Phiên toàn thể lần thứ 27 của UBPL: Thẩm tra về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

PV | 16/04/2020, 22:12

Ngày 16/4, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đã diễn ra Phiên họp toàn thể lần thứ 27 của Ủy ban Pháp luật bằng hình thức trực tuyến để thẩm tra các nội dung theo thẩm quyền.

Tại phiên họp, khi cho ý kiến về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và điều chỉnh các chương trình năm 2020, các đại biểu thống nhất việc rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ra khỏi Chương trình năm 2020 nhưng đề nghị Chính phủ cần xác định thời điểm cụ thể để trình lại trong thời gian tới.

Điều chỉnh tăng 7 dự án luật năm 2020

Trong ngày làm việc đầu tiên, Ủy ban Pháp luật thẩm tra Tờ trình đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và một số đề nghị, kiến nghị xây dựng luật của đại biểu Quốc hội.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, theo Nghị quyết số 57/2018/QH14 của Quốc hội, trong năm 2019, Chính phủ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình Quốc hội 18 dự án luật. Sau khi điều chỉnh Chương trình, tổng số dự án là 29 dự án, dự thảo. Trong số này, Quốc hội, UBTVQH đã thông qua 20/29 dự án, dự thảo (17 luật, 03 nghị quyết); cho ý kiến 08 dự án luật; UBTVQH xem xét cho ý kiến đối với 01 pháp lệnh tại Phiên họp tháng 12.

Phiên toàn thể lần thứ 27 của UBPL: Thẩm tra về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Phiên họp trực tuyến

Về đề nghị của Chính phủ về chương trình năm 2021, điều chỉnh chương trình năm 2020, tại Kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV, Chính phủ chỉ đề nghị đưa 02 dự án vào Chương trình thông qua tại Kỳ họp này là: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), (2) Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Về đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho hay, Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình 06 dự án, dự thảo gồm: dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp vào Chương trình cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 theo quy trình một kỳ họp. Bổ sung 02 dự án, dự thảo vào Chương trình cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 theo quy trình một kỳ họp là Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Bổ sung dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10. Bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai vào Chương trình cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 theo quy trình một kỳ họp. Bổ sung dự thảo Nghị quyết của UBTVQH ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, trình UBTVQH tại Phiên họp thường kỳ tháng 4/2020.

Chính phủ cũng đề nghị rút ra khỏi Chương trình 01 dự án là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Đề nghị điều chỉnh phạm vi sửa đổi đối với 01 dự án luật từ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thành Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Như vậy, sau khi điều chỉnh, số lượng các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 sẽ là 24 dự án, tăng 07 dự án so với Nghị quyết số 78/2019/QH14.

Đồng y rút dự án sửa đổi Luật Đất đai ra khỏi chương trình

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản tán thành với đề xuất của Chính phủ, tuy nhiên nhiều đại biểu cũng chỉ rõ qua nhiều hội thảo khoa học và thực tiễn thi hành cùng kiến nghị của cử tri cho thấy Luật Đất đai hiện hành bộc lộ nhiều mâu thuẫn như việc đền bù, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại tố cáo;  nhiều luật mới được ban hành, sửa đổi bổ dung nhằm cụt hể hóa Hiến pháp 2013 dẫn đến một số quy định của Luật Đất đai không còn phù hợp.

Phiên toàn thể lần thứ 27 của UBPL: Thẩm tra về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

Do đó, các đại biểu thống nhất với việc rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ra khỏi Chương trình năm 2020 nhưng Chính phủ cần xác định thời điểm cụ thể trình dự án Luật này trong thời gian tới, đồng thời chỉ lạo các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu giải quyết những vướng mắc; cân nhắc xem xét sửa đổi toàn diện Luật Đất đai gắn với Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII sắp tới.

Kết luận nội dung, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với nguyên tắc lập Chương trình năm 2021 và điều chỉnh Chương trình năm 2020 như Chính phủ trình; đồng thời đề nghị trong quá trình lập Chương trình cần chú trọng hơn đến triển khai cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp 2013 và thể chế chủ trương của Đảng về bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quan tâm đến công tác tổng kết, đánh giá thực tiễn triển khai, thi hành pháp luật, xây dựng pháp luật phải đáp ứng yêu cầu giải quyết những vướng mắc thực tiễn.

Tổng hợp các kiến nghị cụ thể về các dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với đề nghị của Chính phủ: bổ sung vào Chương trình năm 2020 đối với 02 dự án luật (Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), 01 dự thảo nghị quyết của Quốc hội (Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc) và 01 pháp lệnh (Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)).

Bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020); Đưa ra khỏi Chương trình năm 2020 đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Lùi thời gian trình dự án Luật Thi đua, khen thưởng từ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV (tháng 10/2020) sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV (tháng 10/2021).

Đối với công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội năm 2021 và các năm tiếp theo, Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với đề nghị của Chính phủ: đưa 07 dự án luật vào Chương trình năm 2021, trong đó có 02 dự án luật (Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống HIV/AIDS ) cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, thông qua tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV (tháng 3/2021); 05 dự án luật cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XV (tháng 10/2021).

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu phát biểu tại phiên họp, Ủy ban Pháp luật sẽ hoàn thiện báo cáo thẩm tra để trình UBTVQH tại phiên họp thứ 44 tới.

Bài liên quan
UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự 21 tỉnh, thành phố
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự 21 tỉnh, thành phố và nhân sự 1 cơ quan.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phiên toàn thể lần thứ 27 của UBPL: Thẩm tra về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021