Báo Công lý
Thứ Bảy, 22/2/2020

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 03/2020) P2

08/1/2020 08:00 UTC+7
(Công lý) - Nhiều Toà án và các cá nhân đã đăng thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú để làm cơ sở cho việc giải quyết các việc dân sự, hôn nhân gia đình...

TAND huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Cháng Thị Sùng, SN 1994, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thèn Ván, xã Pà Vẩy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 6/2016 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Sùng liên hệ với TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ tổ 4, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc bà Sùng Thị Say, SN 1963, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Sùng hoặc ai biết được tin tức của chị Sùng thì thông báo cho TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ như trên, UBND xã Pà Vầy Sủ và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Sùng thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Giàng Thị Sú, SN 1984, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Seo Lử Thận, xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 6/2011 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Sú liên hệ với TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ tổ 4, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc anh Vàng Seo Chu, SN 1984, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Sú hoặc ai biết được tin tức của chị Sú thì thông báo cho TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ như trên, UBND xã Pà Vầy Sủ và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Sú thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang thông báo cho bà Cháng Thị Về, SN 1968, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Seo Lử Thận, xã Pà Vầy Sủ huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 7/2013 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị bà Về liên hệ với TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ tổ 4, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc anh Giàng Seo Nhà, SN 1997, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với bà Về hoặc ai biết được tin tức của bà Về thì thông báo cho TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ như trên, UBND xã Pà Vầy Sủ và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Về thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Giàng Thị Sáo, SN 1986, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Nàng Cút, xã Thu Tà, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 3/2014 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Sáo liên hệ với TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ tổ 4, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Sùng Seo Lình, SN 1963, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Sáo hoặc ai biết được tin tức của chị Sáo thì thông báo cho TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ như trên, UBND xã Thu Tà và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Sáo thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang thông báo cho bà Lù Thị Giàng, SN 1979, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Khấu Sỉn, xã Pà Vẩy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 8/2015 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị bà Giàng liên hệ với TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ tổ 4, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc chị Giàng Thị Sáo, SN 2000, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với bà Giàng hoặc ai biết được tin tức của bà Giàng thì thông báo cho TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ như trên, UBND xã Pà Vẩy Sủ và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Giàng thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang thông báo cho bà Ma Thị Mẩy, SN 1972, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thèn Ván, xã Pà Vẩy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 7/2009 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị bà Mẩy liên hệ với TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ tổ 4, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc chị Hầu Thị Chân, SN 1993, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với bà Mẩy hoặc ai biết được tin tức của bà Mẩy thì thông báo cho TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ như trên, UBND xã Pà Vẩy Sủ và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Mẩy thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Hạng Thị Về, SN 1983, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Si Khà Lá, xã Pà Vẩy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 2/2015 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Về liên hệ với TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ tổ 4, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Giàng Chẩn Quang, SN 1972, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Về hoặc ai biết được tin tức của chị Về thì thông báo cho TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ như trên, UBND xã Pà Vẩy Sủ và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Về thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Giàng Thị Pằng, SN 1993, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Seo Lử Thận, xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 4/2015 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Pằng liên hệ với TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ tổ 4, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Vàng Seo Sì, SN 1956, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Pằng hoặc ai biết được tin tức của chị Pằng thì thông báo cho TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ như trên, UBND xã Pà Vẩy Sủ và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Pằng thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Vàng Thị Chứ, SN 1969, nơi cư trú cuối cùng: Thôn  La Chí Chải, xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 10/2010 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Chứ liên hệ với TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ tổ 4, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc anh Thào Kháy Lìn, SN 1986, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Chứ hoặc ai biết được tin tức của chị Chứ thì thông báo cho TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ như trên, UBND xã Nàn Ma và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Chứ thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Thào Thị Dế, SN 1996, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Nàn Lũng, xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 10/2010 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Dế liên hệ với TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ tổ 4, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc anh Hạng Seo Hồng, SN 1987, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Dế hoặc ai biết được tin tức của chị Dế thì thông báo cho TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ như trên, UBND xã Nàn Ma và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Dế thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Tải Thị Dẳm, SN 1988, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Vũ Khí, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 11/2010 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Dẳm liên hệ với TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ tổ 4, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc bà Lù Thị Rọt, SN 1953, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Dẳm hoặc ai biết được tin tức của chị Dẳm thì thông báo cho TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ như trên, UBND thị trấn Cốc Pài và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Dẳm thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang thông báo cho bà Thèn Thị Ỉnh, SN 1972, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Na Pan, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 8/2015 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị bà Ỉnh liên hệ với TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ tổ 4, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Lù Văn Lâm, SN 1972, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với bà Ỉnh hoặc ai biết được tin tức của bà Ỉnh thì thông báo cho TAND huyện Xín Mần theo địa chỉ như trên, UBND thị trấn Cốc Pài và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Ỉnh thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Sùng Thị Chợ, SN 