu cầu tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật.
Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Tô Thị Loan Anh, ông Nguyễn Thế Trung, bà Phạm Thị Chi, chị Phùng Mỹ Linh, chị Phùng Thị Hương Giang, ông Trần Văn Tuyến, bà Nguyễn Thị Hương, ông Bùi Văn Tuyên, bà Nguyễn Thị Chúc, ông Bùi Ngọc Bảy, bà Vũ Thị Oanh, ông Nguyễn Xuân Hải, ông Tô Đình Nhật và bà Vũ Nông Ngọc Diễm được phát sóng trên Đài tiếng nói Việt Nam ba lần trong ba ngày liên tiếp và đăng trong ba số liên tiếp trên Báo Công lý. Trong thời hạn thông báo, nếu người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trở về và yêu cầu Toà án đình chỉ việc xét đơn yêu cầu thì Toà án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre thông báo cho ông Nguyễn Thanh Hồng, SN 1972, nơi cư trú cuối cùng ấp 6, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 8/2018 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị ông Hồng liên hệ với TAND huyện Bình Đại theo địa chỉ khu phố 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre để giải quyết việc bà Trần Thị Chính, SN 1971, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích hoặc ai biết được tin tức của ông Hồng thì thông báo cho TAND huyện Bình Đại theo địa chỉ trên, UBND thị trấn Bình Đại và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Hồng thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định thông báo cho chị Trần Thị Dung, SN 1983, nơi cư trú cuối cùng: Xóm 16, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 5 năm 2014 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Trần Thị Dung liên hệ với TAND huyện Hải Hậu để giải quyết việc anh Lê Văn Tùy, SN 1982, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người đã chết hoặc ai biết được tin tức về chị Trần Thị Dung thì thông báo cho TAND huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, UBND xã Hải Hưng và người yêu cầu anh Lê Văn Tùy. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của chị Trần Thị Dung thì Tòa án sẽ mở phiên tòa xét đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết.

TAND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thông báo cho ông Nguyễn Thế Yến, SN 1928, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Lộ Bao, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, vắng mặt tại nơ cư trú từ năm 1994 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Yến liên hệ với TAND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh theo địa chỉ: Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Thái, SN 1931, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về ông Yến thì thông báo cho TAND huyện Tiên Du theo địa chỉ trên, UBND xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Yến thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên thông báo cho chị Nguyễn Thị Mai Phương, SN 1996, hộ khẩu thường trú: Thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên được biết: TAND huyện Văn Lâm đang giải quyết vụ án hôn nhân gia đình theo đơn khởi kiện của anh Ngô Minh Huy, SN 1995, địa chỉ: Thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Nội dung đơn, anh Huy đề nghị Tòa án giải quyết cho anh được ly hôn với chị Nguyễn Thị Mai Phương. TAND huyện Văn Lâm sẽ giải quyết vụ án theo lịch sau: Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 09/4/2021 và 09 giờ 00 phút ngày 16/4/2021: Triệu tập chị Phương có mặt tại TAND huyện Văn Lâm để cung cấp quan điểm vụ án. Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 23/4/2021 Tòa án mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải tại trụ sở TAND huyện Văn Lâm. Tòa án mở phiên tòa xét xử vụ án tại trụ sở Tòa án huyện Văn Lâm vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 11/5/2021. Mở phiên tòa xét xử lần 2 (trong trường hợp phiên tòa ngày 11/5/2021 hoãn) vào 08 giờ 00 phút ngày 15/5/2021. Trường hợp chị Phương vắng mặt thì Tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên thông báo cho bà Nguyễn Thị Oanh, SN 1976; cháu Phan Thị Lam Trang, sinh ngày 16/11/2011 (con gái bà Oanh), hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng: thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, vắng mặt tại nơi cư trú hiện không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Nguyễn Thị Oanh và cháu Phan Thị Lam Trang liên hệ với TAND huyện Khoái Châu theo địa chỉ: Ngõ 55, đường Nguyễn Khoái, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; số điện thoại: 02213.910.395 để giải quyết việc ông Phan Văn Vui, SN 1971, trú tại thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên có đơn yêu cầu tuyên bố bà Oanh và cháu Trang mất tích hoặc ai biết được tin tức về bà Nguyễn Thị Oanh và cháu Phan Thị Lam Trang thì thông báo cho TAND huyện Khoái Châu; UBND xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; người yêu cầu (ông Phan Văn Vui). Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Oanh và cháu Trang thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định thông báo cho ông Vũ Văn Thục, SN 1975, nơi cư trú trước khi biệt tích: Đội 13 Trực Liêm, xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, đã bỏ đi khỏi nơi cư trú cuối cùng từ ngày 30 tháng 6 năm 2006 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Thục ở đâu về ngay TAND huyện Trực Ninh (địa chỉ: thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) để giải quyết việc vợ ông là bà Mai Thị Hạt, SN 1979, trú tại: Đội 13 Trực Liêm, xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông là mất tích. Thời hạn thông báo tìm kiếm người yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Thực thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên thông báo cho bà Đoàn Thị Ký, SN 1958 và các con của bà Ký bao gồm anh Lê Đức Thiện, SN 1980, anh Lê Đức Thọ, SN 1984; chị Lê Thị Thanh Hoa, SN 1986 và anh Lê Đức Thịnh (không rõ năm sinh), đều có nơi cư trú cuối cùng: Phố Bần, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào (nay là Tổ dân phố Phố Bần, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào), tỉnh Hưng Yên, vắng mặt tại nơi cư trú từ trước ngày 01 tháng 5 năm 2019 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Ký, anh Thiện, anh Thọ, chị Hoa và anh Thịnh ở đâu về ngay nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc về ngay TAND thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (địa chỉ: Số 17, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Hoa, SN 1969 (địa chỉ: Tổ dân phố Phố Bần, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú. Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên, nếu bà Ký, anh Thiện, anh Thọ, chị Hoa và anh Thịnh không có mặt thì TAND thị xã Mỹ Hào sẽ giải quyết việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND TP. Vinh, tỉnh Nghệ An thông báo cho ông Hồ Trung Châu, SN 1962, bà Hồ Thị Loan, SN 1969, ông Hồ Trung Đạt, SN 1972, nguyên quán: Xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An; Con ông: Hồ Trung Chung, SN 1927 và bà Hồ Thị Nượng (đã chết) biết như sau: Tòa án sẽ mở phiên họp kiểm tra giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào lúc 08h00’ ngày 20/4/2021. Nếu vắng mặt thì phiên họp sẽ được mở lại lần 2 vào lúc 08h00’ ngày 07/5/2021. Tại phòng làm việc của Thẩm phán Phạm Thị Minh Hiền, TAND TP. Vinh, số 105A, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Tòa án sẽ tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ vào lúc 08h00’ ngày 25/5/2021. Tại thửa đất số 224, tờ bản đồ số 38, khối 14, phường Lê Lợi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An mang tên Hồ Trung Cung - Phan Thị Hương. Tòa án sẽ mở phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 14h00’ ngày 11/6/2021. Nếu vắng mặt thì Tòa án sẽ mở phiên tòa lần 2 vào lúc 14h00’ ngày 29/6/2021. Địa điểm mở phiên toà: Tại phòng xử án TAND TP. Vinh, địa chỉ: số 105A, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An. Tòa án triệu tập các ông, bà Hồ Trung Châu, SN 1962, bà Hồ Thị Loan, SN 1969, ông Hồ Trung Đạt, SN 1972 là người thừa kế quyền và nghĩa vụ của cụ Hồ Thị Nượng trong vụ án “Tranh chấp Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp” với nguyên đơn - Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam vào các ngày giờ nêu trên. Nếu các ông, bà không có mặt thì TAND TP. Vinh sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình thông báo cho chị Nguyễn Thị Hoài, SN 1989, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Xuân Thọ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, bỏ nơi cư trú đi biệt tích từ tháng 7/2012. Nay chị Hoài ở đâu về ngay TAND huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình để giải quyết việc chồng chị là anh Phạm Hữu Hoan, SN 1982, địa chỉ: Thôn Xuân Thọ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình tuyên bố chị mất tích, hoặc ai biết chị Hoài ở đâu xin báo cho TAND huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo đầu tiên. Nếu chị Hoài vẫn vắng mặt thì TAND huyện Đông Hưng sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND tỉnh Hưng Yên đang thụ lý và giải vụ án kinh doanh thương mại số 02/2020/TLST-KDTM ngày 11 tháng 5 năm 2020, về việc "Tranh chấp hợp đồng tín dụng" giữa nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, địa chỉ: số 77 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Lê, Tổng Giám đốc; Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hoàng Hưng, Phó trưởng phòng tố tụng Ban quản lý xử lý nợ có vấn đề; Ông Đinh Thái Hưng, Chuyên viên quản lý nợ; ông Trần Văn Hà, Chuyên viên tố tụng. Bị đơn: Công ty TNHH sản xuất - Xuất nhập khẩu Tân Đại Phát, địa chỉ: Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Người đại diện theo pháp luật: Bà Lưu Thanh Huyền, chức vụ: Giám đốc. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn Cường, SN 1963 và bà Trần Thị Thúy Ngọc, SN 1963, địa chỉ: Số 10/24/132 phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận cầu Giấy, TP. Hà Nội. Ông Phan Anh Tiệp, SN 1959, bà Lê Thị Thanh Hải, SN 1966, ông Phan Thanh Diệp, SN 1966 và bà Nguyễn Bích Thủy, SN 1964, địa chỉ: số 430 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. Người đại diện theo ủy quvền của ông Tiệp, ông Diệp, bà Hải, bà Thủy: ông Đỗ Minh Hiển, địa chỉ: số 23, ngõ 402 phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu, địa chỉ: 471 Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 1, phường Tân Hưng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh. TAND tỉnh Hưng Yên thông báo cho bị đơn và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có tên có mặt tại trụ sở TAND tỉnh Hưng Yên, vào các ngày do TAND tỉnh Hưng Yên ấn định như sau: Vào lúc 8 giờ ngày 27/4/2021, để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần thứ nhất. Nếu có đương sự vắng mặt, TAND tỉnh Hưng Yên sẽ hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải lần thứ nhất và ấn định vào lúc 08 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2021, để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần thứ hai. Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 13 tháng 6 năm 2021, tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ nhất. Nếu có đương sự không có mặt tại phiên tòa lần thứ nhất, TAND tỉnh Hưng Yên sẽ hoãn phiên tòa và ấn định thời gian mở lại phiên tòa lần hai vào hồi 8 giờ 13 tháng 7 năm 2021. Nếu bị đơn và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có mặt tại TAND tỉnh Hưng Yên vào các ngày, giờ trên thì TAND tỉnh Hưng Yên giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

TAND TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thông báo cho anh Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1978, địa chỉ cuối cùng: Số nhà 11B, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, bỏ nhà đi từ tháng 5 năm 1991 cho đến nay không có tin tức gì. Nay anh Nguyễn Văn Hùng ở đâu về ngay TAND TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để giải quyết việc ông Nguyễn Văn Kết, SN 1953, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích đối với anh. Sau 04 tháng kể từ ngày thông báo này nếu không có tin tức gì của anh Hùng thì TAND TP. Vĩnh Yên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin xin liên hệ số ĐT: 02439365550, DĐ: 0913033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý tại đây.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 28/2021)