Sẽ bố trí gần 40 nghìn tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới trong 5 năm tới

Mai Thoa | 23/07/2021, 18:03

Chiều 23/7,  Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, đã trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025.

minh-hoan.jpg
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, vốn ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ trực tiếp để thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tối thiểu khoảng 39.632 tỷ đồng.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, sau 10 năm triển khai, Chương trình nông thôn mới đã đạt được những kết quả quan trọng, theo như đánh giá của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước là “to lớn, toàn diện và mang tính lịch sử”.

Đến hết năm 2020, Chương trình đã hoàn thành vượt 12,4% số xã đạt chuẩn NTM so với mục tiêu. Đến tháng 7/2021, cả nước đã có 64,6% số xã đạt chuẩn NTM; có 194 đơn vị cấp huyện (chiếm 29%) thuộc 51 tỉnh, thành phố đạt chuẩn NTM; có 12 tỉnh, thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 04 tỉnh đã được công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, bất cập: Khoảng cách chênh lệch khá lớn về kết quả NTM giữa các địa phương, giữa các vùng, miền; Tư duy ngành nông nghiệp và người dân còn chú trọng tăng quy mô, sản lượng trong sản xuất mà chưa quan tâm nhiều đến nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm; Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến tiêu chí môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giữ gìn an ninh trật tự xã hội nông thôn…

Để khắc phục những bất cập đó, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, Chương trình giai đoạn 2021-2025 sẽ tập trung ưu tiên hỗ trợ cho các xã, huyện để đạt chuẩn NTM và nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn theo hướng bền vững; phấn đấu đến 2025 cả nước không còn xã dưới 15 tiêu chí; khuyến khích các địa phương có điều kiện chủ động xây dựng NTM kiểu mẫu.

Đồng thời, chú trọng nâng cao hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng NTM; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường, chất lượng hoạt động văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống;… Nâng cao năng lực của cộng đồng, chuyển đổi tư duy của người dân về phát triển kinh tế nông thôn.

Đến năm 2025, phấn đấu có ít nhất 60% số thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí NTM do cấp tỉnh quy định; phấn đấu ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu;

Ở cấp huyện, đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, trong đó, có ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao và huyện NTM kiểu mẫu. Mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Còn cấp tỉnh, cả nước có ít nhất 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp để thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 tối thiểu khoảng 39.632 tỷ đồng. Cụ thể, bao gồm: Vốn đầu tư phát triển 30.000 tỷ đồng;  vốn sự nghiệp 9.632 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, Chính phủ sẽ tiếp tục cân đối ngân sách Trung ương ưu tiên hỗ trợ thêm để đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của chương trình.

Để thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn nông thôn của cả nước,  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan chủ trì Chương trình NTM) có trách nhiệm quản lý và giám sát tổng thể về kết quả thực hiện xây dựng NTM của tất cả các địa phương (cấp xã, cấp huyện) trên cả nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ trì chương trình mục tiêu quốc gia nghiên cứu, đề xuất quy định nguyên tắc lồng ghép nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 để tập trung nguồn lực hỗ trợ các địa phương hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM được Quốc hội phê duyệt, bao gồm cả địa bàn của 02 Chương trình mục tiêu quốc gia còn lại.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Bài liên quan
Quốc hội biểu quyết thông qua cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026
Hôm nay (23/7), bước sang ngày làm việc thứ 4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 và thảo luận Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Quốc hội về kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sẽ bố trí gần 40 nghìn tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới trong 5 năm tới