TANDTC và Văn phòng Chính phủ ký Quy chế phối hợp xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử

Mai Đỉnh - Đỗ Việt | 12/01/2021, 13:43

Sáng 12/1, Văn phòng Chính phủ và TANDTC đã ký Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính.

Tham dự buổi Lễ ký kết có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang; các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; các Phó Chủ nhiệm, đại diện các Bộ Công an, Tài chính, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn VNPT, các Vụ, Cục, đơn vị của Văn phòng Chính phủ.

le-ky-ket8.jpg
TANDTC và Văn phòng Chính phủ ký Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, thời gian qua, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực hành chính tư pháp đã được Chính phủ xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá. Tuy nhiên, việc triển khai các nội dung này mới chủ yếu tập trung tổ chức thực hiện ở nội khối các cơ quan hành chính nhà nước, mà dường như còn thiếu sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ với quá trình cải cách giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp. Vì vậy, việc ký kết Quy chế phối hợp không chỉ là sự kiện quan trọng của hai cơ quan Văn phòng Chính phủ và TANDTC, mà còn đánh dấu một dấu mốc trong việc gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa công tác cải cách, xây dựng Chính phủ điện tử của cơ quan hành chính nhà nước với công tác cải cách hành chính tư pháp, xây dựng Tòa án điện tử của cơ quan tư pháp để tạo thành sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao của cả hai cơ quan.

le-ky-ket6.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi Lễ.

Với việc Văn phòng Chính phủ và TANDTC đã phối hợp triển khai thành công kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia; tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của TAND trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, gồm: Tra cứu bản án, quyết định của Tòa án, Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán, án lệ; Nộp đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ; Đăng ký nhận các thông báo, văn bản tố tụng bằng phương thức điện tử; Đăng ký cấp bản sao bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án; Thanh toán tạm ứng án phí được thí điểm tại thành phố Hà Nội, thì việc ký kết Quy chế này sẽ tạo cơ sở cho công tác phối hợp giữa hai cơ quan đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn nữa.

Một số nội dung chính trong Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và TANDTC trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính là: Trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo điều hành: Một là, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo môi trường pháp lý đầy đủ để triển khai Tòa án điện tử. Tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng các đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử và Tòa án điện tử.

le-ky-ket4.jpg
Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang phát biểu tại Lễ ký kết

Hai là, tư vấn, hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, quản lý hồ sơ, tài liệu, văn bản và xử lý công việc trên môi trường điện tử của hệ thống Tòa án; kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia để phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử trong nội bộ hệ thống Tòa án và với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Ba là, triển khai kết nối, tích hợp, cung cấp thông tin, tiện ích; dịch vụ công trực tuyến của Tòa án; kết nối, chia sẻ thông tin để phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp với Tòa án trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Bốn là, hỗ trợ việc kết nối, chia sẻ dữ liệu các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Tòa án thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia để tạo thuận lợi trong quá trình trao đổi dữ liệu trong nội bộ hệ thống Tòa án và với các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

le-ky-ket3.jpg
Việc ký kết Quy chế phối hợp là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy, trao đổi thông tin nhanh chóng, hiệu quả minh bạch giữa Văn phòng Chính phủ và TANDTC

Năm là, tư vấn, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm triển khai xây dựng Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Tòa án và kết nối với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

le-ky-ket5.jpg
Ngoài ra, ký kết thúc đẩy công tác cải cách, xây dựng Chính phủ điện tử của cơ quan hành chính nhà nước với công tác cải cách hành chính tư pháp, xây dựng Tòa án điện tử của cơ quan tư pháp để tạo thành sức mạnh tổng hợp.

Đối với trong công tác cải cách thủ tục hành chính: Tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; Tư vấn, hỗ trợ tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính tư pháp của Tòa án để ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, trong đó tập trung vào các thủ tục có liên quan đến người dân, doanh nghiệp giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp với hệ thống Tòa án;

Tư vấn, hỗ trợ trong việc cung cấp, cải thiện chất lượng các thủ tục hành chính tư pháp của Tòa án liên quan đến người dân, doanh nghiệp; Phối hợp theo dõi, cải thiện chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải quyết phá sản doanh nghiệp trong cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

le-ky-ket2.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang ký Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang nhấn mạnh, việc ký kết Quy chế phối hợp góp phần nâng cao năng lực công tác của hai cơ quan. Đây là cơ sở, điều kiện thuận lợi để xây dựng cơ sở pháp lý, nâng cao chất lượng và hoàn thiện cơ sở vật chất, đổi mới toàn diện tổ chức, hoạt động của TANDTC.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn, TANDTC phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để kết nối văn bản của TANDTC, tích hợp dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia bước đầu ở 5 dịch vụ công nêu trên.

Việc ký kết Quy chế phối hợp là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy, trao đổi thông tin nhanh chóng, hiệu quả minh bạch giữa Văn phòng Chính phủ và TANDTC, cũng như phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, có tác động tích cực đến cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam.

le-ky-ket7.jpg
Các đại biểu hai cơ quan chụp ảnh lưu niệm

Theo Phó Chánh án Lê Hồng Quang, việc ban hành Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan còn là điều kiện thuận lợi để TANDTC triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác của Tòa án, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Về phía các đơn vị của TANDTC sẽ thực hiện nghiêm các nội dung của Quy chế phối hợp.

Phó Chánh án Thường trực TANDTC đề nghị các đơn vị của hai cơ quan tăng cường phối hợp, tham vấn lẫn nhau trong đề xuất, xây dựng các văn bản liên quan ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử. Thường xuyên phối hợp, rà soát các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; định kỳ đánh giá phối hợp giữa hai cơ quan, đưa ra định hướng phát triển về công nghệ thông tin trong các lĩnh vực liên quan để phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

le-ky-ket1.jpg
Quang cảnh buổi Lễ

Với việc Văn phòng Chính phủ và TANDTC đã phối hợp triển khai thành công kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia; tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của TAND trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, gồm: Tra cứu bản án, quyết định của Tòa án, Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán, án lệ; Nộp đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ; Đăng ký nhận các thông báo, văn bản tố tụng bằng phương thức điện tử; Đăng ký cấp bản sao bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án; Thanh toán tạm ứng án phí được thí điểm tại thành phố Hà Nội, thì việc ký kết Quy chế này sẽ tạo cơ sở cho công tác phối hợp giữa hai cơ quan đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn nữa...

Bài liên quan
Thủ tướng: Văn phòng Chính phủ cần tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ
Cho biết "chúng ta đang ở trong một giai đoạn lịch sử đầy thử thách, khó khăn", Thủ tướng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trong tâm Văn phòng Chính phủ cần tập trung thực hiện.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TANDTC và Văn phòng Chính phủ ký Quy chế phối hợp xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử