TANDTC gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Mai Đỉnh | 20/12/2019, 21:56

Sáng ngày 20/12, TANDTC tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019); 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019).

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC, Chủ tịch Công đoàn TANDTC; Các đồng chí Cựu thanh niên xung phong; Các đồng chí đã tham gia lực lượng vũ trang, lực lượng Công an nhân dân đang công tác tại TANDTC, TAND cấp cao và Học viện Tòa án...

Thay mặt Ban Cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo TANDTC, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC ghi nhận và chân thành cảm ơn những đóng góp của các cựu chiến binh, cựu quân nhân đang công tác tại TANDTC vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của quân đội nói chung và thành tích của TANDTC, của các đơn vị thuộc TAND nói riêng. Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền nhấn mạnh, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng 75 năm phát triển, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo đó, cách đây tròn 75 năm, ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân-tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của Quân đội ta là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam có một Quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo; một Quân đội mang bản chất giai cấp công nhân, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, anh hùng, dũng cảm, sẵn sàng hi sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của dân tộc, ngay từ ngày đầu thành lập với ba mươi tư chiến sĩ, với “gậy tầm vông, súng kíp, súng trường,…” Quân đội ta đã mưu trí, dũng cảm chiến đấu, lập nên chiến công tiêu diệt các đồn Phay Khắt, Nà Ngần của giặc Pháp, để rồi ngày càng phát triển, lớn mạnh nhanh chóng, cùng toàn dân tiến hành thành công cuộc khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

TANDTC gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC tặng hoa chúc mừng các đại biểu

Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trường kỳ, gian khổ với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, Quân đội ta đã cùng nhân dân cả nước chiến đấu giành nhiều thắng lợi vang dội, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, Quân đội ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hi sinh to lớn, lập nên nhiều chiến công nối tiếp chiến công, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho; không ngừng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; rèn luyện kỷ luật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TANDTC gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Minh Sử, PGĐ Học viện Tòa án, Phó Chủ tịch hội Cựu chiến binh TANDTC đọc diễn văn khai mạc

Đồng chí Nguyễn Minh Sử, PGĐ Học viện Tòa án, Phó Chủ tịch hội Cựu chiến binh TANDTC cho biết, cách đây 26 năm, từ vai trò, vị trí đã được khẳng định của chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện qua các cuộc chiến tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể theo nguyện vọng của nhân dân cả nước, ngày 17 tháng 10 năm 1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381-CT/TW, quyết định lấy ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) đồng thời là Ngày Hội quốc phòng toàn dân.

Từ đây, ngày 22 tháng 12 thực sự trở thành ngày hội truyền thống bảo vệ Tổ quốc, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” - một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Đây cũng là dịp để phát huy truyền thống yêu nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm của toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là nhân tố cốt lõi, là nền tảng để đất nước ta tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là sức mạnh, sự hội tụ của truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc ta cũng là tư tưởng chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, được Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tiếp tục quán triệt, coi đó là một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam là một quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng; làm tròn chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ quốc tế, xứng đáng với lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với Dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

TANDTC gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Quang cảnh buổi gặp mặt

Phó Chủ tịch hội Cựu chiến binh TANDTC Nguyễn Minh Sử nhấn mạnh, chỉ sau Quân đội và Công an, ngành Tòa án là một trong những ngành được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ Cách mạng thành lập sớm nhất. Tháng 9 vừa qua, TAND các cấp đã long trong tổ chức kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống TAND. Trải qua chặng đường gần 75 năm xây dựng và phát triển, hệ thống TAND đã từng bước trưởng thành, phát triển ngày càng lớn mạnh. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, TAND đã qua nhiều giai đoạn cải cách, đổi mới để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Lịch sử TAND Việt Nam qua các thời kỳ đã ghi dấu, minh chứng các cuộc cải cách tư pháp đó. Qua quá trình gần 75 năm xây dựng và phát triển với những thay đổi về tổ chức, về thẩm quyền, nhưng trong cơ cấu bộ máy các cơ quan Nhà nước, Tòa án được khẳng định là cơ quan xét xử của Nhà nước, thực hiện quyền tư pháp, nhân danh Nhà nước tiến hành các hoạt động xét xử nhằm mục tiêu bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

TANDTC gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Với nhiệm vụ xét xử, mặc dù số lượng các loại vụ án hàng năm tăng nhiều, tính chất các vụ án ngày càng phức tạp, phát sinh một số hành vi phạm tội và tranh chấp mới, nhưng với việc chủ động nắm bắt tình hình, đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu và triển khai quyết liệt tại Tòa án các cấp. Trong quá trình công tác, nhiều đồng chí Thẩm phán, cán bộ Tòa án là những Cựu chiến binh đã luôn giữ vững phẩm chất ‘Anh bộ đội Cụ Hồ”, luôn giữ vững vai trò tiền phong, gương mẫu đi đầu, vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Tòa án liêm chính, mẫu mực. Thành tích chung của hệ thống TAND trong gần 75 năm qua có sự đóng góp to lớn của các đồng chí Cựu Chiến binh.

TAND là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. TAND có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Việc tổ chức giải quyết, xét xử các vụ án đảm bảo chất lượng, đúng thời gian luật định; giữ vững đoàn kết, xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ đặc biệt trong tình hình hiện nay của tập thể Ban cán sự Đảng và Hội đồng Thẩm phán TANDTC, của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, trong đó có Hội cựu Chiến binh TANDTC.

Là cựu chiến binh, cựu quân nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong quân ngũ, các đồng chí cựu thanh niên xung phong hoặc đã công tác trong lực lượng vũ trang, công an nhân dân nay là những cán bộ Tòa án cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, để thực hiện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tát cả sẽ luôn phấn đấu cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của TANDTC, TAND các cấp tiếp tục học tập, phát huy và noi theo truyền thống, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục có những đóng góp hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của hệ thống TAND để Tòa án ngày càng phát triển và đóng góp ngày càng xứng đáng hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài liên quan
Công bố quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy TANDTC và bổ nhiệm Chánh Văn phòng TANDTC
Ngày 23/9, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng uỷ TANDTC đã tổ chức lễ công bố Quyết định chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng uỷ TANDTC nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TANDTC và trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng TANDTC cho đồng chí Nguyễn Tường Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức-cán bộ TANDTC.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TANDTC gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam