Báo Công lý
Thứ Bảy, 28/1/2023

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Hàng loạt các công ty phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính

03/12/2018 16:57 UTC+7
(Công lý) - Ngoài việc tuyên án với các bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỷ, HĐXX còn tuyên buộc hàng loạt các công ty có liên quan đến vụ án phải nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính.

Theo đó, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ buộc Công ty CP dịch vụ Homedirect phải nộp 6.772.257.150 đồng tiền thu lợi bất chính vào ngân sách nhà nước.

Công ty đã nộp 8.937.222.024 đồng (hiện đang trong tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ); sau khi khấu trừ số tiền thu lời bất chính phải nộp thì trả cho công ty cổ phần dịch vụ Homedrect số tiền là 2.164.964.874 đồng.

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Hàng loạt các công ty phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính

Hội đồng xét xử tuyên án với các bị cáo

Buộc Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT phải nộp 50.571.635.370 đồng tiền thu lợi bất chính vào ngân sách nhà nước (gồm 46.799.020.277 đồng tiền hưởng lợi từ dịch vụ trung gian thanh toán và  3.772.615.093 đồng tiền hưởng lợi từ dịch vụ đại lý thẻ Vcard). Công ty đã nộp số tiền 53.223.313.071 đồng vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ số tiền là 34.040.087.056 đồng. Sau khi khấu trừ tiền thu lợi bất chính phải nộp thì trả lại cho công ty số tiền thừa là 2.651.677.701 đồng.

Buộc Công ty CP Ngân Lượng phải nộp 336.919.215 đồng tiền thu lợi bất chính sung vào ngân sách nhà nước. Công ty đã nộp 481.287.450 đồng vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ. Sau khi khấu trừ tiền thu lợi bất chính phải nộp thì trả lại cho công ty 144.368.235 đồng.

Buộc Công ty CP dịch vụ trực tuyến Gate phải nộp 217.019.400 đồng tiền thu lợi bất chính sung vào ngân sách nhà nước. Ngày 14/5/2018, công ty CP dịch vụ trực tuyến Gate đã nộp đủ số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ.

Buộc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến phải nộp 59.085.433.694 đồng vào ngân sách nhà nước (Bao gồm: Tiền thu lợi bất chính từ phát hành thẻ Gocoin là 10.553.448.900 đồng; tiền doanh thu tổ chức đánh bạc giữ lại chưa thanh toán cho công ty Long Hải tháng 6,7,8/2017 là 48.531.984.794 đồng). Công ty đã nộp 20.625.820.300 đồng vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ. Công ty còn phải nộp 38.459.613.394 đồng vào ngân sách nhà nước.

Vụ án đánh bạc nghìn tỷ: Hàng loạt các công ty phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính

Các bị cáo đứng nghe HĐXX tuyên án

Buộc Công ty CP VNG phải nộp 148.392.091 đồng tiền thu lợi bất chính sung vào ngân sách nhà nước. Ngày 7/11/2018, công ty VNG đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ.

Buộc Công ty CP công nghệ Vimo phải nộp 285.021.000 đồng tiền thu lợi bất chính vào ngân sách nhà nước. Ngày 4/5/2018, công ty đã nộp đủ số tiền hưởng lợi trên vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ.

Buộc Công ty CP phân phối Alego phải nộp 4.983.800 đồng tiền thu lợi bất chính sung vào ngân sách nhà nước. Công ty đã nộp lại toàn bộ số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ.

Buộc Công ty CP dịch vụ di động trực tuyến phải nộp 685.448.427 đồng tiền thu lợi bất chính vào ngân sách nhà nước. Ngày 15/5/2018 và ngày 24/5/2018, công ty đã nộp đủ toàn bộ số tiền thu lợi bất chính trên vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ.

Buộc Công ty CP Thông tin truyền thông và đầu tư phát triển Công nghệ Hà Nội phải nộp 3.780.000 đồng tiền thu lợi bất chính vào ngân sách nhà nước. Ngày 24/5/2018, công ty đã nộp toàn bộ số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ.

