Nghiệp vụ

Quyết định phê duyệt giá đất có phải đối tượng khởi kiện vụ án hành chính?

Việt An 22/10/2023 - 08:27

Để xác định Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể cho dự án của UBND cấp tỉnh có phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính không, cần căn cứ vào việc Quyết định này có làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 2, Điều 3 của Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Hỏi: Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể cho dự án của UBND cấp tỉnh có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cá nhân, tổ chức hay không và quyết định này có phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính không?

Hội đồng Thẩm phán TANDTC giải đáp như sau:

Khoản 1, khoản 2 Điều 3 của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định:

“1. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

2. Quyết định hành chính bị kiện là quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà quyết định đó làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

phe-duyet-gia-dat.png
Ảnh minh họa

Như vậy, đối với quyết định phê duyệt giá đất cần phải chia thành hai trường hợp:

Thứ nhất, trường hợp quyết định phê duyệt giá đất tổng thể cho toàn bộ dự án mà không có danh sách các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất kèm theo, thì đây là quyết định hành chính nhưng chưa làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nên căn cứ vào khoản 2 Điều 3 của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, quyết định này không phải là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.

Thứ hai, trường hợp quyết định phê duyệt giá đất tổng thể cho toàn bộ dự án mà có danh sách các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất kèm theo thì quyết định này làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nên theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, quyết định này là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.

TANDTC vừa ban hành Công văn 196/TANDTC-PC gửi các TAND, TAQS và các đơn vị thuộc TANDTC về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử.

Nội dung công văn cho biết, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giải đáp một số vướng mắc trong công tác xét xử của các Tòa án. Trên cơ sở các vướng mắc và giải đáp của Hội đồng Thẩm phán, TANDTC có thông báo trả lời để các Tòa án nghiên cứu, tham khảo trong quá trình giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Báo Công lý đăng tải chi tiết một số tình huống liên quan đến các vấn đề về hình sự; tố tụng hình sự; thi hành án hình sự; dân sự, tố tụng dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình; hành chính và hòa giải đối thoại tại Tòa án đã được Hội đồng Thẩm phán TANDTC giải đáp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quyết định phê duyệt giá đất có phải đối tượng khởi kiện vụ án hành chính?