1986, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Làng Tấn, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2016 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Chợ liên hệ với TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc cháu Thào Thị Lan, SN 2008, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Chợ hoặc ai biết được tin tức của chị Chợ thì thông báo cho TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ như trên, UBND xã Thanh Vân và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Chợ thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Hạng Thị Váng (tên gọi khác là Hạng Thị Chấu), SN 1977, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Lùng Cáng, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2008 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Váng liên hệ với TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc cháu Thào Chẩn Thắng, SN 2004, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Váng hoặc ai biết được tin tức của chị Váng thì thông báo cho TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ như trên, UBND xã Thanh Vân và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Váng thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Mua Thị Vàng, SN 1986, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thanh Long, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2010 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Vàng liên hệ với TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc cháu Lý Thị Yêu, SN 2006, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Vàng hoặc ai biết được tin tức của chị Vàng thì thông báo cho TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ như trên, UBND xã Thanh Vân và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Vàng thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Sân Thị Liên, SN 1985, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thanh Long, xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2016 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Liên, liên hệ với TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc cháu Nông Thị Thu Hà, SN 2008, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Liên hoặc ai biết được tin tức của chị Liên thì thông báo cho TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ như trên, UBND xã Thanh Vân và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Liên thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Thào Thị Say, SN 1969, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Khủng Cáng, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 2 năm 2016 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Say, liên hệ với TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc anh Lò Sín Páo, SN 1987, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Say hoặc ai biết được tin tức của chị Say thì thông báo cho TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ như trên, UBND xã Nghĩa Thuận và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Say thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Giàng Thị Duyên, SN 1981, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Sải Giàng Phìn, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2016 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Duyên liên hệ với TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Thào Mìn Sài, SN 1955, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Duyên  hoặc ai biết được tin tức của chị Duyên thì thông báo cho TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ như trên, UBND xã Tả Ván và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Duyên thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Vù Thị Chợ, SN1971, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Cốc Mạ, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2012 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Chợ liên hệ với TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc cháu Cháng Sào Chiến, SN 2006, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Chợ  hoặc ai biết được tin tức của chị Chợ thì thông báo cho TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ như trên, UBND xã Đông Hà và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Chợ thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Sùng Thị Dua, SN 1972, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Nà Sài, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2007 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Dua liên hệ với TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc cháu Hà Thị Ngân, SN 2004, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Dua hoặc ai biết được tin tức của chị Dua thì thông báo cho TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ như trên, UBND xã Nà Sài và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Dua thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Thào Thị Hạng, SN 1986, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Cốc Mạ, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2007 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Hạng liên hệ với TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc cháu Ma Seo Páo, SN 2006, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Hạng hoặc ai biết được tin tức của chị Hạng thì thông báo cho TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ như trên, UBND xã Đông Hà và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Hạng thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Lò Thị Kía, SN 1984, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Cốc Mạ, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2008 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Kía liên hệ với TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc cháu Hầu Thị Thu, SN 2005, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Kía hoặc ai biết được tin tức của chị Kía thì thông báo cho TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ như trên, UBND xã Đông Hà và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Kía thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Giàng Thị Mo, SN 1981, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Hòa Sì Pan, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2016 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Mo liên hệ với TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ tổ 3, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc cháu Sùng Thị Xúa, SN 2008, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Mo hoặc ai biết được tin tức của chị Mo thì thông báo cho TAND huyện Quản Bạ theo địa chỉ như trên, UBND xã Tả Ván và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Mo thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Giàng Thị Dính, SN 1986, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Mà Lủng, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 10/2010 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Dính liên hệ với TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ số 01 đường Sùng Dúng Lủ, tổ 6, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc bà Dinh Thị Dinh, SN 1963, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Dính hoặc ai biết được tin tức của chị Dính thì thông báo cho TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ như trên, UBND xã Lũng Táo và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Dính thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Sùng Thị Kía, SN 1987, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Há Súng, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 5/2016 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Kía liên hệ với TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ số 01 đường Sùng Dúng Lủ, tổ 6, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc bà Vàng Thị Vá, SN 1965, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Kía hoặc ai biết được tin tức của chị Kía thì thông báo cho TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ như trên, UBND xã Phố Cáo và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Kía thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Ly Thị Mỷ, SN 1990, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Tà Lủng B, xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 6/2016 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Mỷ liên hệ với TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ số 01 đường Sùng Dúng Lủ, tổ 6, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc bà Giàng Thị Mỷ, SN 1963, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Mỷ hoặc ai biết được tin tức của chị Mỷ thì thông báo cho TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ như trên, UBND xã Vần Chải và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Mỷ thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Ly Thị Mỷ, SN 1986, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Phố Trồ, thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 3/2017 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Mỷ liên hệ với TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ số 01 đường Sùng Dúng Lủ, tổ 6, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc anh Giáng Mí Vừ, SN 1974, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Mỷ hoặc ai biết được tin tức của chị Mỷ thì thông báo cho TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ như trên, UBND thị trấn Phó Bảng và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Mỷ thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Vừ Thị Ly, SN 1982, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Sủa Pả A, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 5/2016 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Ly liên hệ với TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ số 01 đường Sùng Dúng Lủ, tổ 6, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc anh Lầu Mí Phứ, SN 1986, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Ly hoặc ai biết được tin tức của chị Ly thì thông báo cho TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ như trên, UBND xã Phố Cáo và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Ly thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thông báo cho chị Sùng Thị Dính, SN 1988, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Nhèo Lùng, xã Thải Phìn Tùng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 9/3/2016 cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Dính liên hệ với TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ số 01 đường Sùng Dúng Lủ, tổ 6, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Thào Chá Vư, SN 1964, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với chị Dính hoặc ai biết được tin tức của chị Dính thì thông báo cho TAND huyện Đồng Văn theo địa chỉ như trên, UBND xã Thải Phìn Tùng và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của chị Dính thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thông báo cho bà Vừ Thị Say, SN 1986, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Sủng Thà, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị chị Say liên hệ với TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Ly Mí Lệnh, SN 1996, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với bà Say hoặc ai biết được tin tức của bà Say thì thông báo cho TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ như trên, UBND xã Cán Chu Phìn và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Say thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thông báo cho bà Lầu Thị Mỷ, SN 1979, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Há Súa, xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị bà Mỷ liên hệ với TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc bà Thào Thị Mỷ, SN 1975, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với bà Mỷ hoặc ai biết được tin tức của bà Mỷ thì thông báo cho TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ như trên, UBND xã Tả Lủng và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Mỷ thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thông báo cho bà Vàng Thị Xía, SN 1978, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị bà Xía liên hệ với TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc bà Sùng Thị Cáy, SN 1957, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với bà Xía hoặc ai biết được tin tức của bà Xía thì thông báo cho TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ như trên, UBND xã Pả Vi và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Xía thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thông báo cho bà Ly Thị May, SN 1989, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Nà Dầu, xã Tát Ngà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị bà May liên hệ với TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Trần Đức La, SN 1991, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với bà May hoặc ai biết được tin tức của bà May thì thông báo cho TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ như trên, UBND xã Tát Ngà và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà May thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thông báo cho bà Giàng Thị Dế, SN 1994, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Mèo Vống, xã Lủng Chinh, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị bà Dế liên hệ với TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Giàng Dũng Vư, SN 1959, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với bà Dế hoặc ai biết được tin tức của bà Dế thì thông báo cho TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ như trên, UBND xã Lủng Chinh và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Dế thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thông báo cho bà Thò Thị Súng, SN 1981, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Sủng Pủa, xã Lủng Chinh, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị bà Súng liên hệ với TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Cử Mí Mỷ, SN 1987, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với bà Súng hoặc ai biết được tin tức của bà Súng thì thông báo cho TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ như trên, UBND xã Lủng Chinh và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Súng thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thông báo cho bà Già Thị Dúa, SN 1990, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Sủng Lủ B, xã Lủng Chinh, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị bà Dúa liên hệ với TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Già Mí Lử, SN 1969, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với bà Dúa hoặc ai biết được tin tức của bà Dúa thì thông báo cho TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ như trên, UBND xã Lủng Chinh và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Dúa thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thông báo cho bà Thò Thị Già, SN 1991, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Há Đề, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị bà Già liên hệ với TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Vừ Sáu Phùa, SN 1958, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với bà Già hoặc ai biết được tin tức của bà Già thì thông báo cho TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ như trên, UBND xã Giàng Chu Phìn và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Già thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thông báo cho bà Vàng Thị Xia, SN 1991, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Sủng Pờ B, xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị bà Xia liên hệ với TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Sùng Mí Dờ, SN 2000, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với bà Xia hoặc ai biết được tin tức của bà Xia thì thông báo cho TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ như trên, UBND xã Sủng Trà và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Xia thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang thông báo cho bà Vàng Thị Xia, SN 1991, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Sủng Pờ B, xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, vắng mặt tại nơi cư trú cho đến nay không có tin tức gì. Khi biết được thông báo này đề nghị bà Xia liên hệ với TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để giải quyết việc ông Sùng Mí Dờ, SN 2000, trú cùng địa chỉ trên có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích đối với bà Xia hoặc ai biết được tin tức của bà Xia thì thông báo cho TAND huyện Mèo Vạc theo địa chỉ như trên, UBND xã Sủng Trà và người yêu cầu. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Xia thì Tòa án sẽ giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

TAND các địa phương và các đương sự có nhu cầu thông báo, nhắn tin, xin liên hệ số ĐT: 02439365550, DĐ: 0913033446 hoặc xem Hướng dẫn thủ tục nhắn tin trên Báo Công lý (link dưới).

 

BCL
Bạn đang đọc bài viết Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (số 03/2020) P2 tại chuyên mục Pháp luật của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật