THỂ LỆ CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC VĂN HỌC VÀ ÂM NHẠC VỀ TÒA ÁN NHÂN DÂN

BAN TỔ CHỨC | 29/05/2015, 06:00

Thể lệ ban hành kèm theo QĐ số 16/2015/QĐ-TANDTC V/v ban hành Thể lệ Cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học và âm nhạc về Tòa án nhân dân.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tập hợp, thu hút đông đảo các tác giả (người sáng tác chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp) trong và ngoài hệ thống TAND, TAQS các cấp đầu tư trí tuệ, tài năng, sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng phản ánh về Tòa án, về nhiệm vụ bảo vệ công lý cao cả của người Thẩm phán Tòa án trong các giai đoạn cách mạng của đất nước, đặc biệt trong tình hình mới “Tòa án thực hiện quyền tư pháp” theo Hiến pháp năm 2013 và tiến trình cải cách tư pháp theo Nghị quyết của Đảng.

- Tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các tác phẩm văn học, báo chí, âm nhạc ca ngợi người Thẩm phán, cán bộ công chức Tòa án các cấp trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

- Thông qua các tác phẩm văn học, báo chí và âm nhạc ca ngợi Tòa án, giáo dục truyền thống và khơi dậy niềm tự hào về sứ mệnh cao cả, vinh quang của người Thẩm phán, của Tòa án nhân dân - Biểu tượng của Công lý trong cán bộ, công chức toàn hệ thống Tòa án và trong đời sống xã hội.

- Bổ sung vào kho tàng tư liệu, truyền thống bằng các tác phẩm văn học và âm nhạc mang giá trị văn hóa - tinh thần của Tòa án làm đòn bẩy, động lực để cán bộ, công chức toàn hệ thống Tòa án đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, tự hào, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

- Nội dung các tác phẩm văn học, báo chí, âm nhạc được tuyển lựa để in ấn, phổ biến, quảng bá phải đạt được tiêu chí: Giáo dục truyền thống, tư tưởng và đạo đức cách mạng; hay, hấp dẫn và được công chúng đón nhận.

II. CHỦ ĐỀ NỘI DUNG TÁC PHẨM THAM GIA CUỘC VẬN ĐỘNG

- Nêu bật được quá trình xây dựng và phát triển của hệ thống Tòa án trong sự nghiệp cách mạng của đất nước; Những đóng góp to lớn của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc, từ ngày thành lập cho tới giai đoạn đổi mới hiện nay và sứ mệnh cao cả của Tòa án những năm tiếp theo.

- Ca ngợi sự hy sinh thầm lặng, những khó khăn, vất vả nhưng hết sức vinh quang của người Thẩm phán Tòa án trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân qua hoạt động xét xử.

- Phản ánh được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án các cấp… trong thực thi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo vệ pháp chế XHCN, đặc biệt là giai đoạn tiến hành xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

III. THỂ LOẠI ÂM NHẠC, VĂN HỌC THAM DỰ

- Âm nhạc: Ca khúc (Bao gồm các tác phẩm âm nhạc cho đồng ca, hợp ca, tốp ca, đơn ca, song ca và hợp xướng). Ca khúc đầy đủ phần nhạc và lời; ghi rõ tác giả phần nhạc, phần lời hoặc đồng tác giả (Khuyến khích gửi kèm theo đĩa CD đã thu thanh ca khúc); Cuộc vận động không tiếp nhận tác phẩm viết lời cho các làn điệu dân ca các vùng, miền (Chèo, quan họ, cải lương, vọng cổ, bài chòi, ví giặm.v.v...).

- Văn học (bao gồm cả tác phẩm báo chí): Văn xuôi (Truyện ngắn, Bút ký, Ký, Ghi chép, Phóng sự Báo chí) và thơ.

IV. QUY ĐỊNH VỀ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM 

1. Đối tượng tham gia: Nhà văn, Nhà báo, các Nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp; Thẩm phán, cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp có tâm huyết, có khả năng đều được gửi tác phẩm tham dự Cuộc vận động.

2. Mỗi tác giả có tác phẩm (bút ký, truyện ngắn, thơ... và ca khúc) có thể gửi nhiều tác phẩm cho mỗi thể loại, hoặc các thể loại khác nhau nhưng mỗi thể loại không gửi quá 03 tác phẩm. Dung lượng tác phẩm văn học, báo chí không quá 4.000 chữ.

3. Tác phẩm (kể cả bút ký, truyện ngắn, thơ và ca khúc) phải là tác phẩm mới, chưa được công bố trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, chưa được in thành băng đĩa, sách truyện.

