Thanh Hóa cụ thể hóa khát vọng thịnh vượng khi làm quyết liệt, bài bản

Thanh Phương | 11/10/2021, 14:52

Ngày 11/10, tại kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh khóa XVIII, Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tại kỳ họp quan trọng này, HĐND tỉnh đã xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND và UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 54 nghị quyết; trong đó có 02 nghị quyết rất quan trọng, được thực hiện trong suốt cả nhiệm kỳ 2021 – 2026, đó là: Quy chế hoạt động và Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; có 03 nghị quyết về cơ chế, chính sách; 05 nghị quyết về kế hoạch đầu tư, phân bổ vốn; 32 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án và 12 nghị quyết về một số nội dung quan trọng khác. Đây là những văn bản hết sức quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân các dân tộc tỉnh ta trong nhiều năm tới.

a1lamgi.jpg
1 góc TP Thanh Hóa

Ông Hưng đề nghị các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và các đại biểu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từng tập thể, cá nhân triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại Kỳ họp, bảo đảm công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật, đạt chất lượng, hiệu quả cao; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 đã đề ra, với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Tiếp tục duy trì, kiểm soát tốt dịch bệnh, phát huy hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Khẩn trương chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện bảo đảm chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid-19” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo chủ trương, hướng dẫn mới của Trung ương.

Đồng thời bám sát và kịp thời cập nhật kịch bản tăng trưởng để có giải pháp thiết thực, hiệu quả bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Tập trung triển khai tích cực các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Chủ động hơn nữa trong việc nghiên cứu, rà soát, đề xuất các chính sách mới để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục các khó khăn, hạn chế, vướng mắc. Tiếp tục rà soát để kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống của Nhân dân.

Cùng với đó, tăng cường các biện pháp tăng thu ngân sách, cơ cấu lại ngân sách nhằm đảm bảo cân đối và hiệu quả sử dụng ngân sách, đáp ứng nhu cầu cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021. Tập trung cao thực hiện các giải pháp chấn chỉnh quản lý đầu tư và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2021.

Khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết…; tập trung đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đảm bảo tính liên kết vùng hiện đại, đồng bộ; đa dạng hóa các nguồn lực; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra các điểm nhấn, sức bật mới cho phát triển kinh tế - xã hội và các khu đô thị hiện đại, sinh thái, thông minh.

a2lamgi.jpg
Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

Đi cùng với đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, ngân sách... Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thật thông thoáng, hấp dẫn để phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức triển khai nhiệm vụ. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và những kiến nghị chính đáng của cử tri.

UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các nội dung Nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 ở mức cao nhất; đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa sẽ được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ Hai trong tháng 11 năm 2021.

Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các ban, sở, ngành và chính quyền các địa phương tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, nhất là trong công tác phân cấp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động cử tri và Nhân dân thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị khác của tỉnh. Trước mắt, cần tăng cường công tác phối hợp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh sẽ diễn ra vào cuối năm 2021.

Mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi của đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, đồng sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì ổn định, nhiều lĩnh vực tiếp tục phát triển. 9 tháng năm 2021, GRDP ước đạt 8,06%, thu ngân sách ước đạt 24.400 tỷ đồng

Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 102.914 tỷ đồng, bằng 73,5% kế hoạch; thu ngân sách ước đạt 24.400 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đứng thứ 2 cả nước.

Thanh Hóa đã chuẩn bị đầy đủ từ bộ máy, con người, tư duy nghĩ lớn, làm quyết liệt, dám chịu trách nhiệm để cụ thể hóa khát vọng thịnh vượng, trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước. Ngày 16/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

a3lamgi.jpg
Thanh Hóa tập trung thay đổi từ con người, nguồn nhân lực chất lượng cao

Nghị quyết sẽ quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù khác với các quy định của pháp luật hiện hành hoặc chưa quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền tỉnh Thanh Hóa. Các cơ chế, chính sách đặc thù trong Nghị quyết bảo đảm tính tương đồng với các chính sách của một số thành phố lớn khác trong cả nước.

Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó, đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước.


Bài liên quan
Thanh Hóa: Khu Kinh tế Nghi Sơn rộng cửa đón các nhà đầu tư
Cải cách thủ tục, môi trường đầu tư theo hướng nhanh chóng, thuận lợi và đầu tư đồng bộ hạ tầng, giao thông, Khu Kinh tế Nghi Sơn (KTNS) đang rộng cửa để đón các nhà đầu tư trong, ngoài nước. Bước chuyển mình “thần tốc” của cả hệ thống, con người tới sự chuyên nghiệp để cùng doanh nghiệp đi tới thành công.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh Hóa cụ thể hóa khát vọng thịnh vượng khi làm quyết liệt, bài bản