TechcomBank được phép phát hành 6.500 tỷ đồng trái phiếu

Đỗ Huyền | 16/06/2015, 21:30

Thống đốc NHNN đã chấp thuận cho Techcombank phát hành trái phiếu bằng VND với tổng mệnh giá là 6.500 tỷ đồng.

Mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn, tên gọi trái phiếu, đồng tiền phát hành, thời hạn, hình thức phát hành, địa điểm phát hành, phương thức phát hành, phương thức trả gốc và lãi, địa điểm trả gốc và lãi thực hiện theo Phương án phát hành trái phiếu năm 2015 của Techcombank đã gửi Ngân hàng Nhà nước.

Lãi suất trái phiếu do Techcombank quy định phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của NHNN trong từng thời kỳ, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động cho Techcombank.

Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối tượng mua trái phiếu do Techcombank phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng.

Cũng theo Quyết định này, Techcombank mua lại trái phiếu phát hành năm 2015 trên cơ sở tuân thủ theo quy định hiện hành về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động; trường hợp trái phiếu được tính vào vốn cấp 2 thì việc mua lại trái phiếu được thực hiện sau khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. Đồng thời, Techcombank thực hiện việc phát hành trái phiếu năm 2015 theo các quy định hiện hành về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 10/6/2015.

Bài liên quan
Kết luận của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Ngày 10/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TechcomBank được phép phát hành 6.500 tỷ đồng trái phiếu