TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phước Bình – Minh Quân | 17/12/2015, 09:12

Được sự quan tâm chỉ đạo của TANDTC, cùng với sự đoàn kết, phấn đấu, chung sức, đồng lòng của cán bộ, công chức, TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi mặt công tác.

TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam trong những năm qua luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo, Hội đồng thi đua – Khen thưởng TANDTC và Tỉnh ủy Quảng Nam; sự giám sát, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực từ HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam; các Cơ quan, Ban, Ngành tại địa phương. Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, toàn tâm, toàn ý phấn đấu vì sự nghiệp phát triển TAND; nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong năm 2015.

Theo đó, trong năm qua TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam đã giải quyết, xét xử 4.831/4.896 vụ, việc các loại; còn lại 65 vụ; đạt tỉ lệ chung là 98,7% (tăng 0,76% tỷ lệ giải quyết so với năm 2014). Trong đó, các Tòa chuyên trách TAND tỉnh đã thụ lý giải quyết, xét xử 581/586 vụ án các loại, đạt tỷ lệ 99,1%; TAND các huyện, thành phố đã giải quyết, xét xử 4.250/4.310 vụ, việc các loại; đạt tỷ lệ 98,6%.

Đối với các vụ án hình sự, tuy số lượng án ngày càng gia tăng và có tính chất phức tạp hơn, nhưng nhìn chung chất lượng giải quyết các loại án đảm bảo đúng pháp luật, được xét xử đúng thời hạn luật định, không có kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm; hình phạt áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đặc biệt, TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét xử lưu động 253 vụ án, tại địa bàn nơi xảy ra tội phạm phục vụ tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đáp ứng tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân.

TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam đã chú trọng đến nguyên tắc tự định đoạt và tự nguyện thỏa thuận của các bên đương sự dựa trên cơ sở pháp luật quy định, trong năm đã hòa giải thành công 268 vụ, việc, đạt tỷ lệ 26,3%, tạo thuận lợi cho công tác thi hành án dân sự và tháo gỡ vướng mắc, hạn chế xung đột trong nhân dân; hòa giải đoàn tụ thành, công nhận thỏa thuận của các đương sự trong án Hôn nhân và gia đình 1.679 vụ, chiếm tỷ lệ 69,2%, kết quả này góp phần đáng kể cùng với toàn xã hội thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiến bộ. TAND hai cấp đã giải quyết, xét xử trong thời hạn, đúng pháp luật các loại án Kinh doanh thương mại, Lao động, Hành chính; đảm bảo quyền lợi đối với người khởi kiện, đồng thời đảm bảo công tác quản lý hành chính của các cơ quan Nhà nước được thực thi nghiêm; hạn chế thấp nhất án tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành án.

TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam Trương Trọng Tiến

Đối với công tác Giám đốc kiểm tra, thi hành án hình sự và giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được chú trọng và triển khai thực hiện nghiêm túc, TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định thi hành án hình sự 100% đối với người phải chấp hành án đã có hiệu lực pháp luật. Kiểm tra nhiều hồ sơ các loại án và hồ sơ thi hành án của 18/18 TAND cấp huyện. Đã nghiên cứu, tham mưu xét xử theo trình tự Giám đốc thẩm 1 vụ, kết quả chấp nhận kháng nghị 1 vụ. Việc tiếp nhận đơn của TAND hai cấp được thực hiện thường xuyên, hằng ngày, có mở sổ để theo dõi, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện nghiêm túc Quyết định 1260/2008/QĐ-TANDTC ngày 24/9/2008 của TANDTC về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ Tòa án.

Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; giáo dục, kiểm tra, đôn đốc, động viên cán bộ, công chức, nhân viên khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bám sát chủ đề năm 2015 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và tinh thần kiểm điểm, phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI để tiếp tục xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, xây dựng Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, tổ chức cơ sở Đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh”, tổ chức đoàn thể đạt “Vững mạnh xuất sắc”.

Lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam luôn xem công tác thi đua khen thưởng là một công tác quan trọng, được tổ chức hoạt động thường xuyên. Trong năm 2015, Hội đồng thi đua khen thưởng TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam luôn bám sát Chỉ thị số 02/2015/CT-CA ngày 23/01/2015 về công tác thi đua khen thưởng năm 2015; Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015 để xây dựng kế hoạch công tác và phát dộng các đợt thi đua, hưởng ứng tích cực phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là thực hiện Kế hoạch số 160/TANDTC-TĐKT của Chánh án TANDTC và kế hoạch số 426/KH-TA của Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống TAND.

Phong trào thi đua yêu nước của TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam được thực hiện có kế hoạch từ khâu phát động đến khâu tổ chức thực hiện; chủ đề, khẩu hiệu và giải pháp đưa ra mang tính chiều sâu cao, sát với nhiệm vụ chính trị được giao và phù hợp với chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đối tượng hướng tới của phong trào thi đua được mở rộng hợp lý; cách thức tổ chức thực hiện phong trào có đổi mới, đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với điều kiện giải quyết, xét xử các loại án và tình hình kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương. Từng các nhân, đơn vị trực thuộc đã xác định rõ mục tiêu và động lực phấn đấu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, thật sự tạo ra không khí thi đua sôi nổi, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu công tác năm 2015.

Song song với đó, Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Nam đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể, xem đây là cơ sở, nền tảng để thúc đẩy Đảng viên, cán bộ, công chức phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tích cực chủ động, sáng tạo và tận tụy trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong năm 2015, công tác xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh liên tục được thực hiện tốt; nhiều hoạt động văn, thể, mỹ hướng đến chào mừng 70 năm Ngày truyền thống TAND được tổ chức thành công, đơn vị TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam nhận phụng dưỡng 1 bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng như tham gia tích cực các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Đơn vị tiếp tục mối quan hệ truyền thống, gắn bó giữa Tòa án hai nước Việt Nam – Lào theo sự chỉ đạo của TANDTC và Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam. Năm 2015, TAND tỉnh Quảng Nam đã thăm và làm việc tại Tòa án tỉnh SêKông của nước bạn Lào. Qua chuyến công tác, TAND tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ Tòa án bạn một số thiết bị công nghệ phục vụ quá trình xét xử và thực hiện các nhiệm vụ chung.

Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Quảng Nam Trương Trọng Tiến cho biết: Trong thời gian tới, TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam sẽ đẩy mạnh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại án; làm tốt công tác thi hành án hình sự và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về tư pháp; tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật thông qua việc tổ chức các phiên Tòa lưu động; chú trọng đến công tác hòa giải trong các vụ án tranh chấp dân sự, Hôn nhân và gia đình, Kinh doanh thương mại, Lao động; tăng cường hoạt động đối thoại trong các vụ án hành chính. Phấn đấu xét xử, giải quyết các loại án không làm oan người không có tội và không bỏ loạt tội phạm, giải quyết đúng các quan hệ pháp luật tranh chấp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân và học dân”. Phát động thi đua ngay từ những ngày đầu năm kế hoạch 2016 nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng nghiệp vụ trong Quý 4 năm 2015, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục của công tác thi đua; lấy thi đua, khen thưởng làm động lực để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; lập thành tích bằng hành động cụ thể, tránh tình trạng hình thức trong thi đua.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Tòa án, phát huy tác dụng và khả năng hoạt động của Cổng thông tin điện tử cơ quan và Chuyên mục Tòa án trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh Quảng Nam về công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và giới thiệu, công khai hoạt động của Tòa án.

Bài liên quan
Sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ nữ cán bộ, Thẩm phán TAND
Trong suốt quá trình 75 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là giai đoạn mới thành lập, TAND luôn nhận được sự quan tâm, chỉ giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc rèn luyện phẩm chất đạo đức người cán bộ cách mạng, về lập trường chính trị, về học tập nâng cao nghiệp vụ pháp lý và công tác tổ chức cán bộ. Đặc biệt, Bác luôn quan tâm, chú trọng đến việc xây dựng ý thức bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ lãnh đạo nữ trong các cơ quan chính quyền, trong đó có các TAND.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TAND hai cấp tỉnh Quảng Nam đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