Báo Công lý
Thứ Tư, 03/6/2020

Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh phê bình nhiều Giám đốc Sở, Chủ tịch huyện giải quyết công việc chậm

04/10/2014 17:41 UTC+7
(Công lý) - Ông Trịnh Văn Chiến, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký công văn về việc nghiêm túc kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ được giao 9 tháng đầu năm 2014 đối với hàng loạt các Chủ tịch UBND huyện.

Công văn số 9123/UBND-THKH ngày 30/9 nêu rõ, trong 9 tháng đầu năm 2014, công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành có nhiều chuyển biến, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, qua theo dõi, báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, vẫn còn một số Giám đốc Sở, Thủ trưởng một số ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND một số huyện, thị xã, thành phố buông lỏng quản lý, thiếu đôn đốc, kiểm tra, giám sát và không thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao nên tỷ lệ giải quyết công việc đúng thời hạn còn thấp, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của công tác chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh phê bình nhiều Giám đốc Sở, Chủ tịch huyện giải quyết công việc chậm

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Để đảm bảo giữ vững kỷ cương, kỷ luật, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Giám đốc Sở TN&MT; Chủ tịch UBND các huyện Vĩnh Lộc, Yên Định, Ngọc Lặc, Quảng Xương và thị xã Sầm Sơn trong việc điều hành cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải quyết công việc được giao đúng hạn đạt từ 70-80%. Phê bình nghiêm khắc đối với Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn và huyện Tĩnh Gia trong việc điều hành cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải quyết công việc được giao đúng hạn đạt từ 50-70%.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cũng yêu cầu Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra, làm việc với Chủ tịch UBND TP. Thanh Hóa và Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc để tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc điều hành, thực hiện nhiệm vụ được giao có tỷ lệ giải quyết công việc đúng hạn đạt dưới 50%.

Ngoài ra, Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại toàn bộ hồ sơ công việc của đơn vị mình đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm, bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ còn tồn đọng. Nếu các đơn vị nào không giải quyết xong trước 15/10/2014 phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thanh Phương

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật