Những nhiệm vụ trọng tâm của TAND các cấp năm 2020

Nhóm PV | 06/01/2020, 16:57

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc chiều 6/1, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của TAND các cấp trong năm 2020.

Theo Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền, năm 2020 là năm cuối các cấp, các ngành thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; là năm tiếp theo thực hiện các Nghị quyết Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Đối với các Tòa án nhân dân, dự báo số lượng các loại vụ việc mà Tòa án phải thụ lý, giải quyết tiếp tục có xu hướng gia tăng với tính chất ngày càng phức tạp, trong khi đó các Tòa án tiếp tục phải thực hiện nghiêm các chủ trương về tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; quán triệt ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020 và với chủ đề hành động của năm 2020 tiếp tục được xác định là “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình có Chỉ thị về các nhiệm vụ trọng tâm của các tòa án trong năm 2020.

Những nhiệm vụ trọng tâm của TAND các cấp năm 2020

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền phát biểu tại Hội nghị.

Đó là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án; các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

Tòa án các cấp phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội cũng như của TAND. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị mình để đề ra các giải pháp đột phá, thiết thực và ưu tiên tập trung thực hiện trong năm 2020 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc; đảm bảo giải quyết các vụ việc đúng quy định của pháp luật.

Trong công tác xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như việc vi phạm thời hạn tạm giam trong quá trình chuẩn bị xét xử; việc xử phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo, áp dụng hình phạt khác không phải là hình phạt tù phải đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật.

Trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, cần có giải pháp hữu hiệu để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử, nhất là các vụ án kinh doanh, thương mại, các yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, đảm bảo không để án quá hạn theo quy định của pháp luật do nguyên nhân chủ quan của Tòa án

Ngoài ra, cần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các TAND cấp cao và Tòa án địa phương phải thực hiện nghiêm quy định về thời hạn chuyển hồ sơ các vụ việc có đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm khi được yêu cầu.

Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án, đảm bảo đúng pháp luật, chặt chẽ, rõ ràng, khả thi. Thực hiện nghiêm túc việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử TAND; phấn đấu trong năm 2020 và các năm tiếp theo, 100% bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, có đủ điều kiện công khai đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Chánh án TAND các cấp có trách nhiệm tổ chức, giám sát, cập nhật phản ánh của dư luận, làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng Thẩm phán, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm ngay đối với các Thẩm phán có bản án có sai sót. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các Thẩm phán làm tốt và cần xem xét trách nhiệm đối với các Thẩm phán thực hiện không nghiêm công tác này.

Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ việc. Đồng thời tăng cường xây dựng thể chế và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động xét xử. Hoàn thành các dự án luật, pháp lệnh được phân công chủ trì soạn thảo hoặc tham gia xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng; đặc biệt, cần khẩn trương phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án để trình Quốc hội thảo luận, thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020).

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những nhiệm vụ trọng tâm của TAND các cấp năm 2020