Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định xếp lương viên chức tuyên truyền viên văn hóa
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức tuyên truyền viên văn hóa thuộc chuyên ngành văn hóa cơ sở.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO