Phong trào thi đua của TAND năm 2019 thiết thực, đạt hiệu quả cao

Mạnh Hùng-Trang Nhi | 06/01/2020, 17:07

Năm 2019, TANDTC đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ, hoạt động thực tế. Các phong trào thi đua thiết thực đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của TAND.

Nhờ sự nỗ lực đó, nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng thưởng các danh hiệu thi đua tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án 2020 diễn ra ngày 6/1.

Các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả

Năm 2019 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND triển khai phong trào thi đua trong không khí cả nước ra sức thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất ước, đặc biệt là phong trào thi đua cao điểm chào mừng “Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm theo tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước”; hệ thống TAND triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác vào thời điểm có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, là năm khởi đầu chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phong trào thi đua của TAND năm 2019 thiết thực, đạt hiệu quả cao

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huân chương Lao động Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể và cá nhân thuộc TANDTC

Hội đồng thi đua Khen thưởng TAND đã tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến… Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, Hội đồng thi đua khen thưởng chủ động tham mưu, giúp Chánh án TANDTC xây dựng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, ban hành Kế hoạch 48 về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng. Phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề: “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TAND phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lập thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp tiếp tục kiện toàn về tổ chức triển khai phong trào thi đua. Nhiều cụm thi đua đã có những mô hình mới, sáng tạo để các đơn vị trong Cụm và các Cụm thi đua khác học tập nhân rộng. Cùng với việc thực hiện đồng bộ 14 giải pháp theo chỉ đạo của Chánh án TANDTC, các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện các chỉ tiêu về công tác chuyên môn so với năm trước: số vụ án bị huỷ sửa do nguyên nhân chủ quan giảm, các đơn vị như TAND hai cấp Nam Định, Hà Tĩnh, Nghệ An có tỷ lệ giải quyết án cao, các đơn vị TAND Hải Phòng, Quảng Ninh, Lai Châu, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hoà Bình, Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn có số vụ hoà giải đối thoại thành cao.

Với nhiều hoạt động phong phú hưởng ứng triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như chương trình “Đông ấm cho em”, “Xuân tình nguyện”… các TAND và TAQS đã vận động cán bộ công chức trong cơ quan, kêu gọi các nhà hảo tâm  thăm và tặng quà các gia đình chính sách, lập quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì Trường Sa thân yêu…

Bên cạnh đó, TANDTC cũng chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng văn bản pháp luật cụ thể hoá chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng để tạo cơ sở pháp lý, thuận lợi giải quyết các tranh chấp kinh tế, lao động liên quan đến doanh nghiệp, hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TAND đã chỉ đạo TAND các cấp tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quy trình, thủ tục, hồ sơ bình xét, phần mềm quản lý thi đua khen thưởng hoạt động hiệu quả tích cực.

Sau một năm đặt ra nhiều mục tiêu, công tác thi đua khen thưởng của TAND đã có đổi mới trong công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, chất lượng bình xét đề nghị khen thưởng nâng cao, đảm bảo khen đúng người đúng việc. Toà án cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tạo sức lan tỏa cao.

Phương hướng nhiệm vụ 2020

Năm 2020 Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TAND tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, các nghị quyết, các văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung nghị quyết của Ban cán sự đảng, Chỉ thị của Chánh án TANDTC về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án vào phong trào thi đua của cơ quan đơn vị; bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Gắn phong trào thi đua với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII, đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phong trào thi đua của TAND năm 2019 thiết thực, đạt hiệu quả cao

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt Phụng công thủ pháp, chí công vô tư, với phương châm Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân gắn với chương trình hành động Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý. Tích cực triển khai Chỉ thị số 02/2019/CT-CA ngày 10/6/2019 của Chánh án TANDTC về việc phát động thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống TAND; Hướng dẫn số 290/TANDTC-TĐKT ngày 29/10/2019 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TAND về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, khen thưởng phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, để phong trào thi đua trở thành phong trào hành động sâu rộng trong toàn hệ thống, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TAND tích cực tham gia.

Việc xây dựng phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung. Chỉ tiêu thi đua phải  bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm công tác của từng cơ quan, đơn vị; gắn với việc hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu tại các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn làm tiêu chí chủ yếu để đánh giá thành tích.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức- Cán bộ, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TANDTC đã công bố quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng do có thành tích cao trong năm 2019.

Quyết định tặng thưởng 4 Huân chương Lao động hạng nhất, 5 Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 tập thể và 7 cá nhân thuộc TANDTC; Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 23 tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 trong hệ thống Tòa án và tặng danh hiệu “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” cho 114 tập thể thuộc TAND, đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác của TAND năm 2019.

Bài liên quan
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du làm việc với TAND tỉnh Lào Cai
Chiều ngày 14/6, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC có buổi làm việc với TAND hai cấp tỉnh Lào Cai.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phong trào thi đua của TAND năm 2019 thiết thực, đạt hiệu quả cao