TAND hai cấp tỉnh Điện Biên: Phấn đấu 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định

Trung Thành | 03/04/2019, 14:01

Trong mấy năm gần đây, tỷ lệ giải quyết các loại án của TAND hai cấp tỉnh Điện Biên đều đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra, chất lượng xét xử cũng từng bước được nâng cao.

Phát huy những thành tích đó, toàn thể cán bộ công chức trong Tòa án hai cấp của tỉnh đã và đang cố gắng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, đặc biệt phấn đấu 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu mỗi năm công tác, lãnh đạo TAND tỉnh Điện Biên đã quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công chức trong Tòa án hai cấp; thường xuyên tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức các Nghị quyết của Đảng các cấp, Chỉ thị của Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC; tập trung nỗ lực giải quyết tốt các loại án phát sinh trên địa bàn, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ tình hình trật tự trị an, đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác giải quyết dứt điểm các loại án gắn liền với nâng cao chất lượng xét xử.

Cụ thể, trong năm 2018, Toà án hai cấp tỉnh Điện Biên thụ lý 2.986 vụ, việc các loại (So với năm 2017, thụ lý tăng 633 vụ, việc); đã giải quyết 2.918 vụ, việc; đạt tỷ lệ 97,72 %. Trong quá trình xét xử các vụ án hình sự, các đơn vị trong Tòa án hai cấp đã tích cực triển khai sâu rộng việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa, đảm bảo các phán quyết của Tòa án căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa trên cơ sở xem xét toàn diện, khách quan các chứng cứ của vụ án. Do đó, hình phạt mà Tòa án hai cấp áp dụng đối với các bị cáo đều bảo đảm nghiêm minh đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Việc xử phạt tù cho bị cáo được hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ được xem xét, cân nhắc thận trọng bảo đảm đúng pháp luật, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

TAND hai cấp tỉnh Điện Biên: Phấn đấu 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định

Thẩm phán Phạm Văn Nam, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên trao đổi với PV

Thẩm phán Phạm Văn Nam, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên cho biết, đối với án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động, các đơn vị trong TAND hai cấp tỉnh Điện Biên đã quan tâm khắc phục có hiệu quả tình trạng án quá hạn luật định hoặc việc tạm đình chỉ vụ án không có căn cứ pháp luật; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án; công tác hòa giải tiếp tục được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, góp phần giải quyết vụ án một cách toàn diện, triệt để...

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như số lượng án phải thụ lý tăng; một số cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai phối hợp chưa đúng mức trong việc cung cấp chứng cứ cho Tòa án hoặc không trả lời xác minh của Tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng, dẫn đến việc giải quyết vụ án gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ; một số vướng mắc trong thực tiễn xét xử các vụ án dân sự, hành chính… Tuy vậy, toàn thể cán bộ công chức trong Tòa án hai cấp của tỉnh vẫn cố gắng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ, từng bước nâng cao chất lượng xét xử. 

Bên cạnh công tác giải quyết, xét xử các loại án, các mặt công tác khác của TAND hai cấp tỉnh Điện Biên như: Công tác giám đốc kiểm tra; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thi hành án hình sự; xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức, đoàn thể; công tác văn phòng; quản lý kinh phí, cơ sở vật chất; công tác thống kê - tổng hợp và ứng dụng công nghệ thông tin; công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; công tác Hội thẩm nhân dân; việc triển khai thi hành Hiến pháp và thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp; công tác phối hợp của chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành có liên quan đối với hoạt động của Tòa án cũng đã được các Tòa án thực hiện có hiệu quả.

Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019, lãnh đạo TAND tỉnh Điện Biên cũng đã quán triệt đến các đơn vị, cá nhân trong Tòa án hai cấp cần thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác, như: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, trong đó đặc biệt chú trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7 và Trung ương 8 khóa XII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, các văn bản chỉ đạo của Đảng về cải cách tư pháp; Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tòa án; Phấn đấu 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định. Quyết tâm phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra trên nhiều mặt công tác.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TAND hai cấp tỉnh Điện Biên: Phấn đấu 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định