TAQS Quân khu 2 làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Trịnh Hùng | 15/12/2015, 10:31

Năm 2015, TAQS Quân khu 2 luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ và chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn 9 tỉnh Tây Bắc.

TAQS Quân khu 2 làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật

Một buổi giáo dục pháp luật tại đơn vị

Quán triệt chủ trương quan điểm của Đảng và nhà nước về tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, với tư cách là thành viên của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Quân khu 2, TAQS Quân khu 2 đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Quân khu về nội dung, biện pháp, phổ biến giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng đối tượng. 

Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, lãnh đạo chỉ huy TAQS Quân khu 2 đã quán triệt rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong Tòa. Đồng thời, phân công Thẩm phán, Thư ký có trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm và khả năng truyền đạt, vận dụng tốt giữa lý luận - thực tiễn để xây dựng đề cương các chuyên đề trên phần mềm Power point và có kết hợp ví dụ, hình ảnh minh họa làm cho người học đễ tiếp thu, dễ hiểu, dễ nhớ. Bài giảng trước khi đi tuyên truyền ở đơn vị đều được lãnh đạo Tòa phê chuẩn.

Trong năm 2015, TAQS Quân khu 2 đã tổ chức tuyên truyền được hàng trăm giờ cho hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, và nhân dân trên địa bàn với các nội dung tập trung như: Hiến pháp 2013; các luật như: Luật biển; Biên giới quốc gia; Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Phòng chống tham nhũng; Giao thông đường bộ; Nghĩa vụ quân sự; Quốc phòng và Luật tổ chức TAND… Qua tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã giúp cho cán bộ và chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. 

Bài liên quan
Khởi tố đối tượng hủy hoại rừng để trồng keo
Thuê người vào chặt phá rừng để trồng keo, Trần Văn Huân bị bắt tạm giam để điều tra về tội huỷ hoại rừng.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TAQS Quân khu 2 làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật