TAND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác 2016

Minh Quân - Uyên Giang | 07/03/2016, 20:46

Ngày 7/3, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai công tác 2016. Đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Thường trực TANDTC dự và chỉ đạo Hội nghị.

TAND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác 2016

Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Phan Văn Sơn, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; Trần Huy Đức, Phó Chánh án TAND TP Đà Nẵng; Trần Thanh Thảo, Giám thị Trại giam Hòa Sơn, Công an TP Đà Nẵng.

Về phía TAND cấp cao tại Đà Nẵng có đồng chí: Nguyễn Anh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng; Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng; Hoàng Bá Diệp, nguyên Phó Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng cùng toàn thể Thẩm phán, công chức, người lao động TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Tại hội nghị, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Bường đã báo cáo những kết quả đã đạt được trong năm 2015. Theo đó, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã thụ lý 534 vụ án các loại theo thủ tục phúc thẩm; đã giải quyết, xét xử 463 vụ án các loại, đạt tỷ lệ chung 87%. Trong đó, án Hình sự: đã giải quyết, xét xử 355/393 vụ với 608/692 bị cáo, đạt tỷ lệ 90% về số vụ, 88% số bị cáo; án Dân sự, Hôn nhân và Gia đình: đã giải quyết, xét xử 51/72 vụ, đạt tỷ lệ 70 %; án Kinh doanh thương mại: đã giải quyết, xét xử 32/35 vụ, đạt tỷ lệ 91%; án Hành chính: đã giải quyết, xét xử 25/34 vụ, đạt tỷ lệ 73%.

Hầu hết các bản án, quyết định phúc thẩm trong năm qua đều bảo đảm đúng pháp luật, không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; bảo vệ đúng quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; việc hủy, sửa bản án hoặc quyết định sơ thẩm đều được xem xét kỹ lưỡng trên cơ sở các quy định của pháp luật; không có bản án, quyết định tuyên không rõ ràng gây khó khăn cho công tác thi hành án; tỷ lệ án bị hủy theo thủ tục giám đốc thẩm giảm nhiều so với các năm trước.

Trong năm qua, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo TANDTC; Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; đa số công chức, người lao động có trình độ chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm trong công tác; luôn tự giác, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao.

Bên cạnh đó, trụ sở làm việc mới được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2014; cùng với cơ sở vật chất hiện có, được bổ sung kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, người lao động làm việc cũng như việc bảo đảm có nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt đối với các công chức được điều động, biệt phái về cơ quan công tác.

Với những thành tích đã đạt được trong năm qua, TAND cấp cao tại Đà Nẵng được tặng thưởng danh hiệu "Cờ thi đua xuất sắc của TAND"; có 2 tập thể được tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Bên cạnh đó, còn có 2 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua TAND”; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen, danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở”…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa ghi nhận những kết quả đã đạt được của TAND cấp cao tại Đà Nẵng trong năm qua. Theo đó, mặc dù yêu cầu nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, nhưng với sự chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch công tác với các giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện một cách quyết liệt của Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC và sự cố gắng của TAND cấp cao tại Đà Nẵng, vì vậy về cơ bản đã triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm công tác của năm 2015.

Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Ngọc Hòa còn nhấn mạnh: Đảng ủy và lãnh đạo TAND cấp cao tại Đà Nẵng cần khẩn trương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2016, trong đó đặc biệt chú ý quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2016.

TAND cấp cao tại Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót của năm công tác 2015. Chú trọng làm tốt công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; thường xuyên thực hiện việc rút kinh nghiệm công tác xét xử; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính - tư pháp với việc hoàn thiện, thống nhất quy trình, thủ tục và kiện toàn bộ máy, tổ chức, lấy việc ứng dụng công nghệ thông tin làm nòng cốt nhằm xây dựng nề nếp làm việc khoa học, hiệu quả, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ dàng tiếp cận với công lý.

TAND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác 2016

Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Anh Tiến cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa

Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Anh Tiến cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa, đồng thời Chánh án Nguyễn Anh Tiến thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm 2016 như: tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với công chức, người lao động của cơ quan. Kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Tòa án với việc thực hiện các yêu cầu cải cách tư pháp.

Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các Luật, Pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án, đặc biệt là Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và các luật về tố tụng tư pháp; các Nghị quyết của Ban cán sự Đảng TANDTC và Chỉ thị của Chánh án TANDTC về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 của TAND.

Tăng cường việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các phong trào thi đua, kịp thời rút kinh nghiệm những khuyết điểm, tồn tại nhằm đưa phong trào thi đua của cơ quan ngày càng sôi nổi, đồng bộ, đạt chất lượng và hiệu quả cao. Duy trì, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; thường xuyên tuyên truyền, vận động công chức và người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, sử dụng trang phục đúng quy định trong giờ làm việc và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở.

TAND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác 2016

Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa trao tặng Huân chương Lao động cho đồng chí Nguyễn Hồng Sơn và Hoàng Bá Diệp

Cũng tại Hội nghị, Phó Chánh án thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa đã công bố và trao quyết định của Chủ tich nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho 2 đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng và Hoàng Bá Diệp, nguyên Phó Chánh tòa Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng.

Bài liên quan
Thẩm phán Lê Xuân Vinh: Vượt qua khó khăn để cống hiến với nghề
Tiếp nối mạch nguồn của các nguyên lãnh đạo Tòa án huyện Ngọc Lặc đã gây dựng trước đây, hiện nay với cương vị Chánh án, đồng thời là Bí thư Chi bộ, Thẩm phán Lê Xuân Vinh luôn xây dựng một tập thể đoàn kết, tạo nhiều phong trào thi đua để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TAND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác 2016