Báo Công lý
Thứ Năm, 16/7/2020

Chủ tịch nước dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X

26/10/2015 17:10 UTC+7
(Công lý) - Ngày 26/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 350 đại biểu, đại diện cho hơn 37.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với chủ đề "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh đổi mới, phát huy có hiệu quả các nguồn lực, phấn đấu xây dựng Bình Dương thành đô thị văn minh, giàu đẹp".

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, cùng lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương, TP.Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang.

Chủ tịch nước dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương Đảng bộ, nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp của tỉnh Bình Dương đã tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Sau 30 năm cùng cả nước thực hiện đường lối đổi mới và sau gần 19 năm tái lập tỉnh, Bình Dương đã phát triển nhanh về mọi mặt, thuộc nhóm tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Chủ tịch nước nêu rõ, tự hào với những thành tựu đã đạt được, nhưng cần nghiêm túc, thẳng thắn nhận thấy kết quả đạt được trong 5 năm qua còn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Bình Dương. Kinh tế phát triển nhanh nhưng chưa thật bền vững; chất lượng tăng trưởng chưa cao, năng suất các yếu tố tổng hợp, năng lực cạnh tranh còn hạn chế. Tỷ trọng dịch vụ trong GDP còn thấp. Liên kết vùng và phát triển vùng còn nhiều vướng mắc. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Một số dự án trọng điểm về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội triển khai còn chậm. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dân cư có mặt còn yếu. Văn hóa - xã hội một số mặt chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của nhân dân về học tập, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt văn hóa...

Chủ tịch nước đã chỉ rõ những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới; đồng thời nhấn mạnh 5 vấn đề để Đại hội tập trung phân tích đánh giá. Đó là: Đảng bộ tỉnh cần quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo các định hướng của Trung ương phù hợp điều kiện tiềm năng, thế mạnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, hệ thống cơ sở hạ tầng, đô thị. Quy hoạch phát triển của Bình Dương phải gắn kết chặt chẽ với phát triển chung của vùng, tạo sự liên kết vùng, nhất là trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển các ngành, các lĩnh vực, bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao tiềm năng khoa học - công nghệ. Bình Dương cần tập trung thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế để đổi mới cơ bản mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên phát triển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, thân thiện với môi trường, tăng tỉ lệ nội địa hóa, giảm tỉ trọng gia công. Phát triển nhanh các ngành dịch vụ, nâng cao tỷ trọng dịch vụ trong GDP, nhất là các dịch vụ chất lượng cao, có lợi thế và giá trị gia tăng cao. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, xây dựng, nâng cấp các đô thị gắn với quản lý đô thị văn minh, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, quan tâm phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội, nhất là xây dựng nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp, nhà ở xã hội, các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.

Chủ tịch nước lưu ý, Bình Dương chú trọng phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao mức sống của nhân dân, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện; phát triển mạnh khoa học công nghệ, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực sản xuất. Phát triển, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin, truyền thông đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, tương xứng với phát triển kinh tế của tỉnh. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách xã hội.

Cùng với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo, xử lý tình hình, không để bị động, bất ngờ; Bình Dương cần tập trung lãnh đạo, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng với ý nghĩa là một nhiệm vụ then chốt. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Đặc biệt, tập trung xây dựng cơ sở chính trị, nhất là tổ chức Đảng, công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch nước tin tưởng với thành tựu đã đạt được cùng những kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn sinh động trong thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục chung sức, chung lòng, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu xây dựng tỉnh có bước phát triển mới nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, có một nền sản xuất tiên tiến sánh vai với các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn và thách thức; Bình Dương duy trì được mức tăng trưởng cao, bình quân 13%/năm; quy mô và khả năng cạnh tranh kinh tế của tỉnh được nâng lên.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trở thành tỉnh công nghiệp, chiếm 60%, dịch vụ chiếm 37,3%, nông nghiệp còn 2,7% GDP. Thu nhập bình quân đầu người vượt kế hoạch đề ra, cuối năm 2015 là 72,3 triệu đồng/người (hơn 3.200 USD). Công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 15,7%/năm, nhiều sản phẩm có khả năng cạnh tranh và giá trị gia tăng cao. Dịch vụ phát triển nhanh, bình quân 20,9%/năm, sản phẩm dịch vụ ngày càng đa dạng. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định theo hướng nông nghiệp đô thị, công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, tăng trưởng bình quân 4%/năm. 61,2% xã đạt tiêu chí nông thôn mới, vượt chỉ tiêu đề ra. Xuất khẩu duy trì mức tăng trưởng cao, bình quân 19,5%/năm. Bình Dương cũng đã quan tâm đặc biệt đến công tác quy hoạch phát triển, nhất là quy hoạch đô thị và kết cấu hạ tầng; huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng, cho các công trình trọng điểm, các khu công nghiệp tập trung.

Cùng với kinh tế, Bình Dương luôn quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa văn nghệ, thông tin truyền thông, thể dục thể thao, giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách xã hội đều có chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, cơ bản xóa được hộ nghèo theo tiêu chí mới. Chương trình nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp đã huy động được nhiều thành phần tham gia thực hiện và đạt kết quả tích cực. Công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường được chú trọng, chủ động phòng ngừa và tập trung xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ được xây dựng ngày càng vững chắc. Các lực lượng vũ trang địa phương được quan tâm xây dựng ngày càng vững mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Cải cách tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, tội phạm, tệ nạn xã hội được quan tâm chỉ đạo, thực hiện có kết quả.

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh. Đảng bộ tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bước đầu đạt được kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra kỷ luật và công tác dân vận có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, có nhiều tiến bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X diễn ra đến ngày 27/10.

Nhóm PV

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật