Tòa án

TAND tỉnh Đắk Lắk thông báo tuyển dụng công chức

Lê Hiếu 13/06/2024 - 14:57

TAND tỉnh Đắk Lắk vừa ra thông báo số 437/TB-TCCB,TT&TĐKT, về việc tuyển dụng công chức năm 2024.

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức; Công văn số 514/TANDTC-TCCB ngày 24/5/2024 của Tòa án nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức và Kế hoạch tuyển dụng công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk năm 2024; Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông báo tuyển dụng công chức, chi tiết như sau:

z5532021794184_c5bb5f0b899c121d444845d97012a46b(1).jpg
z5532021794063_3dd536337efa3b2062989fe71a538a08(1).jpg
z5532021797140_eaf9d376ece7fb792d6035f1dbfabc80(1).jpg
z5532021802522_cb66020b5d815b8a472cd18883104788(1).jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND tỉnh Đắk Lắk thông báo tuyển dụng công chức