TAND TP. Hồ Chí Minh ban hành quy chế về cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Quang Trung | 04/06/2016, 13:45

Nhằm cụ thể hóa công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án, Chánh án TAND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành “Quy chế thực hiện cải cách hành chính tư pháp với cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại TAND TP. Hồ Chí Minh”.

Theo quy chế này, cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, cơ quan, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cấp Tòa án trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính tư pháp, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị Tòa án. Cơ chế một cửa liên thông cũng là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, cơ quan, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan liên quan trong hoạt động tư pháp cùng cấp hoặc các cấp trong việc công khai hướng dẫn thủ tục hành chính tư pháp, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện duy nhất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị Tòa án.

TAND TP. Hồ Chí Minh ban hành quy chế về cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Áp dụng quy chế một cửa liên thông tại TAND TP. Hồ Chí Minh

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông thực hiện theo nguyên tắc niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính tư pháp của TAND TP. Hồ Chí Minh theo quyết định công bố thủ tục hành chính tư pháp của Chánh án TANDTC và Chánh án TAND TP. Hồ Chí Minh. Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định pháp luật cho cá nhân, cơ quan, tổ chức; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện bằng văn bản không quá một lần trước khi quyết định thụ lý các loại việc kiện. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, liên thông giữa các Tòa chuyên trách, bộ phận, TAND quận - huyện, cơ quan liên quan trong giải quyết công việc của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Việc thu phí (nếu có) của cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Cơ chế một cửa được thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền của Văn phòng, các Tòa chuyên trách, bộ phận giúp việc, TAND quận - huyện thuộc TAND TP. Hồ Chí Minh. Cơ chế một cửa liên thông được thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính tư pháp trên các lĩnh vực: Giao, nhận hồ sơ kháng cáo, kháng nghị, hồ sơ phúc thẩm, hồ sơ chuyển thẩm quyền, tống đạt bản án, quyết định, án có hiệu lực thi hành, thi hành án hình sự; cấp trích lục bản án, quyết định, tài liệu, ủy thác tư pháp.

Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính tư pháp có 4 loại liên thông, gồm: Liên thông giữa các Tòa chuyên trách, bộ phận thuộc TAND thành phố; giữa Tòa chuyên trách, bộ phận với TAND quận - huyện; giữa TAND quận - huyện với TAND thành phố; liên thông giữa TAND thành phố với VKSND, Công an và Cục Thi hành án dân sự thành phố; giữa TAND thành phố với VKSND, Công an và Chi cục Thi hành án dân sự quận huyện; liên thông giữa TAND thành phố với TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh; liên thông giữa TAND thành phố với Sở, ban, ngành của thành phố.

Quy chế quy định cụ thể, đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết, việc bổ sung không được quá một lần trong suốt quá trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan, tổ chức làm quá hạn giải quyết cho cá nhân, cơ quan, tổ chức. Nội dung này cơ quan, tổ chức giải quyết hồ sơ chỉ được gia hạn một lần.

Để thực hiện tốt cơ chế liên thông, Chánh án TAND TP. Hồ Chí Minh quy định bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được trang bị hệ thống công nghệ thông tin và phần mềm điện tử giao dịch đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức, cơ quan liên quan hoạt động tư pháp trong việc công khai, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ để chuyển đến cá nhân, cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết và nhận, trả kết quả cho cá nhân, cơ quan, tổ chức trong cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND hai cấp TP. Hồ Chí Minh. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được bố trí khu vực làm việc tập trung riêng của Văn phòng TAND TP. Hồ Chí Minh.

Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện, các kiến nghị, đề xuất với Chánh án TAND TP. Hồ Chí Minh giải quyết, khắc phục ngay những khó khăn, vướng mắc. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TAND TP. Hồ Chí Minh ban hành quy chế về cơ chế một cửa, một cửa liên thông