Báo Công lý
Thứ Ba, 25/2/2020

Nam Định: Hàng loạt sai phạm về đất đai được chuyển sang Cơ quan điều tra

29/3/2015 07:00 UTC+7
(Công lý) - UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định vừa có kết luận nội dung tố cáo của công dân về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của 97 hộ dân trên địa bàn xã Xuân Bắc được hợp pháp hóa theo Chỉ thị số 53 của UBND tỉnh Nam Định.

Theo đó, có nhiều sai phạm đã xảy ra.

Tại Kết luận số 01/KL-UBND ngày 29/1/2015 do ông Đặng Ngọc Cường, Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường ký đã chỉ ra nhiều vi phạm pháp luật trong việc UBND xã Xuân Bắc thực hiện nội dung Chỉ thị 53 ngày 20/10/1997 của UBND tỉnh Nam Định. Kết luận khẳng định, việc tổng hợp số liệu thu tiền giao đất vượt thẩm quyền, giao sai quyết định... từ sổ Ngân sách xã để làm hồ sơ hợp pháp hóa theo Chỉ thị 53 là không hoàn toàn chính xác, khách quan, trung thực theo thực tế số tiền, thời gian đã thu vào sổ Ngân sách xã, do đó dẫn đến những thiếu sót, vi phạm.

Cụ thể, đối với 97 hộ đề nghị và được hợp pháp hóa theo Chỉ thị số 53 được Kết luận làm rõ: Cán bộ địa chính xã đã tham mưu lập khống hồ sơ cấp GCN QSD đất mang tên ông Phạm Văn Chiến đối với thửa đất 397, diện tích 176m2 đất ở và ông Vũ Văn Khanh đối với thửa đất số 398 cũng với diện tích như trên; không thể hiện số tiền theo đơn đăng ký trên sổ Ngân sách xã. Đến năm 1999, năm 2002, UBND xã đã bán hai thửa đất trên cho ông Vũ Văn Hòa và bà Vũ Thị Hiền (dưới hình thức chuyển nhượng QSD đất) là vi phạm khoản 1, Điều 30; Điều 86 của Luật Đất đai 1993 và Điều 7 Pháp lệnh kế toán thống kê năm 1988.

Nam Định: Hàng loạt sai phạm về đất đai được chuyển sang Cơ quan điều tra

 Kết luận của UBND huyện Xuân Trường

Trong đơn xin cấp GCN QSD đất cho 5 hộ có ghi 5 chứng từ với tổng số tiền 170 triệu đồng nhưng thực tế trên sổ Ngân sách xã không thể hiện 5 chứng từ này. Số tiền thu được từ việc giao 5 thửa đất này nằm trong số tiền 680 triệu đồng mà bà Tuyến, ông Tuyến đại diện cho một số hộ dân đã nộp vào ngân sách xã năm 1994, 1995 là việc thống kê, tổng hợp không chính xác với thực tế. Tuy không làm thất thoát cho ngân sách xã nhưng đã gây nghi ngờ, thắc mắc cho một số công dân, đã vi phạm Điều 7 của Pháp lệnh kế toán thống kê 1988.

Tiếp đó, đối với 56 hộ (trong số 153 hộ được tổng hợp theo Chỉ thị số 53) thì việc lập khống hồ sơ cấp GCN QSD đất mang tên ba hộ dân Mai Văn Hải, Mai Văn Sơn, Nguyễn Thị Sợi đã được UBND huyện thu hồi 3 GCN QSD đất này.

Kết luận nêu rõ, để xảy ra những vi phạm, hạn chế, thiếu sót trên trách nhiệm trực tiếp thuộc về ông Trần Đức Hiền, nguyên cán bộ Địa chính xã và ông Nguyễn Bá Lửu, nguyên phó ban Tài chính xã. Trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, thẩm định thuộc về Chủ tịch UBND xã và Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 53 của xã Xuân Bắc, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và Phòng Địa chính huyện Xuân Trường. Đó còn là trách nhiệm của ông Lưu Ngọc Định, nguyên Chủ tịch UBND xã, ông Trần Đức Hiền, nguyên cán bộ địa chính xã trong việc bán thửa đất 397 cho ông Vũ Văn Hòa năm 1999 và thửa đất 398 cho bà Vũ Thị Hiền năm 2002.

Căn cứ kết luận thanh tra, UBND huyện Xuân Trường yêu cầu UBND xã Xuân Bắc, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan đến những thiếu sót, vi phạm trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 53. Kết luận cho rằng, trong quá trình thanh tra, ông Nguyễn Bá Lửu, nguyên phó ban Tài chính xã Xuân Bắc đã nhận thấy sai phạm và trách nhiệm của mình nên đã nộp 6,46 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện chờ xử lý.

Đồng thời, nhận thấy mức độ nguy hiểm của hành vi, Thanh tra huyện đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của cán bộ, công chức xã Xuân Bắc trong việc lập khống hồ sơ cấp GCN QSD đất mang tên ông Vũ Văn Khanh đối với thửa đất số 398, diện tích 176m2 đất ở, số tiền 1,2 triệu đồng (theo đơn đăng ký) không thể hiện trên sổ Ngân sách xã. Sau đó, UBND xã này đã bán thửa đất trên cho bà Vũ Thị Hiền 8 triệu đồng (dưới hình thức chuyển nhượng QSD đất). Tương tự là việc lập khống hồ sơ cấp đất cho ông Phạm Văn Chiến, rồi UBND xã đã bán thửa đất số 397 cho hộ ông Vũ Văn Hòa với số tiền là 5 triệu đồng. Đó còn là hành vi lập khống hồ sơ cấp GCN QSD đất mang tên ba hộ Mai Văn Hải, Mai Văn Sơn, Nguyễn Thị Sợi đối với các thửa đất 402, 403 và 404 với diện tích lên tới hàng trăm m2 đất.

Tống Toàn

ý kiến của bạn

Tổng số bình luận: (1)
  • nguyễn Hòang Hải
    Kính gửi Ban Biên tập Báo Công lý, tôi đã có ý kiến kiến nghị gửi Bộ tư pháp về 1 văn bản của UBND Thành Phố Hà Nội cũng về lĩnh vực đất đai mà tôi cho là không đúng tinh thần Luật đất đai. Tuy nhiên theo tin tôi mới biết thì Văn bản này của Thành phố Hà Nội vẫn được thực hiện. Vậy tôi trân trọng kiến nghị Quý Báo kiểm tra kiến nghị của tôi. Nếu Quý Báo thấy có cơ sở thì xin kiến nghị tiếp Quý Báo hỏi giùm bên Bộ tư pháp có quan điểm thế nào về đề nghị của tôi?! Sau đây tôi xin cóp-pi kiến nghị đã gửi Bộ tư pháp: Berlin, 7/4/2014 Kính gửi Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Luật đất đai 2003 Điều 52 cũng như Luật đất đai 2013 Điều 105 quy định „Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” hay “Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất“ do UBND Huyện (Quận) chịu trách nhiệm. Tuy nhiên Văn bản của Thành phố Hà nội lại có nội dung sau: „Số: 13/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2013 Điều 23 9. Đất ở thuộc các trường hợp được xác lập quyền sở hữu nhà ở theo Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH ngày 20/8/1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà được xác lập trước ngày 01/7/1991, Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991 (gọi tắt là Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11), Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội thì Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã căn cứ quyết định xác lập quyền sở hữu nhà ở của Sở Xây dựng cấp để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận. 10. Nhà trên đất quản lý theo Thông tư số 73/TTg ngày 07/7/1962 của Thủ tướng Chính phủ; nhà xây dựng trên đất trống hoặc diện tích tự xây dựng trên diện tích nhà Nhà nước đã quản lý trong khuôn viên nhà thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ thì Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã cấp Giấy chứng nhận theo quyết định xác lập quyền sở hữu nhà ở của Sở Xây dựng. Trường hợp nhà nằm trong khuôn viên đất nhà biệt thự thuộc danh mục quản lý theo Quy chế quản lý nhà biệt thự xây dựng từ trước năm 1954 do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành thì thực hiện theo Quy chế đó.“ Tôi trân trọng đề nghị Quý Cục kiểm tra nội dung trên, vì tôi thấy nó trái ngược với tinh thần Luật đất đai 2003 (và cả luật mới). Luật xác định phân cấp là phân cấp thực sự - một vấn đề nếu có khó khăn thì Quận có thể tham khảo ý kiến nghiệp vụ cấp trên, chứ không có chuyện: Sở xây dựng ra quyết định xác lập – vì như thế về bản chất là Thành phố Hà Nội làm thay quận huyện – thay đổi hẳn bản chất của vấn đề, và như thế là trái luật! Chưa kể nếu vậy thì sao Sở không làm giấy tờ luôn, để chịu trách nhiệm pháp lý sau này, mà lại để Quận, huyện cấp giấy – điều có lẽ chả quốc gia nào làm vậy! Suy nghĩ và đề nghị cá nhân: Tôi là Nguyễn Hoàng Hải, hiện sống ở CHLB Đức. Vấn đề đề xuất của tôi do cọ xát với việc cấp phát sổ đỏ - tôi giúp Mẹ tôi thảo giấy tờ và theo dõi việc xét duyệt nên phát hiện ra nội dung trên và tôi cho là vô lý. Và tôi cũng đã được nghe các câu chuyện về các gia đình phải chạy Sở xây dựng để làm sổ đỏ theo công văn trên vì theo công văn thực chất Sở là cơ quan có quyền chính. Do tôi biết cơ quan nhà đất hay trả đũa ai dám chống lại họ, hay không nghe lời họ, nên tôi trân trọng đề nghị Quý Cục không công bố tên người viết đề xuất, kiến nghị - cụ thể tên tôi và gia đình tôi. Tôi đọc nhiều báo nói về những nỗ lực của Quý Cụ và tôi tin tưởng Quý Cục sẽ vô tư làm những điều đúng chức trách, đúng luật. Nhân đây tôi muốn gửi tới Quý Cục những lời chúc sức khỏe và các lời chúc tốt đẹp nhất. Trân trọng Nguyễn Hoàng Hải
    Thích0 Trả lời
Sự kiện nổi bật