4. Tác phẩm tham gia phải đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Nếu tác phẩm đã được chi trả nhuận bút hoặc được xếp loại kèm tiền thưởng (nếu có) vi phạm pháp luật về bản quyền, Ban Tổ chức sẽ xem xét để thu hồi nhuận bút hoặc giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Tác phẩm tham gia Cuộc vận động phải gửi bằng văn bản, được thể hiện bằng chữ, có thể đánh máy hoặc chép tay nhưng phải rõ ràng trên khổ giấy A4, đồng thời  phải ghi đầy đủ tên tác giả (kể cả bút danh và tên thật), địa chỉ, số điện thoại để Ban Tổ chức tiện liên hệ khi cần thiết. Đối với ca khúc, khuyến khích gửi văn bản kèm đĩa CD đã thu âm.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM

1. Thời gian nhận tác phẩm: Bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2015 cho đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2015. Việc tổng kết và công bố xếp loại, trao giải thưởng cho các tác phẩm có chất lượng theo quy định sẽ được Ban tổ chức Cuộc vận động thông báo sau. Tác phẩm gửi đến sau thời hạn trên (tính theo dấu bưu điện) được xem là phạm quy, sẽ không được đưa vào diện xem xét, thẩm định.

2. Địa điểm nhận tác phẩm tham dự:

- Các tác giả có thể nộp tác phẩm trực tiếp cho Ban Tổ chức, hoặc gửi thư bảo đảm về Báo Công lý; Tác phẩm tham dự  Cuộc vận động phải  ghi rõ ngoài phong bì “Tác phẩm tham dự Cuộc vận động viết về Tòa án nhân dân” và gửi về: Tòa soạn Báo Công lý, 48A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- Hoặc gửi qua hộp thư điện tử: tacphamtand@gmail.com

VI. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH, XẾP LOẠI VÀ GIẢI THƯỞNG

1. Hội đồng Thẩm định, xét chọn: Ban tổ chức sẽ mời những Nhà văn, Nhà báo và Nhạc sĩ có uy tín để tham gia Hội đồng Thẩm định, xét chọn các tác phẩm đạt chất lượng xếp loại A, B, C để trao giải.

2. Cơ cấu giải:

Giải được chia làm 3 loại:

a/ Về ca khúc:

+ Xếp loại A: 01 tác phẩm 50.000.000đ 

+ Xếp loại B: 02 tác phẩm, mỗi tác phẩm 30.000.000đ

+ Xếp loại C: 03 tác phẩm, mỗi tác phẩm 10.000.000đ

b/ Về truyện ngắn, Bút ký, Phóng sự báo chí:

+ Xếp loại A: 01 tác phẩm 50.000.000đ 

+ Xếp loại B: 02 tác phẩm, mỗi tác phẩm 30.000.000đ

+ Xếp loại C: 03 tác phẩm, mỗi tác phẩm 10.000.000đ

c/ Về thơ:

+ Xếp loại A: 01 tác phẩm 30.000.000đ 

+ Xếp loại B: 02 tác phẩm, mỗi tác phẩm 20.000.000đ

+ Xếp loại C: 03 tác phẩm, mỗi tác phẩm 5.000.000đ

VII. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÁC PHẨM VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ THAM DỰ

1. Ban Tổ chức không trả lại bản thảo các tác phẩm gửi tham dự Cuộc Vận động.

2. Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả, nhóm tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan (nếu có).

3. Tác phẩm đoạt giải nếu vi phạm tác quyền và quyền liên quan theo quy định của pháp luật thì Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền giải thưởng.

4. Các tác phẩm tham gia Cuộc vận động, ngoài chế độ được hưởng nhuận bút khi tác phẩm được in ấn, phát hành hoặc được nhận giải thưởng (nếu có) thì Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng các tác phẩm tham gia Cuộc vận động vào mục đích quảng bá (không nhằm mục đích kinh doanh) và không phải chi trả thêm kinh phí cho người sở hữu tác phẩm.

5. Các cá nhân tham gia Cuộc vận động sáng tác thực hiện đúng Thể lệ này. Việc tác giả gửi tác phẩm tham gia coi như chấp nhận mọi quy định trong Thể lệ.

6. Cuộc vận động sẽ được Tổng kết và trao giải trung tuần tháng 9/2015 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Tòa nhân dân (13/9/1945-13/9/2015).

Bài liên quan
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng cụm thi đua số I
Ngày 16/10/2021, Cụm thi đua số I -Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng bằng và Trung du Bắc bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
THỂ LỆ CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC VĂN HỌC VÀ ÂM NHẠC VỀ TÒA ÁN NHÂN DÂN