Báo Công lý
Thứ Bảy, 30/5/2020

Công ty Trường Sơn khởi kiện Quyết định hành chính của UBND tỉnh Quảng Nam

10/9/2014 16:27 UTC+7
(Công lý) - Nhận thấy một số quyết định hành chính của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết hoàn trả chi phí đầu tư dự án đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp, Công ty Trường Sơn đã có đơn khởi kiện các quyết định trên của UBND tỉnh.

Đền bù chi phí đầu tư dự án có thỏa đáng?

Công ty TNHH Dịch vụ ngành ảnh và Thể dục thể thao Trường Sơn (Cty Trường Sơn) được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư để xây dựng dự án Khu an dưỡng và dịch vụ thể dục thể thao tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam theo GCNQSDĐ số T00003 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 23/06/2006.

Triển khai kế hoạch của mình, Cty Trường Sơn đã tiến hành rà phá bom mìn, đền bù giải tỏa, tái định cư và thực hiện các nghĩa vụ tài chính tại địa phương. Mặt khác, Cty cũng đã thực hiện ký quỹ 1.035.000.000 đồng đảm bảo đầu tư giai đoạn đầu đến ngày 20/6/2006 với tổng giá trị đầu tư là 2.662.341.052 đồng.

Ngày 18-3-2007, Cty Trường Sơn có tờ trình đề nghị chuyển đổi chủ đầu tư từ Cty Trường Sơn sang Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Hải Long (Cty Hải Long) và được UBND tỉnh Quảng Nam chấp nhận tại Công văn số 1248/UBND/KTN ngày 14/05/2007. Từ năm 2007 đến nay, trước tình hình suy giảm kinh tế trên toàn thế giới đã ảnh hưởng đến mọi hoạt động kinh doanh sản xuất dịch vụ, nguồn góp vốn đầu tư của các đối tác như đã cam kết vì thế không thể đạt được dẫn đến hậu quả dự án không đạt được tiến độ so với kế hoạch ban đầu. Sau đó, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 về thu hồi giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư của Cty Hải Long vì lý do không nộp tiền sử dụng đất lần thứ nhất đúng hạn vào ngày 16/5/2011, hạn cuối ngày 16/8/2011.

Công ty Trường Sơn khởi kiện Quyết định hành chính của UBND tỉnh Quảng Nam

Các quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam.

Ngày 23/6/2011, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 2043/QĐ-UBND về thu hồi đất của Cty Trường Sơn. Ngày 11/3/2013, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định 757/QĐ-UBND và ngày 17/5/2013 có Quyết định số 1588/QĐ-UBND về phê duyệt tổng mức chi phí hoàn trả cho Cty Trường Sơn đã đầu tư trên diện tích đất thu hồi với số tiền 2.351.881.369 đồng. Tuy nhiên, trên thực tế giai đoạn đầu Cty Trường Sơn đã thực hiện ký quỹ đảm bảo đầu tư giai đoạn đầu đến ngày 20/6/2006 với tổng giá trị đầu tư là 2.662.341.052 đồng và nộp ký quỹ 1.035.000.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận dự án, Cty Hải Long tiếp tục đầu tư xây dựng dự án đến 31/12/2011 với tổng giá trị 14.414.499.982 đồng và đã nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án là 3.450.000.000 đồng. Như vậy, tính đến ngày 31/12/2011, tổng giá trị mà Cty Trường Sơn đầu tư giai đoạn đầu và Cty Hải Long đầu tư giai đoạn sau là 20.526.841034 đồng, tuy nhiên thực tế giá trị đầu tư lên đến hơn 50.000.000.000 đồng. Trong lúc Cty Trường Sơn và Hải Long đã nộp ký quỹ 4.485.000.000 đồng nhưng UBND tỉnh Quảng Nam giải quyết đền bù chi phí đầu tư với số tiền 2.351.881396 đồng, như vậy nếu Cty Trường Sơn đơn phương nhận số tiền 2.351.881.396 đồng thì sẽ dẫn đến tranh chấp giữa hai công ty về quyền lợi tài chính mà hai công ty đã đầu tư vào…

Công ty nào có nghĩa vụ chấp hành Quyết định của UBND tỉnh?

Không đồng ý với các quyết định trên, Cty Trường Sơn đã có đơn khiếu nại các Quyết định số 2043, 757 và 1588 của UBND tỉnh Quảng Nam với lý do diện tích đất thu hồi ghi trong Quyết định 2043 là không đúng với diện tích đất ghi trong GCNQSDĐ đã cấp cho Cty Trường Sơn. Thứ hai, việc xác định chi phí đã đầu tư vào đất tại Quyết định số 757 và 1588 là quá thấp so với giá trị đầu tư thực tế. Thứ ba, việc đầu tư vào dự án còn có Cty Hải Long nhưng nội dung quyết định chỉ thể hiện việc chi trả đền bù cho Cty Trường Sơn là không đúng.

Ngày 11-6-2014, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Quyết định số 1827/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại của Cty Trường Sơn nhưng không chấp nhận đơn khiếu nại, giữ nguyên các nội dung tại các Quyết định số 757 và 1588 về phê duyệt tổng mức chi phí phải hoàn trả cho Cty Trường Sơn. Trong đó nêu rõ, khi tiến hành bàn giao đất trên thực địa, có phát sinh việc chồng lấn ranh giới đất thuê với phần đất của phường Cẩm An, TP. Hội An. Vụ việc được UBND tỉnh giải quyết tại Công văn số 456/UB-KTN ngày 23/3/2004 và Công văn số 1280/UB-KTN ngày 27/7/2004. Sau đó, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh diện tích đất giao cho Cty Trường Sơn thuê từ 77.335m2 thành 77.860,3m2. Trong đó, phần diện tích đất cho thuê để xây dựng Khu an dưỡng dịch vụ và thể dục - thể thao là 69.286,2m2 và đất giao không thu tiền sử dụng đất trồng cây xanh là 8.574,1m2. Vì vậy, ngày 23/12/2004, UBND tỉnh chỉ cấp GCNQSDĐ với diện tích 69.286,2m2. Ngày 14/5/2007, UBND tỉnh đã có Công văn số 1248/UBND-KTN thống nhất cho phép Cty Trường Sơn chuyển nhiệm vụ đầu tư cho Cty Hải Long, đồng thời cũng yêu cầu Cty Hải Long khẩn trương lập thủ tục, đầu tư xây dựng dự án theo tiến độ, quy mô đầu tư và có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đúng cam kết của Cty Trường Sơn về ký quỹ đảm bảo đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng… Ngày 21/11/2007, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho Cty Hải Long.

Do nhà đầu tư chậm triển khai dự án, không thực hiện nghĩa vụ tài chính đã cam kết nên UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp cho Cty Trường Sơn và thu hồi diện tích 77.335m2 đất đã giao cho Cty Trường Sơn…

Nhận thấy các quyết định nói trên xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Cty Trường Sơn và Cty Hải Long, cụ thể Cty Trường Sơn có ý kiến cho rằng quyết định chưa nêu đúng chủ thể pháp nhân, chưa xác định rõ công ty nào có nghĩa vụ chấp hành thực hiện nội dung quyết định. Thứ hai, UBND tỉnh chưa định giá tài sản trên đất theo đúng nguyên tắc và quy định của pháp luật. Không chỉ vậy, trong khi Cty Trường Sơn và Cty Hải Long đang khiếu nại, quyền lợi chưa được giải quyết thỏa đáng nhưng dự án lại được chuyển giao cho pháp nhân khác là Công ty TNHH Xuân Cầu.

Như vậy, theo nội dung của 2 Quyết định số 757 và 1588 đều xác định Cty Trường Sơn là chủ thể pháp nhân duy nhất được nhận hoàn trả chi phí đầu tư trên đất, cụ thể tại biên bản làm việc ngày 29/11/2013 của UBND huyện Điện Bàn có ghi: “… Trong đó số tiền hoàn trả lại cho Cty Trường Sơn là 2.351.881.369 đồng”. Vậy nhưng thực tế UBND tỉnh cũng đã có văn bản chấp nhận chuyển giao cho Cty Hải Long nhưng không được UBND tỉnh “đả động” tới, như vậy quyền lợi Cty Hải Long sẽ được giải quyết như thế nào?

Công ty Trường Sơn khởi kiện Quyết định hành chính của UBND tỉnh Quảng Nam

Đơn yêu cầu khởi kiện vụ án hành chính của Công ty Trường Sơn.

Ở một diễn biến khác, ngày 5/8/2014, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2435/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với Cty Trường Sơn do không thực hiện bàn giao đất đã thu hồi theo Quyết định 2034/QĐ-UBND…; ngày 27/8/2014, UBND huyện Điện Bàn đã có Thông báo số 448/TB-UBND về việc yêu cầu Cty Trường Sơn chấp hành quyết định cưỡng chế thu hồi tài sản nói trên. Cho rằng có nhiều vấn đề chưa được giải quyết thấu tình đạt lý, đặc biệt là không đồng tình với nội dung các Quyết định số 2043, 757 và 1588 nên hiện Cty Trường Sơn đã có đơn yêu cầu khởi kiện các quyết định này của UBND tỉnh với mong muốn được xem xét giải quyết thỏa đáng theo quy định của pháp luật.

Trâm Anh

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật