Báo Công lý
Thứ Bảy, 15/8/2020

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 59/2020)

22/7/2020 08:00 UTC+7
(Công lý) - Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang thông báo cho chị Tăng Thị Lý, SN 1982, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Tiên Do, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang được biết: TAND huyện Lục Nam đã thụ lý vụ án số: 237/TB-TLVA ngày 02/6/2020, giữa nguyên đơn: Anh Dương Văn Hữu, SN 1975, địa chỉ: Thôn Tiên Do, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Bị đơn là chị Tăng Thị Lý, SN 1982, địa chỉ: Thôn Tiên Do, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, đã bỏ nhà đi hiện không có tin tức gì. Nay chị Lý ở đâu về ngay TAND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang để làm việc và cung cấp chứng cứ. TAND huyện Lục Nam mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (lần 1) vào đúng 7 giờ 30 phút, ngày 28/7/2020; và lần 2 vào đúng 7 giờ 30 phút, ngày 17/8/2020; và mở phiên toà lần 1 vào đúng 7 giờ 30 phút, ngày 08/9/2020, nếu chị Lý vắng mặt không có lý do, Toà án mở phiên toà lần 2 đúng 7 giờ, 30 phút, ngày 28/9/2020. Nếu chị Lý vắng mặt tại các phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải và các phiên tòa xét xử vụ án thì TAND huyện Lục Nam sẽ giải quyết vụ án trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai thông báo ông Trần Trọng Trưởng và bà Nguyễn Thị Hường, trú tại: Thôn 2, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai về việc Tòa án: Thông báo thụ lý vụ án số: 25/TB-TLVA ngày 05/6/2020 của TAND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa Nguyên đơn: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam; Địa chỉ: số 02 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội; Bị đơn: ông Trần Trọng Trưởng; trú tại: Thôn 2, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Hường; trú tại: Thôn 2, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; Triệu tập ông Trần Trọng Trưởng và bà Nguyễn Thị Hường đến trụ sở TAND huyện Ia Pa, địa chỉ: Thôn Đăk Chă, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 24/7/2020 để trình bày ý kiến của mình về vụ kiện. Triệu tập ông Trần Trọng Trưởng và bà Nguyễn Thị Hường đến trụ sở TAND huyện Ia Pa để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải: lần 1 vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 12/8/2020. Lần 2: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 28/8/2020. Triệu tập ông Trần Trọng Trưởng và bà Nguyễn Thị Hường đến trụ sở TAND huyện Ia Pa để tham gia tố tụng tụng phiên tòa xét xử vụ án lần 01: Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 29/9/2020. Lần 2 vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 16/10/2020.

TAND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai thông báo cho ông Trịnh Hoài Nam, trú tại: Thôn 3, xã Kim Tâm, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai về việc Tòa án: Thông báo thụ lý vụ án số: 16/TB - TLVA ngày 05/6/2020 của TAND huyện Ia Pa, Gia Lai về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa Nguyên đơn: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, địa chỉ: số 02 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội; Bị đơn: Bà Lương Thị Hoa; trú tại: Thôn 3, xã Kim Tâm, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Trịnh Hoài Nam; trú tại: Thôn 3, xã Kim Tâm, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Triệu tập ông Trịnh Hoài Nam đến trụ sở TAND huyện Ia Pa, địa chỉ: Thôn Đăk Chă, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 24/7/2020 để trình bày ý kiến của mình về vụ kiện. Triệu tập ông Trịnh Hoài Nam đến trụ sở TAND huyện Ia Pa để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải: Lần 1 vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 12/8/2020. Lần 2: Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 28/8/2020. Triệu tập ông Trịnh Hoài Nam đến trụ sở TAND huyện Ia Pa để tham gia tố tụng tụng phiên tòa xét xử vụ án lần 01: Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 28/9/2020. Lần 2 vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 15/10/2020.

TAND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai thông báo ông Bùi Xuân Kỷ và bà Đinh Thị Phương, trú tại: Thôn 2, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai về việc Tòa án: Thông báo thụ lý vụ án số: 24/ TB - TLVA ngày 05/6/2020 của TAND huyện Ia Pa, Gia Lai về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa Nguyên đơn: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, địa chỉ: số 02 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội; Bị đơn: Ông Bùi Xuân Kỷ, trú tại: Thôn 2, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Đinh Thị Phương, trú tại: Thôn 2, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai; Triệu tập ông Bùi Xuân Kỷ và bà Đinh Thị Phương đến trụ sở TAND huyện Ia Pa, địa chỉ: Thôn Đăk Chă, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 24/7/2020 để trình bày ý kiến của mình về vụ kiện. Triệu tập ông Bùi Xuân Kỷ và bà Đinh Thị Phương đến trụ sở TAND huyện Ia Pa để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải: lần 1 vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 12/8/2020. Lần 2: Vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 28/8/2020. Triệu tập ông Bùi Xuân Kỷ và bà Đinh Thị Phương đến trụ sở TAND huyện Ia Pa để tham gia tố tụng tụng phiên tòa xét xử vụ án lần 01: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 29/9/2020. Lần 2 vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 16/10/2020.

TAND huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai thông báo bà Kiều Thị Bông, trú tại: Thôn Ksom (nay là thôn 1), xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai về việc Tòa án: Thông báo thụ lý vụ án số: 27/TB –- TLVA ngày 05/6/2020 của TAND huyện Ia Pa, Gia Lai về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa Nguyên đơn: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, địa chỉ: số 02 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội; Bị đơn: Bà Kiều Thị Bông; trú tại: Thôn Ksom (nay là thôn 1), xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Triệu tập bà Kiều Thị Bông đến trụ sở TAND huyện Ia Pa; địa chỉ: Thôn Đăk Chă, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 24/7/2020 để trình bày ý kiến của mình về vụ kiện. Triệu tập bà Kiều Thị Bông đến trụ sở TAND huyện Ia Pa để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải: lần 1 vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 12/8/2020. Lần 2: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 28/8/2020. Triệu tập bà Kiều Thị Bông đến trụ sở TAND huyện Ia Pa để tham gia tố tụng tụng phiên tòa xét xử vụ án lần 01: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 28/9/2020. Lần 2 vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 15/10/2020.

TAND huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa thông báo cho bà Lê Thị Len, SN 1961, nơi cư trú cuối cùng thôn Phúc Thuận (nay là thôn Thanh Phúc), xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, bỏ nhà đi từ năm 1995 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Len ở đâu về ngay TAND huyện Cẩm Thủy để giải quyết việc anh Văn Ngọc Hoàng, 1984, địa chỉ khu phố Hoàng Hải, phường Quảng Vinh, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố bà đã chết. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu bà Len không có mặt thì TAND huyện Cẩm Thủy sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thông báo cho bà Giàng Thị Mỷ, SN 1986, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Nà Giáo, xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 10 năm 2017 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Giàng Thị Mỷ liên hệ với TAND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ: Tổ 01 thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc bà Sùng Thị Dính, SN 1941, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về bà bà Giàng Thị Mỷ thì thông báo cho TAND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Giàng Thị Mỷ thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, thông báo cho chị Giàng Thị Mỷ, SN 1991, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Nà Lạc, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2013 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Giàng Thị Mỷ liên hệ với TAND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ: Tổ 01, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Mua Mí Chả, SN 1957, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về bà chị Mỷ thì thông báo cho TAND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang theo địa chỉ như trên, UBND xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Giàng Thị Mỷ thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã thụ lý vụ án dân sự số 83/2020/TLST-HNGĐ giữa nguyên đơn là anh Hoàng Văn Dũng, SN 1994, địa chỉ thôn Như Lăng, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Bị đơn là chị Phạm Thị Khánh, SN 1998, địa chỉ thôn Như Lăng, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. TAND huyện Hà Trung thông báo cho chị Khánh được biết: Đúng 7 giờ 30 phút ngày 22/7/2020 và 07/8/2020 phải có mặt tại trụ sở TAND huyện Hà Trung để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Đúng 13 giờ 30 phút ngày 8/9/2020 có mặt tại TAND huyện Hà Trung để tham gia phiên tòa. Nếu vắng mặt, phiên tòa sẽ được mở lại vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 28/9/2020, trường hợp vắng mặt, TAND huyện Hà Trung sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang thông báo cho ông Giáp Minh Tính, SN 1964, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thành Trung, xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2006 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Giáp Minh Tính liên hệ với TAND TP. Bắc Giang theo địa chỉ số 1 đường Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang để giải quyết việc bà Hà Thị Hưởng, SN 1967, địa chỉ: xóm Kép, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Giáp Minh Tính thì thông báo cho TAND TP. Bắc Giang theo địa chỉ số 1 đường Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; UBND phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và bà Hà Thị Hưởng, theo địa chỉ: xóm Kép, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của ông Giáp Minh Tính thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

TAND TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình thông báo cho anh Nguyễn Nhất Long, SN 1988, nơi cư trú cuối cùng: Số nhà 42, ngõ 16, đường Thành Công, phố Tân An, phường Tân Thành, TP. Ninh Bình, đi khỏi nơi cư trú từ năm 2018 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Long ở đâu về ngay TAND TP. Ninh Bình để giải quyết việc chị Đinh Thị Thanh, SN 1990, địa chỉ: Thôn Long An, xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích hoặc ai biết được tin tức của anh Long thì liên lạc với TAND TP. Ninh Bình. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo, nếu anh Long không trở về hoặc không có tin tức xác thực là anh Long còn sống hay đã chết thì Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

TAND TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu thông báo cho anh Nguyễn Văn Chiến, SN 1985, nơi cư trú cuối cùng tổ 23, phường Đông Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 10/2017 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị anh Chiến liên hệ với TAND TP. Lai Châu theo địa chỉ tổ 1, phường Quyết Tiến, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu để giải quyết việc chị Dầu Thị Tết, SN 1991, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh mất tích hoặc ai biết được tin tức của anh Chiến thì thông báo cho TAND TP. Lai Châu theo địa chỉ trên, UBND phường Đông Phong, TP. Lai Châu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của anh Chiến thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thông báo cho chị Trần Thị Quế Anh, SN 1983, nơi cư trú cuối cùng: Số 200, đường Nguyễn Trãi, phường Hùng Vương, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay, không rõ địa chỉ. Nay chị Anh đang ở đâu về ngay TAND TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để giải quyết việc anh Nguyễn Công Toán, SN 1974, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố chị là mất tích. Các tổ chức, cá nhân nếu biết được thông tin, địa chỉ nơi cư trú hiện nay của chị Anh đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến chị Anh cho TAND TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Phường Hùng Vương, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, điện thoại: 0989 290 909 hoặc anh Toán. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu chị Anh không có mặt thì TAND TP. Phúc Yên sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk thông báo cho anh Phạm Văn Triều, SN:1973; Nơi ĐKHKTT và cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn 14, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Anh Triều bỏ nhà đi từ năm 2012 đến nay không có tin tức gì. Hiện nay anh Triều ở đâu về ngay TAND huyện Krông Búk để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Dung, SN:1970, địa chỉ: Thôn 14, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk có đơn yêu cầu Tòa án  tuyên bố anh Triều mất tích. Ai biết tin anh Triều ở đâu thì báo tin ngay cho TAND huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: Thôn Nam Thái, xã Chứ Kbô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk (Số điện thoại: 02623874443 hoặc 0942374911). Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo đầu tiên, nếu anh Triều không có mặt thì TAND huyện Krông Búk sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk thông báo cho anh Dương Văn Liên, SN:1984; Nguyên quán: Xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đăng ký tạm trú và nơi ở cuối cùng: Buôn Đrao, xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay anh Liên đang ở đâu về ngay TAND huyện Krông Búk (địa chỉ: Thôn Nam Thái, xã Chứ Kbô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) để giải quyết việc Ngân hàng TMCP phát triển TP. Hồ Chí Minh khởi kiện yêu cầu anh Dương Văn Liên phải trả tổng số tiền nợ gốc và lãi tạm tính đến ngày 06/01/2020 là 231.673.210 đồng (trong đó; nợ gốc là 199.999.785 đồng; tiền lãi trong hạn là 10.107.903 đồng; lãi quá hạn là 21.565.522 đồng) và yêu cầu anh Liên phải thanh toán số tiền lãi phát sinh trên số nợ còn lại kể từ ngày 07/01/2020 cho đến khi trả xong nợ; Trường hợp anh Liên không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì Ngân hàng được quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý, phát mãi tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 0709/17/HĐBĐ-218 ngày 12/6/2017 để thu hồi nợ. Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày thông báo lần cuối cùng mà anh Liên không có mặt thì TAND huyện Krông Búk sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thông báo cho bà Nguyễn Hạnh Dung; địa chỉ cư trú: Khu phố 1, phường Đông Giang, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được biết: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín; địa chỉ: Số 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh khởi kiện yêu cầu bà Dung phải trả nợ vay theo các hợp đồngdụng số LD 1711700541 ngày 27/4/2017,số tiền 76.591.000đồng. (Gốc 72.500.000đ; tiền lãi 3.821.000đ, lãi quá hạn 270.000đ). Hợp đồng sử dụng thẻ ngày 25/4/2017 (thẻ số 356480-9230): 46.256.000đồng. (Gốc 33.337.500đ;tiền lãi:12.918.500đ).Tiếptục tính tiền lãi phát sinh sau ngày 05/5/2020 cho đến khi trả hết nợ theo mức lãi suất quy định tại các hợp đồng đã ký. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo, bà Dung phải nộp cho Toà án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của Nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản tố (nếu có) và đến Tòa án TP. Đông Hà; địa chỉ: Số 45 Lê Lợi, Đông Hà, tỉnh Quảng Trị để tham gia tố tụng với tư cách là bị đơn cụ thể: Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 31/7/2020. Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 2 vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 17/8/2020. Phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ nhất vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 04/9/2020. Trường hợp vắng mặt thì phiên tòa được xét xử lần thứ 2 vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 21/9/2020. Nếu bà Dung vắng mặt thì Tòa án sẽ xét xử vụ án vắng mặt bị đơn theo quy định của pháp luật. Sau khi xét xử, bản án của Tòa án sẽ được niêm yết công khai tại địa chỉ Khu phố 1, phường Đông Giang, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Thời hạn kháng cáo của bà Dung được tính từ ngày niêm yết công khai. Hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị mà các bên đương sự không kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân không kháng nghị thì bản án có hiệu lực pháp luật.

