Đời sống

Phát triển Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đi đầu cả nước về kinh tế biển

Ngọc Minh 19/05/2024 - 21:55

Ngày 19/5, tại TP.Huế, Hội đồng Điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung tổ chức công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng Điều phối Vùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; lãnh đạo các bộ, ngành, Thành ủy, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh trong Vùng.

z5455478656304_fbb8ce029801deb82109ef5a07d095b9.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, thành viên Hội đồng Điều phối Vùng, đại diện các bộ, ngành cùng các đại biểu cho ý kiến góp ý vào báo cáo sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ; lưu ý những nhóm giải pháp phát triển của quy hoạch; các vấn đề khó khăn, thách thức chủ yếu và kiến nghị phương hướng tháo gỡ, khắc phục.

Báo cáo triển khai Quy hoạch Vùng, báo cáo sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội Vùng, dự kiến kế hoạch năm 2024 của Hội đồng Điều phối Vùng và Dự thảo cơ chế chính sách đặc thù Vùng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, về cơ bản, kinh tế - xã hội từng bước phát triển ổn định; chất lượng cơ sở hạ tầng trong Vùng từng bước được cải thiện; thể chế và bộ máy điều phối đã được hoàn thiện. Việc hoàn thiện Quy hoạch Vùng là nền tảng, định hướng cho thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ rõ một số khó khăn hiện nay trong việc thu hút đầu tư phát triển công nghiệp quy mô lớn, phát triển các ngành kinh tế biển, xử lý các vấn đề có tính liên vùng như, giao thông kết nối, xử lý môi trường, cứu hộ, cứu nạn; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực cho phát triển, các hoạt động liên kết, điều phối Vùng cần được quan tâm hơn nữa.

Quan điểm phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung sẽ tập trung vào các ngành kinh tế biển để vùng trở thành vùng mạnh về biển, giàu từ biển; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm gắn với phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

z5455478653879_37950d0b8b93c29d168f6330f851945d.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và lãnh đạo một số Bộ, ngành chúc mừng lãnh đạo 14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung được trao quyết định phê duyệt quy hoạch vùng.

Không gian phát triển được tổ chức theo các tiểu vùng, các hành lang kinh tế và các cực tăng trưởng. Tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên rừng và biển được khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững; chú trọng bảo vệ môi trường, nhất là hệ sinh thái và môi trường biển.

Vùng sẽ phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, bãi ngang, hải đảo; lấy văn hóa là một trụ cột phát triển bền vững, con người làm trung tâm của nguồn lực và phát triển.

Bên cạnh đó, vùng cần ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách tại hạ lưu các lưu vực sông, ô nhiễm vùng biển ven bờ, ô nhiễm rác thải nhựa biển; tăng cường quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sông; quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường, thiết lập hệ thống giám sát chất lượng môi trường.

Đến năm 2030, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung phấn đấu trở thành vùng phát triển nhanh, năng động, bền vững, mạnh về kinh tế biển; phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người của vùng đạt mức trung bình cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Đến năm 2050, đây là vùng phát triển nhanh, bền vững, đi đầu cả nước về kinh tế biển; phát triển được ít nhất 2 đô thị và một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn, ngang tầm khu vực châu Á.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá hoạt động phối hợp giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các bộ, ngành, địa phương trong vùng ngày càng nhuần nhuyễn, hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu, nhằm hoàn thiện báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng; đề xuất với cấp thẩm quyền những giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện hiệu quả chủ trương về liên kết, kết nối, phát triển vùng.

Phó Thủ tướng cũng cho gợi mở những vấn đề đặt ra đối với vị trí pháp lý, vai trò, trách nhiệm, mối quan hệ của Hội đồng Vùng với Chính phủ, các bộ, ngành trong đề xuất, quyết định đầu tư và bố trí nguồn lực cho các dự án có tính kết nối, lan tỏa nội vùng, liên vùng; mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động của cơ quan tư vấn cho Hội đồng Vùng, tổ điều phối tiểu vùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát triển Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đi đầu cả nước về kinh tế biển