Buộc Công ty CP giải pháp thanh toán Việt Nam phải nộp 90.186.600 đồng tiền thu lợi bất chính vào ngân sách nhà nước. Ngày 4/5/2018, công ty đã nộp toàn bộ số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ.

Buộc Công ty CP GMO Runsystem nộp số tiền 1.344.200 đồng sung vào ngân sách nhà nước. Cuối tháng 6/2018, công ty đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ.

Buộc Chi nhánh Công ty CP Mắt Bão phải nộp 1.530.000 đồng tiền thu lời bất chính vào ngân sách nhà nước. Ngày 11/6/2018, Chi nhánh công ty Mắt Bão đã nộp toàn bộ số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ.

Buộc Chi nhánh Công ty TNHH viễn thông quốc tế FPT phải nộp 31.040.900 đồng tiền thu lợi bất chính để sung vào ngân sách nhà nước.

Buộc Công ty cổ phần truyền thông VMG phải nộp 395.868.738 đồng tiền thu lợi bất chính để sung vào ngân sách nhà nước. Cuối tháng 4/2018, công ty đã nộp 431.671.911 đồng vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ. Sau khi khấu trừ tiền thu lợi bất chính với tiền công ty đã nộp thì trả lại cho công ty số tiền là 35.803.173 đồng.

Buộc Tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT phải nộp số tiền thu lợi không có căn cứ pháp lý từ việc phát hành thẻ cào là 13.462.079.020 đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

Buộc Tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT phải nộp lại số tiền thư lợi bất chính từ dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ là 5.706.236.891 đồng.

Như vậy, tổng cộng Tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT phải nộp ngân sách nhà nước số tiền là 19.168.315.911 đồng. Tổng công ty này phải nộp một lần toàn bộ số tiền trên ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Buộc Công ty TNHH Viettel - CHT phải nộp 332.289.188 đồng tiền thu lợi bất chính để sung vào ngân sách nhà nước.

Buộc công ty CP dịch vụ dữ liệu trực tuyến phải nộp 6.937.101.247 đồng tiền thu lợi bất chính vào ngân sách nhà nước. Công ty đã nộp 116.000.000 đồng ngày 22/10/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ; công ty còn phải nộp số tiền là 6.821.101.247 đồng.     

Buộc Công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả phải nộp lại số tiền 59.787.000.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao, tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước 4 case máy vi tính.

Với Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước: 4 ổ cứng (tại bàn làm việc của Kim Thanh Thủy, Phạm Trọng Tài).

Buộc Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông phải nộp lại số tiền 139.909.758.126 đồng để sung vào ngân sách nhà nước. Công ty này và Phan Thu Hương, Phí Quang Hưng được toàn quyền tiếp tục thực hiện các giao dịch có liên quan đến việc chuyển nhượng các căn hộ A8, A9, A10, A11 và A16 có địa chỉ tại phường Phú Hữu, quận 9, TP. HCM mà không bị bất kỳ sự ngăn cản nào.

Buộc Tổng công ty viễn thông Mobifone phải nộp ngân sách nhà nước số tiền 15.591.597.532 đồng. Tổng công ty này phải nộp một lần toàn bộ số tiền trên ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Cuối cùng, HĐXX tuyên buộc Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel phải nộp số tiền thu lợi không có căn cứ pháp lý từ việc phát hành thẻ cào là 90.670.000.000 đồng. Buộc Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel phải nộp số tiền thu lợi không có căn cứ pháp lý từ hoạt động hợp tác kinh doanh đại lý thẻ Gocoin và Vcard là 16.090.000.000 đồng.

Như vậy tổng cộng số tiền mà Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel phải nộp ngân sách nhà nước là 106.760.000.000 đồng. Tổng công ty này phải nộp một lần toàn bộ số tiền trên ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Mạnh Hùng

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật