Báo Công lý
Chủ nhật, 15/12/2019

UBTVQH thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch

22/12/2018 17:11 UTC+7
(Công lý) - Sáng 22/12, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch với tỷ lệ tán thành cao.

UBTVQH thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch

Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu mở đầu phiên làm việc, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018), thay mặt Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi tới tất cả cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam các thế hệ, trong đó có các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã, đang là cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Sau đó, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch nhằm mục tiêu bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các quy định của Luật Quy hoạch và đáp ứng yêu cầu về tiến độ sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh có liên quan, bảo đảm có hiệu lực thi hành cùng với Luật Quy hoạch từ ngày 1/1/2019. Pháp lệnh điều chỉnh các điều khoản liên quan đến quy hoạch tại 4 pháp lệnh: Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng; Pháp lệnh Quản lý thị trường; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Pháp lệnh Thư viện. Pháp lệnh áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nội dung cơ bản của Pháp lệnh là sửa đổi và bổ sung một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng do theo Luật Quy hoạch theo hướng sửa đổi tên quy hoạch để phù hợp với tên quy hoạch ngành quốc gia theo Luật Quy hoạch do quy hoạch phát triển công nghiệp quốc phòng không tiếp tục lập riêng mà sẽ là nội dung về phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng trong quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng. Sửa đổi và bổ sung điểm a khoản 1 Điều 4 Pháp lệnh Quản lý thị trường theo hướng bỏ từ “quy hoạch” tại quy định trên do Pháp lệnh này quy định về quy hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường không phù hợp với khái niệm quy hoạch tại Luật Quy hoạch và việc lập quy hoạch này là hành vi bị cấm theo khoản 2 Điều 13 Luật Quy hoạch. Việc phát triển lực lượng quản lý thị trường sẽ được thực hiện theo kế hoạch phát triển lực lượng quản lý thị trường đã được quy định tại Pháp lệnh này.

Pháp lệnh sửa đổi và bổ sung khoản 3 Điều 34a Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định các công trình ghi công liệt sĩ trong các quy hoạch có liên quan vì theo Luật Quy hoạch, quy hoạch các công trình ghi công liệt sĩ sẽ không được lập riêng mà sẽ là nội dung của quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Sửa đổi và bổ sung khoản 1 Điều 24 Pháp lệnh Thư viện theo hướng nội dung quản lý Nhà nước về thư viện bao gồm tổ chức lập nội dung phương án phát triển mạng lưới thư viện trong quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao và các quy hoạch có liên quan khác do theo quy định của Luật Quy hoạch, quy hoạch nói trên sẽ không được lập riêng.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, Ủy ban Pháp luật thống nhất với Ủy ban Kinh tế, dự thảo Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Tại phiên họp, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch.

Ngọc Mai

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật