Chính trị

Quảng Bình công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Minh Phương 07/12/2023 - 11:23

Tất cả 30 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII bầu đều có số phiếu tín nhiệm cao và số phiếu tín nhiệm ở mức cao, số phiếu tín nhiệm thấp khá thấp.

Sáng 7/12, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm 30 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

z4947857211974_b2349b60b7f83b5b26bd2b045aebe266.jpg
Toàn cảnh kỳ họp lần thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026

Đối với Thường trực HĐND tỉnh, ông Trần Hải Châu, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình có 42/48 phiếu tín nhiệm cao, (chiếm 87,5%), số phiếu tín nhiệm, 05 phiếu (chiếm 10,42%), không có phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, với 45 phiếu (chiếm 93,75 %), số phiếu tín nhiệm 02 phiếu (chiếm 4,17 %), số phiếu tín nhiệm thấp 01 phiếu (chiếm 2,08 %).

Ở khối này đều có số phiếu tín nhiệm cao và số phiếu tín nhiệm ở mức cao, số phiếu tín nhiệm thấp khá thấp.

Đối với khối UBND tỉnh, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có 05 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 10,42%) và ông Phan Mạnh Hùng có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là 06 phiếu (chiếm 12,5%).

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình có 43/48 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 89,59 %), số phiếu tín nhiệm 04 phiếu (chiếm 8,33 %), số phiếu tín nhiệm thấp 01 phiếu (chiếm 2,08 %).

Ở khối này, bà Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc Sở Ngoại vụ là người có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất, với 29 phiếu (chiếm 60,42 %), số phiếu tín nhiệm 17 phiếu (chiếm 35,42 %), số phiếu tín nhiệm thấp 02 phiếu (chiếm 4,17 %).

Tiếp theo là các ông Dương Thanh Bình, Giám đốc Sở Y tế, Nguyễn Trần Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh cùng có 30/48 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 62,50%).

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII diễn ra trong 3 ngày từ 6-8/12.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu