Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đối ngoại, công tác đảng ngoài nước

Nhật Minh | 30/03/2021, 22:50

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Yêu cầu đối với công tác đối ngoại và công tác đảng ngoài nước sẽ ngày càng cao hơn; làm tốt công tác đảng ngoài nước là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành ngoại giao trong giai đoạn tới.

cong-tac-dang-ngoai-nuoc.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống công tác Đảng ngoài nước (31/3/1961 -31/3/2021), sáng 30/3, Bộ Ngoại giao tổ chức gặp mặt truyền thống “60 năm - Một chặng đường vẻ vang công tác đảng ngoài nước” và tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác đảng ngoài nước trong giai đoạn hiện nay”.

Tới dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Ban Cán sự Đảng ngoài nước, Đảng ủy Ngoài nước; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Ngày 31/3/1961, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 16-NQ/TW “Về tổ chức đảng ngoài nước”, quyết định thành lập ở mỗi nước một đảng bộ nằm trong cơ quan đại diện, trong nước thành lập cơ quan giúp Trung ương chỉ đạo, quản lý các tổ chức đảng ở ngoài nước, đặt tên là Ban Cán sự Đảng ngoài nước. Từ đó, hệ thống tổ chức đảng ở ngoài nước được hình thành và phát triển, ngày 31 tháng 3 hằng năm đã trở thành Ngày Truyền thống của công tác đảng ngoài nước.

Trong suốt chặng đường 60 năm hình thành và phát triển, công tác đảng ngoài nước luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương; trở thành hệ thống hoàn chỉnh, là bộ phận không thể tách rời trong hệ thống tổ chức của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt của Trung ương từ trong nước ra ngoài nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ôn lại quá trình hình thành và phát triển của công tác đảng ngoài nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh biểu dương và ghi nhận những thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng đảng ngoài nước trong những năm qua; đồng thời nhấn mạnh: Dấu mốc 60 năm đánh dấu một bước chuyển mới sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 209-QĐ/TW của Bộ Chính trị về hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Việc gắn công tác xây dựng đảng của các tổ chức đảng ở ngoài nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối ngoại xuất phát từ tầm quan trọng của hai công tác này, huy động được nguồn lực đối ngoại cho công tác đảng, đưa công tác đảng ngoài nước lên ngang tầm nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ của Đảng ủy Bộ Ngoại giao nói chung, cán bộ làm công tác đảng ngoài nước nói riêng tuy nặng nề hơn nhưng cũng vinh dự hơn.

Phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm qua, công tác đảng ngoài nước trong giai đoạn tới với quyết tâm mới, khí thế mới cần thể hiện bản lĩnh, trí tuệ hơn nữa, thiết thực hiệu quả hơn nữa. Nhiệm vụ chính trị đối ngoại càng lớn, nặng nề, khó khăn, thì công tác xây dựng đảng càng cần phải chú trọng, vững vàng về chính trị, tư tưởng, thống nhất về ý chí và hành động, chặt chẽ về tổ chức để lãnh đạo toàn ngành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó cho Bộ Ngoại giao, đóng góp quan trọng tích cực vào công cuộc phát triển đất nước và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đó cũng chính là thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã đặt nền móng đầu tiên cho sự nghiệp của Đảng ta, trong đó có bộ phận quan trọng là công tác đảng ngoài nước.

cong-tac-dang-ngoai-nuoc4.jpg
Các đồng chí cán bộ lão thành và đại biểu tham dự  hội nghị "60 năm - Một chặng đường vẻ vang công tác đảng ngoài nước" chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Đại hội Đảng XIII đã xác định cần "tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân".

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trên, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, yêu cầu đối với công tác đối ngoại và công tác đảng ngoài nước sẽ ngày càng cao hơn, vì vậy công tác đảng ngoài nước cần có sự đổi mới mạnh mẽ và toàn diện thời gian tới.

Theo đó, cần thống nhất nhận thức làm tốt công tác đảng ngoài nước là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành Ngoại giao, phải được cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác và có sự kiểm tra, đôn đốc thường xuyên.

Phó Thủ tướng yêu cầu không ngừng nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu về các vấn đề liên quan đến xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng, củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng; kiến nghị giải pháp cải tiến công tác đảng, nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, sinh sống trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Rà soát toàn diện các cơ chế, quy trình trong công tác đảng ngoài nước, sự phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện và các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong quản lý, đánh giá đảng viên ở nước ngoài..., để từng bước chuẩn hóa; kiến nghị xây dựng các cơ chế, quy trình mới phù hợp, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu về xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đảng ngoài nước, cả ở trong nước cũng như tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; xác định mỗi cán bộ làm công tác đảng ngoài nước cũng đồng thời là cán bộ đối ngoại, do đó, cần không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng ngoại ngữ, kỹ năng nghiệp vụ đối ngoại.

Ngoài việc nâng cao hiệu quả quản lý và năng lực tham mưu, công tác đảng ngoài nước cần chú trọng thỏa đáng đến công tác xây dựng và phát triển đảng. Mỗi cơ quan đại diện nói chung và cán bộ làm công tác đảng ngoài nước nói riêng cần chủ động, tích cực tìm kiếm, phát hiện những quần chúng ưu tú ở nước ngoài để có kế hoạch bồi dưỡng, hướng dẫn, kết nạp vào Đảng, từ đó góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự nỗ lực của toàn ngành ngoại giao, công tác đảng ngoài nước trong thời gian tới sẽ tiếp tục được đổi mới toàn diện cả về tư duy, nội dung và cách thức hoạt động, trên cơ sở nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, nhằm đạt hiệu quả cao nhất và đóng góp xứng đáng vào các thành tích chung của ngành ngoại giao.

Trong khuôn khổ buổi tọa đàm “Nâng cao hiệu quả công tác đảng ngoài nước trong giai đoạn hiện nay”, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Cán sự Đảng ngoài nước, Đảng ủy Ngoài nước qua các thời kỳ và các đồng chí đại diện các ban, Bộ, ngành đã trình bày tham luận, chia sẻ suy nghĩ, những bài học kinh nghiệm quý báu và gợi mở những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảng ngoài nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng hiện nay.

Tọa đàm đã đưa ra 6 nhóm vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng đảng ngoài nước thời gian tới: công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng đảng và phương thức quản lý đảng viên, công tác quần chúng và bảo vệ chính trị nội bộ, công tác nghiên cứu tham mưu và vấn đề tổ chức bộ máy, con người, nguồn lực để triển khai công tác đảng ngoài nước, là những vấn đề đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới căn bản và toàn diện, phù hợp với thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Bài liên quan
6 nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác đảng ngoài nước
6 nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác đảng ngoài nước đã được Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề cập khi trả lời phỏng vấn báo chí.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đối ngoại, công tác đảng ngoài nước