Tiêu điểm

Phiên họp Hội đồng tư vấn án lệ cho ý kiến đối với 14 dự thảo án lệ

Đ. Việt 02/06/2023 - 13:32

Sáng 2/6, TANDTC tổ chức phiên họp Hội đồng tư vấn án lệ để cho ý kiến đối với 14 dự thảo án lệ. Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn án lệ chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng tư vấn án lệ, đại diện lãnh đạo Vụ pháp chế và Quản lý khoa học, lãnh đạo các Vụ Giám đốc kiểm tra I, II, III TANDTC và đại diện Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam.

1.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn án lệ phát biểu tại phiên họp

Theo đại diện Vụ pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC, thực hiện công tác phát triển án lệ năm 2023 và quy trình lựa chọn án lệ, TANDTC đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với 14 dự thảo án lệ thuộc các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động do Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, các Tòa án và các chuyên gia đề xuất.

14 dự thảo án lệ nêu trên đã được đưa ra lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, Thẩm phán, Luật sư, các tổ chức quốc tế và các Bộ, ngành liên quan tại Hội thảo lấy ý kiến đối với các dự thảo án lệ tổ chức vào ngày 19/4 vừa qua.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng tư vấn án lệ tiếp tục thảo luận, đưa ra những ý kiến đánh giá và góp ý chi tiết đối với từng dự thảo án lệ.

Đối với một số dự thảo án lệ có nhiều ý kiến khác nhau, các đại biểu trao đổi thẳng thắn và đưa ra nhiều ý kiến sâu sắc để Hội đồng xem xét tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện đảm bảo các bản án, quyết định được lựa chọn, phát triển thành án lệ phải thực sự chất lượng, có giá trị hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

2.jpg
Các đại biểu tham dự phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TANDTC, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn án lệ cho biết, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp, trong những năm vừa qua, TANDTC đặc biệt quan tâm đến công tác lựa chọn, công bố án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử.

Kể từ khi ban hành Nghị quyết về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, đến nay, TANDTC đã công bố được 63 án lệ, trong đó có 14 án lệ về hình sự, 27 án lệ về dân sự, 5 án lệ về hôn nhân và gia đình, 8 án lệ về kinh doanh, thương mại, 1 án lệ về lao động, 1 án lệ về hành chính, 4 án lệ về tố tụng dân sự, 3 án lệ về tố tụng hành chính.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng tư vấn án lệ tại Phiên họp, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến ghi nhận các ý kiến góp ý đều hết sức thẳng thắn, cụ thể và sâu sắc, là nguồn tư liệu quan trọng cho Hội đồng Thẩm phán TANDTC trong quá trình lựa chọn, thông qua án lệ.

Phó Chánh án Nguyễn Văn Tiến đề nghị Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học tổng hợp các ý kiến, hoàn thiện báo cáo kết quả tư vấn án lệ; nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo án lệ để sớm đưa ra trình Hội đồng Thẩm phán TANDTC tại phiên họp xem xét, thông qua án lệ.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phiên họp Hội đồng tư vấn án lệ cho ý kiến đối với 14 dự thảo án lệ