Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ

Mai Thoa | 30/12/2019, 15:25

Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh nội dung trên tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2020.

Còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2019 và những triển vọng, thách thức năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã nêu rõ những hạn chế, yếu kém cần sớm được khắc phục.

Đó là, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng một số yếu tố chưa thực sự vững chắc. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công chậm. Khu vực nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Chất lượng dịch vụ cải thiện chậm. Phát triển kết cấu hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu. Cổ phần hóa, thoái vốn DNNN còn chậm.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị

Đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai. Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Khắc phục quá tải bệnh viện còn chậm; chất lượng y tế cơ sở chưa cao; tình trạng bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình… còn diễn ra ở nhiều nơi.

Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật còn bất cập, thực thi pháp luật nhiều nơi chưa nghiêm. Cải cách thủ tục hành chính một số lĩnh vực chưa thực chất. Khiếu kiện về đất đai vẫn là vấn đề bức xúc ở một số địa phương. Tình hình trật an toàn xã hội, tội phạm trên một số địa bàn diễn biến phức tạp.

Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận sự bứt phá trong toàn hệ thống chưa rõ nét, nhất là khâu tổ chức thực thi chủ trương, chính sách đã được ban hành. Đặc biệt, có những công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền nhưng đơn vị vẫn thiếu quyết liệt, có nơi còn trì trệ, né tránh, thậm chí đẩy trách nhiệm lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trách nhiệm của một số Bộ, ngành trong xử lý công việc chung chưa cao, phối hợp chưa chặt chẽ. Bộ chủ trì tham mưu đề xuất không rõ chính kiến, đơn vị phối hợp chậm trả lời, ý kiến chung chung, không rõ quan điểm ngay cả với vấn đề trực tiếp liên quan, gây ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc chung của Chính phủ, nhất là việc mang tính chất liên ngành.

Nhiều địa phương nổi lên như điểm sáng, nhưng còn có nơi trì trệ, vẫn mang tư tưởng trông chờ, thiếu tính chủ động trong tìm hướng đi mới, chậm phản ứng với những vấn đề phát sinh.

Tổ chức bộ máy một số cơ quan chưa hiệu quả, cơ cấu tổ chức cồng kềnh sinh ra tầng nấc, chồng chéo trong giải quyết công việc. Vẫn có tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu trong xử lý công việc của doanh nghiệp và công dân.

Các ngành phải khắc phục ngay tồn tại, hạn chế

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tăng trưởng kinh tế, thương mại quốc tế tiếp tục xu hướng giảm; bảo hộ gia tăng; cạnh tranh giữa các nước lớn và xung đột ở nhiều nơi gay gắt. Các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an toàn thông tin, an ninh mạng và tội phạm ngày càng gia tăng.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ

Quang cảnh hội nghị

Đề cập đến nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh: Tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế đất nước. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, đô thị lớn.

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Chú trọng giải quyết những vấn đề mang tính trung và dài hạn; tạo cơ sở vững chắc cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Hội đồng dân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Quốc hội khóa XV, tạo tiền đề thuận lợi cho đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chính phủ cho rằng với ý nghĩa đặc biệt của năm 2020, các cấp, các ngành phải khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém; đổi mới tư duy, cách làm, thực sự phải tạo dấu ấn mới rõ rệt. Các cấp, các ngành cần bám sát phương châm hành động, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, trực tiếp chịu trách nhiệm về những chỉ tiêu nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn. Từng Bộ, ngành, địa phương xác định rõ những việc trọng tâm phải làm; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải quyết liệt, cụ thể, rõ trách nhiệm, không phong trào hình thức, phải chứng minh bằng kết quả thực chất.

Đặc biệt, Chính phủ yêu cầu chú trọng khâu tổ chức thực hiện, nói đi đôi với làm, chuyển động toàn hệ thống để chính sách đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; cắt bỏ các thủ tục hành chính gây cản trở; đơn giản hóa quy trình xử lý công việc với tinh thần đột phá; xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phân cấp mạnh mẽ, tăng sự chủ động, giao quyền gắn với trách nhiệm trong quản lý, điều hành. Gắn việc chỉ đạo, triển khai với công tác đôn đốc, kiểm tra; kiên quyết xử lý tình trạng trì trệ, thiếu trách nhiệm. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.

'Nhiệm vụ của năm 2020 là rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Phát huy kết quả đạt được của năm 2019, các cấp, các ngành cần tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập, chung sức đồng lòng, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện kế hoạch phát triển KTXH năm 2020', Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh. 

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