Tòa án địa phương

TAND huyện Kiến Thụy: Lan tỏa phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ

Văn Công 28/11/2023 - 13:31

Thời gian qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp trên, TAND huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng) đã chủ động xây dựng và phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, lan tỏa, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, các phong trào thi đua TAND huyện Kiến Thụy phát động đều bám sát chủ đề thi đua, theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Đơn vị đã triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì công lý”; “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” của hệ thống TAND với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị...

Đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị của Chánh án TANDTC về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023, Kế hoạch số 524/KH-TANDTC-TĐKT ngày 25/11/2021 thực hiện công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đó, lãnh đạo đơn vị luôn chỉ đạo sát sao, tổ chức và phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng như ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể, đề ra các biện pháp, giải pháp cho từng đợt thi đua tạo điều kiện cho cán bộ, công chức phát huy vị trí, vai trò, trách nhiệm để thực hiện tốt các phong trào thi đua. Từ đó, cán bộ, công chức trong cơ quan đăng ký chỉ tiêu, chất lượng công tác để làm căn cứ cho việc bình xét khen thưởng.

Theo báo cáo của TAND huyện Kiến Thụy, năm công tác 2023, đơn vị đã thụ lý, giải quyết 718/743 vụ việc, đạt tỷ lệ 96,63%.

Đối với các vụ án hình sự, đơn vị đã thụ lý, giải quyết, xét xử 77/77 vụ, đạt tỷ lệ 100%. Việc giải quyết, xét xử luôn đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có oan sai, không bỏ lọt tội phạm, không có án quá hạn luật định và áp dụng đúng chính sách của Đảng và Nhà nước.

Với án dân sự, đơn vị đã giải quyết, xét xử 52/73 vụ việc, đạt tỷ lệ 71,23%; án hôn nhân và gia đình đã giải quyết, xét xử 455/458 vụ việc, đạt tỷ lệ 99,34%; án kinh doanh thương mại, thụ lý giải quyết, xét xử 07/08 vụ việc, đạt tỷ lệ 87,5%...

Năm vừa qua, đơn vị đã tiếp nhận và chuyển đơn khởi kiện cho Trung tâm Hòa giải, đối thoại 288/424 đơn, đạt tỉ lệ 67,92%. Thông qua công tác hòa giải đối thoai, Hòa giải viên đã hòa giải thành 255/288 vụ việc, đạt tỉ lệ 89,2%.

tand-huyen-kien-thuy-2.jpg
Phiên toà xét xử trực tuyến của TAND huyện Kiến Thụy.

Mặt khác, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc đăng bản án, quyết định trên Cổng TTĐT của TANDTC. Số lượng các bản án, quyết định được công bố trên cổng thông tin điện tử là 407 bản án, quyết định; tổ chức 28 phiên tòa hình sự trực tuyến; 100% Thẩm phán trong đơn vị đều sử dụng tương tác phần mềm Trợ lý ảo, tổng lượt truy cập là 2488 lượt.

Bên cạnh công tác chuyên môn, đơn vị còn triển khai, thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật và có hiệu quả các hoạt động công tác khác như: Cải cách đổi mới TTHC-TP, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; việc quản lý, sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Ngoài ra, đơn vị tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, bằng nhiều hình thức khác nhau như: Cán bộ công chức, người lao động ủng hộ một ngày lương cho Quỹ tình nghĩa TAND, Quỹ vì người nghèo, Mái ấm công đoàn, ủng hộ bão lụt, đền ơn đáp nghĩa do cấp chính quyền địa phương, UBMT Tổ quốc và Công đoàn phát động… Đây là kết quả rất đáng khích lệ, ghi nhận sự nỗ lực, đoàn kết của toàn đơn vị.

Sau mỗi đợt thi đua, đơn vị đều tổ chức họp đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, bình xét đối với cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật đề nghị TAND tỉnh có hình thức khen thưởng phù hợp. Đơn vị đã lồng ghép các chương trình, mục tiêu thi đua vào công tác chuyên môn và các mặt công tác khác; phấn đấu giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Công đoàn cơ sở vững mạnh; tạo không khí vui tươi sôi nổi trong toàn đơn vị.

Trong thời gian tới, TAND huyện Kiến Thụy tiếp tục phấn đấu, khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện có hiệu quả cao các phong trào thi đua năm 2024 do TANDTC, TAND thành phố và địa phương phát động. Đồng thời, đơn vị tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra đối với CBCC trong thực thi nhiệm vụ; toàn thể CBCC, người lao động đoàn kết, nghiêm túc thực hiện nghiêm các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm công tác năm 2024 theo chỉ đạo của TANDTC, TAND thành phố trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhóm giải pháp, nhiệm vụ đột phá năm 2024 để góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương và toàn hệ thống TAND.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND huyện Kiến Thụy: Lan tỏa phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