TAND quận Sơn Trà: Đạt thành tích cao nhờ đề ra các giải pháp phù hợp thực tế

Mạnh Cường | 30/07/2015, 16:00

TAND Q.Sơn Trà được thành lập trên cơ sở chia tách từ TAND TP Đà Nẵng thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng năm 1997. Đến nay, đơn vị có những bước tiến và từng bước khẳng định vai trò, vị thế của mình trong hệ thống Toà án hai cấp TP. Đà Nẵng.

Tỷ lệ giải quyết án tăng

Trong các năm từ 2010 đến 2014, TAND Q.Sơn Trà thụ lý 3101 vụ, việc các loại và đã giải quyết 3095 vụ, việc; đạt 99,8%. Đặc biệt, không có án để quá hạn luật định. So với các năm từ 2005 đến 2009, số lượng các loại vụ, việc mà TAND Q.Sơn Trà giải quyết tăng 660 vụ, việc; tăng 28%. Qua công tác giải quyết án cho thấy, bên cạnh việc gia tăng về số lượng, thì tính chất các vụ việc mà Tòa án Q. Sơn Trà phải giải quyết cũng ngày càng phức tạp hơn.

Từ năm 2010 đến 2014, riêng án hình sự, đơn vị thụ lý 516 vụ - 1061 bị cáo phạm các loại tội, đã giải quyết 516 vụ - 1061 bị cáo; đạt 100%. Trong số 516 vụ án hình sự đã thụ lý và xét xử thì đa số tập trung vào các tội như “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản”, “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Đánh bạc”... Trong đó, trả hồ sơ cho VKS điều tra bổ sung 26 vụ - 67 bị cáo.

TAND quận Sơn Trà: Đạt thành tích cao nhờ đề ra các giải pháp phù hợp thực tế

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2014 cho đơn vị TAND Q.Sơn Trà, Đà Nẵng.

“Chúng tôi nhận thức được vai trò và vị trí của mình trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm nên trong công tác xét xử án hình sự luôn được quan tâm hàng đầu. Trong quá trình thực hiện việc xét xử chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật đóng trên địa bàn quận đưa các vụ án hình sự ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, bảo đảm nguyên tắc không xử oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, thận trọng trong việc đánh giá chứng cứ, chú trọng việc tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. Trong thời gian qua, hầu hết các Bản án của TAND Q.Sơn Trà luôn có tính giáo dục, răn đe, phòng ngừa và được cấp ủy địa phương đánh giá cao…”, Chánh án Trương Minh Tuấn khẳng định.

Có thể thấy rằng, về chất lượng xét xử án hình sự trong những năm qua của TAND Q.Sơn Trà đảm bảo đúng pháp luật, án bị hủy thấp, không có án bị sửa nghiêm trọng, không có án quá hạn luật định, công tác xét xử án hình sự đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Và để công tác tuyên truyền pháp luật được sâu rộng, đạt hiệu quả, đơn vị đã chú trọng đến việc đưa các vụ án ra xét xử lưu động tại địa phương. Phần lớn những vụ án này có tính chất nghiêm trọng xâm phạm đến sức khỏe, tài sản của công dân, các vụ án về tệ nạn xã hội… và được dư luận quan tâm. Điều này được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật trong cộng đồng dân cư. Ngoài án hình sự, các loại án khác cũng được giải quyết với tỷ lệ cao.

Bên cạnh công tác xét xử được chú trọng, TAND Q.Sơn Trà còn chú tâm đến công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tiếp công dân; công tác Hội thẩm nhân dân; công tác thống kê… Trong đó, công tác xây dựng TAND cũng được đơn vị thực hiện. Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tòa án cấp trên, của các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, động viên cán bộ công chức thực hiện tốt công tác chuyên môn, nhờ vậy trong năm năm qua đơn vị Tòa án Q. Sơn Trà đã giải quyết được một số lượng vụ án khá lớn. Mặc dù số lượng án phức tạp cũng nhiều, nhưng nhờ sự đoàn kết nhất trí giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể quản lý, cá nhân phụ trách, tôn trọng bảo vệ lợi ích của tập thể nên tiến độ giải quyết án luôn được đảm bảo. Cán bộ công chức có sáng kiến cải tiến lề lối làm việc để giải quyết các loại án nhanh chóng kịp thời theo quy định của pháp luật tố tụng.

“Chìa khóa” của sự thành công

Thực tế cho thấy, với lượng án trung bình các năm từ 600 - 750 vụ, trung bình một năm một thẩm phán phải quyết gần 100 vụ án các loại là sức ép lớn với cán bộ, công chức TAND Q.Sơn Trà, nếu không có những giải pháp hữu hiệu sẽ không thể đảm bảo được tiến độ và chất lượng của công tác giải quyết án.

TAND quận Sơn Trà: Đạt thành tích cao nhờ đề ra các giải pháp phù hợp thực tế

Đơn vị tham gia các hoạt động văn hóa thể thao do TAND TP tổ chức.

Để thực hiện tốt và hoàn thành nhiệm vụ được giao, TAND Q.Sơn Trà tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”, Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 05/9/2014 của Thành ủy và Chỉ thị số 02/2015/CT-CA ngày 23/01/2015 của Chánh án ANDTC về công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua, CBCC TAND Q.Sơn Trà đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, ra sức phấn đấu, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hệ thống TAND hai cấp. Đồng thời, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Sơn Trà nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.

Theo Chánh án Trương Minh Tuấn: “Muốn làm tốt phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị vượt lên điều kiện cơ sở vật chất nghèo nàn, đòi hỏi mỗi CBCC TAND Q.Sơn Trà phải phải tu dưỡng rèn luyện, lập trường kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, nhiệt tình với công việc được giao, ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, để thực hiện được những mục tiêu đề ra, lãnh đạo TAND Q.Sơn Trà đã đề ra các giải pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị như: Quán triệt những đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức. Xây dựng kế hoạch nhằm chuyển biến từ nhận thức thành hành động cụ thể. Đổi mới và nâng cao công tác lãnh đạo gắn với tập trung bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức. Quán triệt đẩy mạnh hòa giải trong quá trình giải quyết vụ án. Tranh tụng tại phiên tòa được đảm bảo trên tinh thần quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 theo hướng thực chất, đảm  bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật. Đổi mới, cải cách thủ tục hành chính tư pháp, minh bạch, công khai các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia tố tụng và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị. Cùng với việc áp dụng các phong trào thi đua vào trong thực tiễn công tác là những giải pháp được TAND Q.Sơn Trà áp dụng thực hiện”. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng CBCC TAND Q.Sơn Trà đã từng bước khắc phục, với quyết tâm luôn luôn phấn đấu học hỏi, tích lũy để trưởng thành. Và, từ những nỗ lực không mệt mỏi đó, từ năm 2010 đến nay liên tục đạt những thành tích đáng kể như tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua của ngành TA, cờ thi đua của UBND TP, Bằng khen của Chánh án TANDTC; Bằng khen của UBND TP Đà Nẵng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt năm 2014, đơn vị được vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Cũng từ nền tảng thành tích và kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tại Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2015, Cụm thi đua số III TAND cấp tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên đã suy tôn và đề nghị khen thưởng Cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn 2010-2015" cho đơn vị TAND Q.Sơn Trà.

"Để có được thành tích như trên, cho thấy sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực hết mình của tập thể cán bộ công chức của đơn vị. Và để có thêm “bệ phóng” của sự thành công vững chắc, đòi hỏi mỗi CBCC đơn vị là một “viên gạch nền” luôn tâm huyết với nghề, sống có trách nhiệm với nghề và với đời. “Những gì mà TAND Q.Sơn Trà có được ngày hôm nay đó là nhờ sự chỉ đạo kịp thời sâu sát của TAND TP Đà Nẵng, sự lãnh đạo trực tiếp của Quận ủy và sự quan tâm giúp đỡ về vật chất của UBND quận, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tiến hành tố tụng đã góp phần rất lớn vào thành tích đạt được của TAND Q.Sơn Trà”, Chánh án TAND Q.Sơn Trà khẳng định.

Bài liên quan
TAND cấp cao tại Hà Nội đạt nhiều thành tích về công tác giám đốc thẩm, tái thẩm
Ngày 28/5/2015, TAND cấp cao tại Hà Nội được thành lập, chức năng là xét xử phúc thẩm các bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực có kháng cáo, kháng nghị của 28 Tòa án cấp tỉnh phía Bắc. Ngoài ra, đơn vị còn giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị phát hiện có sai lầm nghiêm trọng đối với các Tòa án tỉnh nêu trên.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TAND quận Sơn Trà: Đạt thành tích cao nhờ đề ra các giải pháp phù hợp thực tế