Giao thông

Phát triển vượt bậc của hạ tầng giao thông Thủ đô

N.T.D 20/11/2023 - 16:19

Ngày 01/8/2023 đánh dấu tròn 15 năm kể từ ngày Thủ đô mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12.

Sau 15 năm, Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một Thủ đô văn minh, hiện đại, là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Trong đó, hạ tầng giao thông có những bước phát triển vượt bậc.

su-phat-trien-vuot-bac-cua-giao-thong-thu-do.png
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát triển vượt bậc của hạ tầng giao thông Thủ đô