thi hành án hành chính

Luật Tố tụng hành chính 2015: Quy định mới về thi hành án hành chính
Luật TTHC 2015 sửa đổi, bổ sung quy định về thi hành án hành chính nhằm bảo đảm hiệu lực và tính khả thi trong việc thi hành các bản án, quyết định về vụ án hành chính của Toà án.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO