Thủ tướng: "Phải đi lên từ khung trời, cửa biển, mảnh đất, bàn tay, khối óc của mình"

Đức Hồ| 05/02/2023 18:04

Ngày 5/2, tại tỉnh Bình Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng.

Tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các địa phương trong vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện.

Sau khi nghe các đề xuất, giải pháp rất thiết thực của các Bộ trưởng, các địa phương và các tổ chức quốc tế, Thủ tướng đã có ý kiến kết luận. Theo Thủ tướng, Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ có nhiều tiềm năng khác biệt, nhiều cơ hội cạnh tranh so cả nước và trong khu vực. Chính phủ đề nghị lãnh đạo các Bộ, ngành và các địa phương nghiên cứu thêm, căn cứ vào thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được quy định để tổ chức, thực hiện những bước đột phá.

Thủ tướng:

 Thủ tướng tin rằng những khó khăn rào cản được tháo gỡ nhanh trong nhiệm kỳ này thì nhiệm kỳ sau sẽ cất cánh

Về thực trạng của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu boăn khoăn là vùng đất có tiềm năng lớn như vậy mà lại chưa phát triển tương xứng. Phải chăng do cơ chế, chính sách còn hạn hẹp so với tiềm năng? Hoặc do những khó khăn, thách thức và những hạn chế yếu kém chưa được nhận diện?

"Tôi đề nghị lãnh đạo các Bộ, ngành và chính quyền các địa phương phải nghiên cứu, nhận ra những tồn tại, khó khăn, thách thức của khu vực này là những gì, để các Bộ và địa phương tiếp tục suy nghĩ, đóng góp ý tưởng, hành động để phát triển vùng”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng Chính phủ còn nêu băn khoăn phải làm sao để phát huy hết tiềm năng của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ, đặc biệt là tiềm năng về con người. 

Về kết nối giữa các tỉnh với nhau hiện còn quá rời rạc, kết nối giữa vùng với khu vực chưa chặt chẽ, kết nối giữa đất nước với thế giới chưa đầy đủ. Thủ tướng xác định những mối kết nối nói trên còn rời rạc là do giao lưu con người với nhau chưa tương xứng với tiềm năng. Thứ đến là kết nối về thể chế, về ý tưởng, về sáng tạo và đổi mới. Đặc biệt là sự kết nối lỏng lẻo về hệ thống giao thông chiến lược, trong khi đất nước có đầy đủ hệ thống giao thông cả đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường hàng không.

“Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động cũng đã cho thấy việc kết nối là vấn đề trung tâm cần đột phá. Về nguồn lực, trong thời gian tới chúng ta cần khai thác để phát huy hết năng lực sáng tạo, sự tự lực, tự cường. Con người miền Trung khát vọng có, trí tuệ có, phẩm chất có, lại chịu thương chịu khó, giờ phải làm sao để phát huy hết tiềm năng này để phát triển. Vấn đề thể chế là vấn đề vẫn còn vướng mắc chưa tháo gỡ hết. Do đó, phải có tiếng nói chung để quyết tâm tháo gỡ cho được”, Thủ tướng cho hay.

Thủ tướng:

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Bình Định

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế đột phá từ biển, theo Thủ tướng, cần phải tập trung vào cơ cấu và chuyển đổi số, phải phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo xu thế. Về phát triển kinh tế nông nghiệp cần phải tập trung đẩy mạnh tiêu dùng nội địa, tiếp đến là phải đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm để hướng đến xuất khẩu.

“Ngoài những mục tiêu mang tính pháp lệnh trong Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, trước mắt, chúng ta cần hướng đến mục tiêu phải biến vùng đất này thành vùng đất giàu có, có bản sắc văn hóa, có nhiều đột phá hơn nữa. Chúng ta phải lấy thực tiễn làm thước đo, để nắm bắt những diễn biến trong khu vực để có đối sách kịp thời, phù hợp để điều hành. Thứ đến, phải có tư duy phương pháp luận để giải quyết những vấn đề ách tắc trong 3 đột phá chiến lược, có phương pháp tiếp cận để giải quyết từng vấn đề một cách phù hợp, hiệu quả. Được thế, tôi tin rằng vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ sẽ có những bước phát triển đột phá trong những năm tới, sẽ có được sự hội nhập sâu rộng để Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đạt thành công”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu, phải có tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận phù hợp để giải quyết các nút thắt, các vấn đề đặt ra đúng, trúng, hiệu quả như kết nối giao thông, phát triển các hạ tầng khác và thu hút nguồn lực. Triển khai công việc có trọng tâm, trọng điểm, làm đến đâu chắc đến đó, việc nào dứt việc đó. Phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại, "phải đi lên từ khung trời, cửa biển, mảnh đất, bàn tay, khối óc của mình"; kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo gắn với nguồn lực con người, truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa, ý chí quật cường.

Thủ tướng:

Thủ tướng và các đại biểu tham dự Hội nghị phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, ngày hôm qua, ông cùng Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác đã đi rất nhiều, khoảng 500 cây số trong toàn bộ phạm vi của tỉnh Bình Định. Thủ tướng đánh giá rất cao tính tự lực, tự cường của Bình Định và khẳng định: “Tầm nhìn, tư duy của lãnh đạo tỉnh Bình Định qua các thời kỳ, là tư duy rất mở, tư duy mang tính hiện đại, đầu tư cái gì cũng ra tấm ra món, rất hay. Các đồng chí có điều kiện đi qua các con đường đang làm, bằng nguồn lực của chính Bình Định”. 

Theo Thủ tướng, nếu các nút thắt, khó khăn rào cản được tháo gỡ nhanh trong nhiệm kỳ này thì nhiệm kỳ sau sẽ cất cánh. “Tôi tin rằng Bình Định sẽ như vậy, vì tỉnh xác định rất rõ quy hoạch phát triển phù hợp, trong đó có giao thông đường bộ”, Thủ tướng gửi gắm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng: "Phải đi lên từ khung trời, cửa biển, mảnh đất, bàn tay, khối óc của mình"