Phỏng vấn trực tuyến về công tác bầu cử

BÌnh Nguyên | 14/05/2021, 18:20

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 14/5, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức cuộc phỏng vấn trực tuyến “Ngày hội của toàn dân”, nhằm thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chuẩn bị diễn ra vào ngày 23/5 tới đây.

Buổi phỏng vấn trực tuyến có sự tham dự của các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia; Ngô Sách Thực, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban thường trực, Tiểu ban An ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bộ Công an; Nguyễn Chí Đoàn, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội.

anh-dung.jpg

Ông Trần Doãn Tiến Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu tại buổi phỏng vấn trực tuyến

Phát biểu đề dẫn, ông Trần Doãn Tiến Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước ta. Để sự kiện chính trị quan trọng này thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, việc tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó có ý thức, trách nhiệm tham gia bầu cử. Đó cũng là bổn phận, trách nhiệm tuyên truyền của các cơ quan báo chí nói chung, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng.

Thực hiện Hướng dẫn số 169 - HD/BTGTW về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngay từ đầu tháng 3/2021, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở chuyên trang “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp”.

Từ khi chuyên mục ra đời đến nay, báo đã có hàng nghìn tin, bài tuyên truyền, hỏi- đáp về bầu cử, về các văn bản quan trọng của Đảng, của Chính phủ, của Quốc hội như: Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”...

Để tiếp tục tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của Cuộc bầu cử đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chuyển hình thức phỏng vấn trực tuyến (thay hình thức giao lưu trực tuyến).

Buổi phỏng vấn trực tuyến nhằm góp phần làm cho nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ nhiệt tình, nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Cuộc phỏng vấn trực tuyến được tổ chức vào thời điểm cận kề ngày bầu cử cũng nhằm hướng tới mục tiêu làm cho mọi cử tri cả nước nắm vững được những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu HĐND, nhất là các qui định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; các qui định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, giúp cử tri có cơ sở lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp.

pv-truc-tuyen.jpg
Buổi phỏng vấn trực tuyến của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Qua đó, giới thiệu với nhân dân trên thế giới biết được không khí dân chủ trong quá trình bầu cử; góp phần đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước...

Theo ông Dũng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước – Chủ nhật, ngày 23/5/2021; diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau hơn 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Đây cũng là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi phỏng vấn, các đại biểu đã trả lời trực tuyến các câu hỏi của cử tri và nhân dân xung quanh các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhất là các quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; các quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, giúp cử tri có cơ sở lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Qua đó, góp phần làm cho nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ nhiệt tình, nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Bài liên quan
Để Hà Nội vững thế trận trước đại dịch Covid-19
“Chỉ có vừa biểu dương, khen thưởng kịp thời những nơi làm tốt, đồng thời phê bình, kỷ luật nghiêm minh những nơi làm chưa tốt mới có thể giữ vững thế trận trước diễn biến dịch Covid-19 hiện nay”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng với báo chí, ngày 13/5.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phỏng vấn trực tuyến về công tác bầu cử