TAND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đang thụ lý và giải quyết vụ án dân sự thụ lý số: 53/2020/TLST-DS ngày 24 tháng 4 năm 2020 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, theo đơn khởi kiện của Ngân hàng TMCP Đông Á yêu cầu ông Võ Văn Châu, SN: 1978; địa chỉ: Thôn Trung Hòa, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông phải có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng tổng số tiền tính đến ngày 16/4/2020 là 378.057.292 đồng và lãi suất phát sinh theo hợp đồng tín dụng, hiện ông Châu không có mặt và cư trú tại địa phương. Vậy, TAND huyện Đắk Mil thông báo cho ông Châu được biết và có mặt tại trụ sở TAND huyện Đắk Mil để làm việc vào thời gian cụ thể như sau: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2020: Để làm bản tự khai; Lấy lời khai; Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 8 năm 2020: Để tham gia phiên tòa sơ thẩm (lần 1). Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 9 năm 2020: Để tham gia phiên tòa sơ thẩm (lần 2 nếu ông Châu vắng mặt tại phiên tòa lần 1). Trường hợp ông Võ Văn Châu vắng mặt không có lý do thì TAND huyện Đắk Mil sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đang thụ lý và giải quyết vụ án dân sự thụ lý số: 59/2020/TLST-DS ngày 24 tháng 4 năm 2020 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, theo đơn khởi kiện của Ngân hàng TMCP Đông Á yêu cầu bà Nguyễn Thị Mai Hoa, SN:1992; địa chỉ: Tổ dân phố 11, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông phải có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng tổng số tiền tính đến ngày 06/3/2020 là 450.033.835 đồng và lãi suất phát sinh theo hợp đồng tín dụng, hiện bà Hoa không có mặt và cư trú tại địa phương. Vậy, TAND huyện Đắk Mil thông báo cho bà Hoa được biết và có mặt tại trụ sở TAND huyện Đắk Mil để làm việc vào thời gian cụ thể như sau: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 7 năm 2020: Để làm bản tự khai; Lấy lời khai; Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 8 năm 2020: Để tham gia phiên tòa sơ thẩm (lần 1).  Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 9 năm 2020: Để tham gia phiên tòa sơ thẩm (lần 2 nếu bà Hoa vắng mặt tại phiên tòa lần 1). Trường hợp bà Nguyễn Thị Mai Hoa vắng mặt không có lý do thì TAND huyện Đắk Mil sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đang thụ lý và giải quyết vụ án dân sự thụ lý số: 58/2020/TLST-DS ngày 24 tháng 4 năm 2020 về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, theo đơn khởi kiện của Ngân hàng TMCP Đông Á yêu cầu ông Đinh Kế Thắng, SN: 1977; bà Đặng Thị Bình, SN:1984; địa chỉ: Thôn 02, xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông phải có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng tổng số tiền tính đến ngày 02/12/2019 là 616.458.205 đồng và lãi suất phát sinh theo hợp đồng tín dụng, hiện ông Thắng, bà Bình không có mặt và cư trú tại địa phương. Vậy, TAND huyện Đắk Mil thông báo cho ông Đinh Kế Thắng, bà Đặng Thị Bình được biết và có mặt tại trụ sở TAND huyện Đắk Mil để làm việc vào thời gian cụ thể như sau: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2020: Để làm bản tự khai; Lấy lời khai; Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 8 năm 2020: Để tham gia phiên tòa sơ thẩm (lần 1). Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 9 năm 2020: Để tham gia phiên tòa sơ thẩm (lần 2 nếu ông Thắng, bà Bình vắng mặt tại phiên tòa lần 1). Trường hợp ông Thắng, bà Bình vắng mặt không có lý do thì TAND huyện Đắk Mil sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Hồ Xuân Phú, SN: 1984; Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Nam Phước, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Bỏ nhà đi từ tháng 11 năm 2015 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Phú ở đâu về ngay TAND huyện Đại Lộc để giải quyết việc bà Phạm Thị Ngọc Bích yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Phú mất tích. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Phú không có mặt thì TAND huyện Đại Lộc sẽ giải quyết vụ việc trên theo luật định.

TAND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai thông báo cho ông Phùng Ông Lai, SN 1988, nơi cư trú cuối cùng thôn Bản Sái, xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2016 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị ông Lai liên hệ với TAND thị xã Sa Pa theo địa chỉ số 01 đường Lê Hồng Phong, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai để giải quyết việc bà Chảo Mùi Ton, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông mất tích hoặc ai biết được tin tức của ông Lai thì thông báo cho TAND thị xã Sa Pa theo địa chỉ trên, UBND xã Thanh Bình và người yêu cầu. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu ông Lai không có mặt thì TAND thị xã Sa Pa sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội thông báo cho bà Nguyễn Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Mạnh Thắng, anh Nguyễn Gia Quang biết: TAND quận Hoàng Mai đang giải quyết vụ án kinh doanh thương mại giữa: Nguyên đơn: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), địa chỉ: Số 02 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội; Bị đơn: Công ty TNHH Phát triển Hội nhập hàng Việt Nam, địa chỉ: Số 887 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Giám đốc. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Mạnh Thắng, SN 1963; bà Nguyễn Thị Kim Oanh, SN 1967; anh Nguyễn Gia Quang, SN 1992; địa chỉ: Số 887 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nay, bà Oanh, ông Thắng, anh Quang ở đâu liên hệ ngay với TAND quận Hoàng Mai, địa chỉ: Số 6 phố Bùi Huy Bích, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. TAND quận Hoàng Mai thông báo cho bà Oanh, ông Thắng, anh Quang phải có mặt tại trụ sở Tòa án vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 06/8/2020 để tham gia phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng. Trường hợp bà Oanh, ông Thắng, anh Quang vắng mặt thì Tòa án sẽ hoãn phiên tòa, đồng thời ấn định thời gian mở lại phiên tòa vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 28/8/2020 tại trụ sở TAND quận Hoàng Mai. Nếu bà Oanh, ông Thắng, anh Quang không có mặt theo thời gian, địa điểm đã ấn định thì TAND quận Hoàng Mai sẽ xét xử vắng mặt các đương sự trên theo quy định của pháp luật.

TAND huyện Ba Vì, TP. Hà Nội thông báo cho chị Nguyễn Thị Vân, SN 1988, nơi cư trú cuối cùng thôn Hoắc Châu, xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội, vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 06/12/2016 (âm lịch) đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Vân liên hệ với TAND huyện Ba Vì theo địa chỉ số 5 đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội để giải quyết việc anh Nguyễn Văn Hân, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với chị hoặc ai biết tin tức của chị Vân thì thông báo cho TAND huyện Ba Vì theo địa chỉ trên, UBND xã Châu Sơn và người yêu cầu. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thông báo lần đầu tiên, nếu chị Vân không có mặt thì TAND  huyện Ba Vì sẽ giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

TAND quận Lê Châu, TP. Hải Phòng thông báo cho bà Nguyễn Thị Loan, SN 1969, địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Số 32/69 Chợ Con, phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1993 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo nay, đề nghị bà Nguyễn Thị Loan liên hệ với TAND quận Lê Chân, TP. Hải Phòng theo địa chỉ: Số 54 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng để giải quyết việc ông Nguyễn Văn Vinh, SN 1965, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về bà Loan thì thông báo cho TAND quận Lê Chân theo địa chỉ như trên, UBND Trại Cau và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Loan thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

TAND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thông báo cho chị Hoàng Thị Hoà, SN 1979, địa chỉ, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Bằng Lục, xã Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1995 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Hoà liên hệ với TAND huyện Yên Phong theo địa chỉ: Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc ông Hoàng Minh Việt, SN 1943 và bà Nguyễn Thị Phái, SN 1950; cùng địa chỉ: Thôn Bằng Lục, xã Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Hoà thì thông báo cho TAND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh theo địa chỉ trên, UBND xã Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Hoàng Thị Hoà thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thông báo cho chị Nguyễn Thị Huệ, SN 1975, địa chỉ, nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: Thôn Bằng Lục, xã Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1992 đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Huệ liên hệ với TAND huyện Yên Phong theo địa chỉ: Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Phái, SN 1950, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Nguyễn Thị Huệ thì thông báo cho TAND huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh theo địa chỉ trên, UBND xã Thuỵ Hoà và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của chị Huệ thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Ông Nguyễn Thái Vương, SN:19/10/1991; Địa chỉ: Tổ 4, khu vực Trung Ái, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định nhắn tin tìm vợ là bà Lương Thị Sương, SN: 1996; địa chỉ: Tổ 4, thôn Quan Quang, xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định bỏ nhà ra đi từ năm 2015 cho đến nay không có tin tức gì. Nay anh bà Sương ở đâu về ngay để giải quyết việc ly hôn với anh Vương. Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày nhắn tin, nếu bà Sương không có mặt thì anh Vương sẽ yêu cầu TAND thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định tuyên bố bà Sương mất tích và giải quyết vụ việc trên theo luật định.

Ông Triệu Văn Lý, SN 1974, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn nhắn tìm bà Đổng Thị Thu, SN 1974, nơi cư trú cuối cùng xã Đại An (nay là xã An Sơn), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, bỏ nhà đi khỏi nơi cư trú từ ngày 15/04/2007 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Thu đang ở đâu về nhà ngay để giải quyết việc ly hôn. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhắn tin lần đầu tiên, nếu bà Thu không có mặt thì ông Triệu Văn Lý sẽ yêu cầu TAND huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn tuyên bố bà mất tích và yêu cầu ly hôn theo quy định của pháp luật.

Chị Võ Thị Trinh Tuyền, SN:1991; Địa chỉ: Thôn Vinh Đức, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông nhắn tìm anh Hồ Văn Bắc, SN:1993; Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Vinh Đức, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã bỏ nhà đi từ tháng 03 năm 2018 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Bắc ở đâu về nhà ngay để giải quyết việc chị Tuyền yêu cầu tuyên bố mất tích. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng tin nếu anh Bắc không về thì chị Tuyền sẽ đề nghị TAND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông giải quyết tuyên bố anh Bắc mất tích theo luật định.

Chị Nguyễn Thị Bích, SN 24/11/1965, hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng: khu 1, ấp 2, huyện Bình Cát, tỉnh Bình Dương nhắn tìm anh Phạm Văn Tâm, SN 1961, địa chỉ phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, bỏ nhà đi từ năm 2004 đến nay không có tin tức gì. Nay anh Tâm ở đâu về nhà ngay để giải quyết việc gia đình hoặc ai biết được tin tức của anh Tâm thì thông báo cho chị Bích theo địa chỉ trên.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: 02439365550, DĐ: 0913033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

BCL
Bạn đang đọc bài viết Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 59/2020) tại chuyên mục Pháp luật của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật